Home / Brummen-Regiobode / Besluit over verdere natuurontwikkeling in Cortenoever

Besluit over verdere natuurontwikkeling in Cortenoever

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt in de vergadering van donderdag 21 januari een besluit over natuurontwikkeling in Cortenoever. Er is een verklaring van geen bedenkingen nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan om alle geplande werkzaamheden hier te kunnen uitvoeren.

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken al sinds 2015 samen aan natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Cortenoever. Er is een ontwerp gemaakt met daarin maatregelen die de ontwikkeling van het uiterwaardenlandschap mogelijk maken. Rijkswaterstaat wil met dit project de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Door een gebied te creëren dat langer onder water staat, ontstaat een soort kraamkamer voor vissen. Provincie Gelderland houdt zich in het kader van Natura2000 bezig met het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving van dieren en planten. Hiervoor wordt een hardhout ooibos uitgebreid, wordt met nieuw beheer glanshaverhooiland gerealiseerd. Daarnaast draagt de ontwikkeling in Cortenoever bij aan het Gelders Natuurnetwerk, dat als doel heeft natuurgebieden te versterken en met elkaar te verbinden. Tot slot worden enkele kronkelwaardgeulen uitgegraven, die gaan bijdragen aan de doelen voor Natura2000/GGN en Kaderrichtlijn Water.

Niet alle maatregelen passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Zo is het de bedoeling dat een aantal percelen dat nu een agrarische bestemming heeft, door middel van graafwerkzaamheden en gewijzigd beheer en onderhoud, wordt omgevormd tot natuur.
De Provincie Gelderland neemt het vergunningentraject van dit project op zich en zal een omgevingsvergunning aanvragen voor uitvoering van deze plannen. Daarvoor wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd van de gemeenteraad. Door deze verklaring af te geven, maakt de gemeenteraad gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van een geldend bestemmingsplan. Dit is nodig om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.
De raad zal eerst een ontwerp-verklaring afgeven. Deze komt, samen met de andere benodigde ontwerpinsluiten, ter inzage ter liggen en hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna wordt de gemeenteraad om een definitieve verklaring gevraagd, die eveneens weer ter inzage komt te liggen, samen met de andere benodigde definitieve besluiten.

De natuurontwikkeling in Cortenoever en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden donderdag 21 januari besproken in de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen. Deze begint om 20.00 uur en is online te volgen.

Lees ook

Zomer in Gelderland op 12 augustus in Hall

HALL – Hoewel Hall natuurlijk een uniek dorp is, blijkt dat er elders op de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.