Home / Brummen-Regiobode / College vraagt raad over plannen voor samenwerking met provincie

College vraagt raad over plannen voor samenwerking met provincie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat samen met de provincie Gelderland aan de slag om de financiële basis van de gemeente op orde te brengen en ‘toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente’. Deze samenwerking wordt komend jaar officieel vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. De afspraken over bestuurskrachtverbetering en financiën worden nu vast voorgelegd aan de gemeenteraad, die het voorstel naar verwachting in december bespreekt.

De gemeente Brummen werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over drie belangrijke gezamenlijke onderwerpen: het versterken van de bestuurskracht, het verbeteren van de financiële situatie en het project Eerbeek Loenen 2030. Deze drie thema’s dragen bij aan een overstijgend doel: het zijn van een financieel gezonde, maar ook bestuurskrachtige gemeente. Een robuuste gemeente dus, vandaar dat de samenwerking de titel Brummen Robuust heeft meegekregen.

Al enige tijd trekken gemeente en provincie samen op bij de unieke en complexe opgave in Eerbeek. Het bestemmingsplan is daar geactualiseerd, maar op enkele onderdelen moeten er nog stappen worden gezet. De wens is om de leefbaarheid in Eerbeek (en ook Loenen) te vergroten en de (papier)industrie in de regio te behouden. En de energietransitie brengt kansen met zich mee. Veel partijen spelen hierbij een rol en als overheden maken provincie en gemeente binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 heldere afspraken over taken en bevoegdheden. Dit vanuit een realistische kijk op de financiële en organisatorische mogelijkheden van zowel gemeente als provincie.
Een tweede thema waar afstemming tussen gemeente en provincie van belang is, heeft te maken met de financiële situatie van de gemeente. Op 29 oktober heeft de gemeenteraad een begroting voor 2021 vastgesteld die niet meerjarig structureel sluitend is. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen zorgvuldig plannen te maken om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. Daarbij is ook besloten nu niet fors te bezuinigen op andere gemeentelijke voorzieningen. Deze keus heeft tot gevolg dat de provincie als financieel toezichthouder later dit jaar besluit preventief toezicht toe te passen. Brummen blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor haar financiën. Er wordt de komende tijd gewerkt aan een financieel herstelplan.
De gemeente Brummen gaat ook onafhankelijk onderzoek laten doen naar de eigen bestuurskracht. Dit met het doel om te kijken op welke onderdelen de gemeente zich kan verbeteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een subsidieregeling van het programma Vitaal openbaar bestuur van de provincie.

De samenwerking tussen gemeente en provincie wordt vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. De gemeente wil de onderdelen financieel herstel en de bestuurskrachtontwikkeling snel opstarten. De concept-afspraken daarover legt het college op donderdag 10 december voor aan de Brummense gemeenteraad tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Afspraken over de taakverdeling in het project Eerbeek Loenen 2030 worden momenteel nog uitgewerkt. Hierover volgen op een later moment afspraken.

Lees ook

Buitenles over de kracht van water

EERBEEK – De leerlingen van de Triangel in Eerbeek en de Vossestaart in Hall hebben …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.