Home / Doesburg-Regiobode / Ik vind: De Lage Linie,komt het ooit nog goed?

Ik vind: De Lage Linie,komt het ooit nog goed?

Het deelgebied tussen de Mgr. Bekkersweg en Kraakselaan/N317 behoort deels bij de Hoge Linie en deels bij de Lage Linie. Het bestaat uit wallen en vlakke delen korte vegetaties, delen met veel houtgewas, een moerasgebied en openwater. Dus diverse biotopen voor vogels, zoogdieren, insecten, enz. Ook hier is destijds, in de 80-er jaren, veel arbeid verricht door medewerkers van Staatsbosbeheer en het werkvoorzieningsschap uit Doetinchem, dit om de wallen deels zichtbaar te maken. Ook werd er een houten brug hersteld. In 2010 werd in het kader van Plan Roerdomp omvangrijk werk verzet om het moerasgebied beter geschikt te maken als broedbiotoop voor riet- en moerasvogels. Er werd geboomte verwijderd en meer openwater gecreëerd, alles naar wens.
Helaas alles van korte duur, nu tien jaar later staat er zoveel houtgewas door gebrek aan het noodzakelijke beheer. Plan Roerdomp is ook hier volledig mislukt en het heeft de gemeenschap weer geld gekost zonder enig langdurig resultaat. In het openwater (z.g. Vierkante gat) manifesteerde zich jarenlang een uitbundige watervegetatie met onder andere gele plomp en witte waterlelie, terwijl ook van de limnofauna bijzondere soorten werden waargenomen. De zwarte stern is hier al vele jaren niet meer als broedvogel waargenomen. De graslandvegetaties beheren zoals behoort, lijkt niet de hoogste prioriteit te hebben, om onder andere het beschermde grasklokje en ook gele morgenster en zeepkruid weer tot volle bloei kunnen komen. Ook het moerasgebied weer herstellen door het regelmatig te ontdoen van houtige gewassen is van wezenlijk belang.

Het bruggetje is verdwenen en vervangen door twee trappen met reling, totaal verwaarloosd en een gevaar voor betreding. Wat is de reden van het niet naar behoren beheren: is het een geldkwestie, is het desinteresse of ontbreekt het aan voldoende vakkennis? Hoe is het mogelijk dat ‘s lands grootste natuurorganisatie het op alle fronten laat liggen? De slogan van deze beheerorganisatie is ‘Beschermen, Beleven en Benutten’, geen van drieën zijn van toepassing op de Lage Linie van Doesburg. In het Stamblad, een personeelsblad van Staatsbosbeheer, november-december werd melding gemaakt van ‘Miljoenen voor natuurherstel: de grote inhaalslag’. Ik mag toch hopen dat Staatsbosbeheer Achterhoek en provincie Gelderland een deel hiervan opeisen om de Wallen van Doesburg weer in ere te herstellen en de toegang aantrekkelijk om zodoende in ieder geval aan de ‘beleving’ te voldoen.

Frits van Wijngeeren,
Bronkhorst

Lees ook

BoekStartdagen in bibliotheek Doesburg

DOESBURG – De bibliotheek West-Achterhoek, waar de vestiging in Doesburg deel van uitmaakt, heeft de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.