Home / Brummen-Regiobode / Brummen met projectplannen aan de slag met omvorming sociaal domein

Brummen met projectplannen aan de slag met omvorming sociaal domein

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen is druk bezig met ombuigingen in het sociaal domein. Op advies van onderzoeksbureau Berenschot wordt voor 18 punten een projectplan uitgewerkt. Over drie jaar moeten de financiën op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie op orde zijn.

Net als bijna alle gemeenten in Nederland kampt Brummen met een financieel tekort, dat grotendeels wordt veroorzaakt door de kosten in het sociale domein. In 2015 werd de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en participatiewet door het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Gemeentes geven simpelweg meer uit dan dat er van de overheid binnenkomt om deze taken uit te voeren en de tekorten lopen op.
Toen vorig jaar bleek dat de gemeente Brummen de begroting niet meer sluitend kan krijgen, besloot het college onderzoeksbureau Berenschot in te schakelen om de uitvoering van de taken in het sociaal domein door te lichten. Wethouder Ingrid Timmer legt uit: “Het was sowieso na vijf jaar tijd om eens te kijken of we op de goede weg zijn. Wat doen we goed en welke punten moeten we verbeteren?”

Het resultaat: een lijvig rapport vol conclusies en aanbevelingen. Wethouder Cathy Sjerps vertelt: “De basis hebben we goed op orde. Er is veel dat we goed doen, maar de conclusie is dat we uit het oog zijn verloren waar het bij de decentralisatie van de taken in het sociaal domein om ging: kijken naar wat mensen nog zelf kunnen, eventueel met inzet van hun netwerk, voordat maatwerk hulpverlening wordt ingeschakeld. We blijken te ruimhartig in het toekennen van voorzieningen. Ook maken we te weinig gebruik van algemene voorzieningen. Soms zijn activiteiten van SWB voldoende en is dagbesteding nog niet nodig, om maar eens een voorbeeld te noemen.”
Berenschot heeft 18 aanbevelingen gedaan, zogenoemde bouwstenen, waarmee de gemeente de komende tijd de uitgaven in het sociaal domein kan bijsturen. Door deze de komende drie jaar te gaan implementeren, komen de inkomsten en uitgaven weer met elkaar in verhouding en ontstaat er bovendien een kleine reserve, waarmee tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Betere monitoring van cliënten is bijvoorbeeld zo’n bouwsteen. Sjerps: “Wij geven in vergelijking met andere gemeenten behoorlijk langdurige beschikkingen af voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, van 1 à 2 jaar. Door deze korter te maken, blijven we in gesprek met de inwoner en kunnen we kijken of de hulp al kan worden afgeschaald of dat er misschien juist meer hulp nodig is.”
In Brummen wordt een flink beroep gedaan op de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, omdat de eigen bijdrage laag is en de gemeente relatief ruim toewijst. “Daar moeten we eens naar gaan kijken. Er is schaarste in de zorg en we moeten zorgen dat de beschikbare zorg terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben”, zegt wethouder Timmer. Wethouder Sjerps vult aan: “Uiteraard doen we dat heel zorgvuldig. We zijn ons ervan bewust dat de huishoudelijke hulp ook een bijdrage levert aan de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen.”
Als je kijkt naar hulpmiddelen blijkt dat er behoorlijk wat rolstoelen en andere hulpmiddelen her en der in de schuur staan. Door deze terug te gaan halen en door te geven, kan de gemeente hierop besparen.
Op het gebied van jeugd zijn de eerste stappen al gezet. “De inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen heeft al mooi resultaten gegeven”, zegt Timmer. “Ouders kunnen hier laagdrempelig terecht, waarmee dure trajecten worden voorkomen of gezinnen juist eerder de juiste hulp krijgen.” Ook een samenwerking met de scholen en ondersteuning op locatie krijgt al vorm.

De gemeenteraad heeft besloten de komende drie jaar met deze bouwstenen aan de slag te gaan. Momenteel wordt er achter de schermen voor elke bouwsteen een projectplan gemaakt. De wethouders vertellen dat met bijna alle onderwerpen al een start is gemaakt: “We hopen eind maart de meeste projectplannen te hebben uitgewerkt. Met een deel daarvan gaan we onmiddellijk aan de slag, dat zijn de plannen die betrekking hebben op onze eigen werkwijze. Andere plannen worden eerst besproken met de gemeenteraad, Maatschappelijke Adviesraad en inwoners.”
De wethouders denken de komende jaren een cultuuromslag te kunnen maken in het sociaal domein, waarbij vooral wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen blijven doen. “Niet alleen financieel is het gunstiger als iemand geen zorg gebruikt die hij niet nodig heeft, maar het is vooral belangrijk voor iemands eigenwaarde. Waarom zou je iets uit handen geven als je het prima zelf kunt blijven doen”, besluit wethouder Timmer.

Lees ook

Taxatiemiddag in Landgoed Huis te Eerbeek

EERBEEK – Op dinsdag 27 juli vindt er een taxatiemiddag plaats in de Bistro van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.