Home / Brummen-Regiobode / Meedenken over verkeer en logistiek centrum Eerbeek

Meedenken over verkeer en logistiek centrum Eerbeek

EERBEEK – Er wordt even een pas op de plaatst gemaakt in het proces rondom het inpassingsplan voor Mayr Melnhof en het Logistiek Centrum in Eerbeek. Er wordt voor beide projecten een onderzoek gestart naar alternatieven. Ook inwoners kunnen hiervoor ideeën aandragen.

Er zijn 19 zienswijzen ingediend op de Notitie Detailniveau en Reikwijdte (NRD) Mayr Melnhof, die handelt over de verkeerssituatie rondom het bedrijf. In de NDR zijn verschillende in- en uitritten getekend, die allemaan gebruik maken van de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. Het verzoek is om ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn. Dit om de leefbaarheid te verbeteren. Een aantal genoemde opties is: een nieuwe weg via ‘t Haagje en Wethouder Sandersstraat, een verbinding naar de Loubergweg via het voormalig Burgersterrein en een verbinding langs het spoor/Stationsstraat. Voordat er wordt gestart met onderzoek naar andere mogelijkheden, hoort de projectorganisatie van de provincie graag of er nog andere oplossingen zijn. Alle voorstellen worden op haalbaarheid getoetst. Als een alternatief haalbaar lijkt, wordt deze toegevoegd aan de NRD en zal deze volledig getoetst worden in de milieueffectrapportage.

Op de NRD Logistiek Centrum Eerbeek zijn 36 zienswijzen ingediend. Het alternatievenonderzoek gaat over de vraag of er in de buurt van Eerbeek ook andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum. De varianten in de NRD beperken zich nu tot verschillende mogelijkheden op het voormalig Burgersterrein. Het verzoek van veel mensen is om, gelet op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling, de varianten niet te beperken tot deze locaties. In de zienswijzen worden als alternatieve locaties onder andere genoemd: uitbreiding van de Kollergang en een uitruil met de sportvelden. Ook hier wil de projectorganisatie graag voor het starten van een alternatievenonderzoek horen of er nog andere locaties zijn die in aanmerking komen voor het realiseren van een logistiek centrum. Haalbare alternatieven worden meegenomen in de milieueffectrapportage.

Er wordt nu voor beide projecten een onderzoek gestart naar alternatieven. Iedereen kan hiervoor tot uiterlijk maandag 9 november ideeën aandragen. Het is niet nodig een kant en klaar plan in te leveren. Ook wordt niet gevraagd naar een andere invulling voor het Burgersterrein. Dit komt later aan de orde, als een alternatieve locatie voor het Logistiek Centrum en de tips voor verbeterde verkeersstromen bij Mayr Melnhof in een quick scan realistisch blijken en worden meegenomen in een MER-studie.
Meer informatie over de plannen en een reactieformulier zijn te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl. Dorpsraad Eerbeek – Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid, die door de projectorganisatie in het proces worden betrokken, hopen op veel serieuze alternatieve voorstellen. Alle varianten, voorstellen die daarbij kansrijk lijken, worden vervolgens door buro Witteveen+Bos beoordeeld op basis van een quick scan. De alternatieven die op deze basis voldoende haalbaar scoren, worden meegenomen in de MER procedure.

Lees ook

Besluitvormende vergadering raad Brummen

GEM. BRUMMEN – De vergadering van gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 24 juni een flinke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.