Home / Doesburg-Regiobode / Doesburgse bedrijven willen duurzame groei bedrijventerrein Verhuellweg

Doesburgse bedrijven willen duurzame groei bedrijventerrein Verhuellweg

DOESBURG – Drie bedrijven in Doesburg, De Blikvanger, Rotra en Ubbink, willen een aantal van hun bedrijfsgebouwen en de laad- en loskade op het bedrijventerrein Verhuellweg in Doesburg aan te passen aan deze tijd. Tegelijk is er behoefte aan ruimte voor duurzame en beheerste groei. Er is uitvoerig onderzoek gedaan of de plannen passend zijn bij de bestaande regelgeving en passen in de omgeving. De provincie Gelderland en de gemeente Doesburg hebben deze onderzoeken getoetst en zijn tot de conclusie gekomen dat de plannen haalbaar en te realiseren zijn.

De gemeente Doesburg is positief over deze ontwikkelingen en heeft daarom het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om de wensen van de bedrijven mogelijk te maken. De bedrijven hebben deels gezamenlijk en deels voor zichzelf plannen gemaakt om het bestaande bedrijventerrein en de laad- en loskade aan te passen. De grootte van het terrein wijzigt vrijwel niet, de hoogte van de gebouwen hier en daar wel. Een aantal van deze plannen zal na afronding van de procedures rond het nieuwe bestemmingsplan vlot uitgevoerd worden, bij een aantal andere plannen zal dat later gebeuren. Op die manier kunnen de bedrijven in de komende jaren beheerst groeien.

Bij het maken van deze plannen is in veel opzichten rekening gehouden met de gevoeligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het ontwerpbestemmingsplan biedt Rotra de ruimte voor nieuwbouw van een crossdock met een kantoorgebouw op de huidige plaats van het gebouw de Blikvanger, de bestaande bebouwing maakt hiervoor plaats. De laad- en loskade kan worden verlengd en de ‘zwaaikom’ voor schepen om te draaien, kan worden vergroot. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid containers duurzamer te vervoeren als milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer over de weg. Tegelijkertijd verlaagt dit de filedruk.
Hiernaast is het plan een nieuw overdekt parkeerdek te bouwen tussen de gebouwen. Op het dak komen zonnepanelen, zodat de bedrijven hiermee ook bijdragen aan de doelstelling om Doesburg in 2050 uiteindelijk energieneutraal te maken. Zowel de voorzijde als het oostelijk deel van de bestaande bebouwing van Ubbink wordt aangepast aan de bedrijfseconomische eisen van deze tijd. Het betreft hier voornamelijk kantoor- en opslagruimtes. De maximale bouwhoogtes voor de aanpassingen aan de gebouwen op het terrein zijn in het ontwerpbestemmingsplan aangepast.

De Blikvanger, Rotra en Ubbink zijn blij met aangepaste mogelijkheden in Doesburg. Al eerder, tussen 2016 en 2018, hebben de drie bedrijven samen met vijf overheidsorganisaties plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de laad- en loskade en het bedrijventerrein aan de Verhuellweg. Deze plannen zijn uiteindelijk niet in procedure gebracht vanwege de hoge kosten voor de bedrijven en de lengte van de periode waarin de investeringen moesten worden terugverdiend. Met het nieuwe bestemmingsplan dat nu in ontwerp voorligt, is het mogelijk de laad- en loskade en het bedrijventerrein bij de tijd te brengen en bescheiden groei mogelijk te maken in Doesburg. De bedrijven zijn daar blij mee. Nu het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan hebben vastgesteld en gaan publiceren op de website van de gemeente staat de mogelijkheid open om vanaf 24 december 2020 gedurende zes weken zienswijzen in te dienen. Voorzien is in een besluit door de gemeenteraad binnen twaalf weken.

Lees ook

SP overhandigt cheque aan speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Zaterdag 8 mei was een bijzonder moment voor iedereen die speeltuin Kindervreugd in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.