Home / Rheden-Regiobode / Gemeente Rheden maakt afspraken met Vivare en huurdersvereniging

Gemeente Rheden maakt afspraken met Vivare en huurdersvereniging

RHEDEN – Op 10 december heeft de gemeente Rheden samen met woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden een handtekening gezet onder Prestatieafspraken die onderling zijn gemaakt. Met deze afspraken streven zij naar leefbare wijken en betaalbare, duurzame en levensloopgeschikte woningen in de gemeente Rheden.

Onderdeel van de prestatieafsraken is de integrale wijkaanpak in Dieren Stenfert. In 2021 gaan Vivare, de Huurdersvereniging en de gemeente Rheden starten met de integrale wijkaanpak in Dieren Stenfert. Ook zetten partijen zich in om huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en is het belangrijk dat huurders gebruik maken van alle financiële regelingen die er zijn. Verder streeft Vivare er naar om in alle huurklassen voldoende sociale woningen beschikbaar te hebben, zodat voor alle doelgroepen evenveel kans is om in aanmerking te komen voor een woning. Andere thema’s waaraan gewerkt wordt, zijn vraag en aanbod van levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad.
Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2020-2026. Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen met een kleine beurs prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

Lobby

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is er intensieve samenwerking nodig. In 2021 spannen partijen zich samen in om een goed doordachte warmtevisie te ontwikkelen, die richting geeft aan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Daarnaast gaat Vivare door met het verduurzamen van haar woningen om de warmtevraag te reduceren. Ook voor 2021 staan er weer honderden woningen in de planning. En er wordt bij renovatie en groot onderhoud meer aandacht gegeven aan het klimaatbestendig maken van de buurt, zoals het afkoppelen van regenwater. Op grote schaal investeren in duurzaamheid wordt wel moeilijker te realiseren door de verhuurdersheffing. Een gezamenlijk lobby voor afschaffing/vermindering van deze extra belasting voor corporaties is ook één van de afspraken.

Senioren

Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen. Daarom is het belangrijk dat mensen al vroeg nadenken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het project ‘Mijn huis mijn toekomst’. Soms moeten ouderen toch verhuizen naar een geschikte woning. Op dit moment verloopt dat niet altijd even makkelijk. Daarom gaan partijen onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor ouderen om te verhuizen en welke oplossingen er zijn om deze belemmeringen weg te nemen.

Leefbaarheid

Vivare, HVR en de gemeente Rheden streven naar leefbare wijken. In Dieren Stenfert gaan de partijen samen met bewoners in kaart brengen wat er moet gebeuren om de wijk aantrekkelijker en krachtiger te maken. Dit kan het opknappen en verduurzamen van woningen zijn, maar ook de aanpak van overlast of werkloosheid. Door een gezamenlijke aanpak die begint bij de bewoners, krijgen bewoners mogelijkheden en kansen om de wijk naar hun eigen inzichten te verbeteren.

Lees ook

Aanleg pumptrack in Rheden in volle gang

RHEDEN – De aanleg van een gloednieuwe pumptrack in Rheden is in volle gang. Achter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.