Gemeente Zevenaar positief over plannen voor zonnepark Angerlo

ANGERLO – De gemeente Zevenaar staat in principe positief tegenover het initiatief van een zonnepark nabij de Ganzepoelseweg in Angerlo. De initiatiefnemers kunnen hun plan verder uitwerken.

In mei dit jaar heeft de gemeenteraad van Zevenaar het Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) vastgesteld. Hierin staat beschreven aan welke criteria initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking moeten voldoen.
In totaal zijn er dertien initiatieven bij de gemeente Zevenaar ingediend. De gemeente kiest voor een fasering in het toestaan van projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking. Daarom zijn er vier kansrijke projecten aangewezen die nader onderzocht kunnen worden, waaronder het zonnepark nabij de Ganzepoelseweg in Angerlo. Deze initiatieven kunnen nu, in samenspraak met de gemeente en omwonenden, verder worden uitgewerkt. Aan andere initiatieven wordt op dit moment geen planologische medewerking verleend.

De dertien initiatieven zijn ten eerste beoordeeld op harde toetsingscriteria. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of er bepaalde initiatieven liggen in een Natura2000-gebied of in het Gelders Natuur Netwerk. Ook is gekeken of er plannen zijn voor windturbines hoger dan de gestelde 50 meter. Daarnaast is er gekeken of de initiatieven gelegen zijn in de voorkeursgebieden of daarbuiten. Vijf initiatieven voldoen niet aan deze criteria en kunnen niet worden gerealiseerd.
De overige initiatieven zijn inhoudelijk getoetst aan aspecten als landschappelijke inpassing, duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik, ‘meerwaarde’, (toekomstige) betrokkenheid van de omgeving, actief omgevingsmanagement en de maatschappelijke kosten. In het toets- en afwegingskader is daarnaast vastgesteld dat per landschapstype maximaal 25 hectare zonnepanelen kan worden gerealiseerd. Hieraan is ook getoetst.
Naast het plan voor zonnepanelen in Angerlo zijn initiatieven voor een zonnepark in Zevenaar, drijvende zonnepanelen in Lobith en zonnepanelen boven fruitteelt in Babberich positief beoordeeld.

De initiatieven zullen in samenspraak met de omgeving nader uitgewerkt worden. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de communicatie over hun project met de omgeving. Zij gaan in gesprek met omwonenden en overige belanghebbenden. Tevens zal onderzocht worden of de initiatieven aan alle weten regelgeving (kunnen) voldoen en of voldaan wordt aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het is aan de initiatiefnemer de financiële haalbaarheid van een project te beoordelen. Als het project voldoende is uitgewerkt en onderzocht, kan op verzoek van de initiatiefnemer de planologische procedure gestart worden. Het proces tot aan vergunningverlening duurt ongeveer een jaar. In dit proces zijn verschillende momenten waarop belanghebbenden een reactie kunnen geven. De gemeente besluit uiteindelijk over de definitieve vergunningverlening.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.