Home / Rheden-Regiobode / Gebiedspaspoort voor Laag-Soeren vastgesteld

Gebiedspaspoort voor Laag-Soeren vastgesteld

RHEDEN – De Rhedense gemeenteraad stelde dinsdag 27 oktober unaniem het gebiedspaspoort voor Laag-Soeren vast. Een gebiedspaspoort is een toetsingskader en inspiratiedocument voor mensen die een initiatief in het rijksbeschermde dorpsgezicht Laag-Soeren willen opzetten.

Samen met inwoners en gebruikers van het gebied is het gebiedspaspoort opgesteld. Met dit document wil de gemeente de ruimtelijke en historische kwaliteit van het rijksbeschermde gebied in stand houden. En daar waar mogelijk ook ruimte voor ontwikkelingen bieden. Het paspoort biedt inspiratie, inzicht en randvoorwaarden aan de initiatiefnemers.
Nederland telt 472 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. Drie daarvan liggen in de gemeente Rheden: Villapark Overbeek in Velp, Dieren-Zuid en het buitengebied van Laag-Soeren. “Waar de meeste beschermde gezichten in stedelijk gebied liggen, is het beschermd gezicht in Laag-Soeren één van de weinige gezichten in Nederland die juist in het buitengebied ligt. Vanwege dit bijzondere karakter heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de gemeente Rheden subsidie verstrekt om met de inwoners een document op te stellen aan de hand waarvan een goede balans kan worden gevonden tussen behoud én ontwikkeling van het gebied. En dat is gelukt”, aldus wethouder Erfgoed Marc Budel.

Gemeenten zijn verplicht om voor de aangewezen gebieden een bestemmingsplan op te stellen waarin de bescherming van de beschreven historische waarden wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd wordt er in deze gebieden natuurlijk ook gewoond en gewerkt en moeten ontwikkelingen mogelijk blijven. Een opdracht tot behoud én ontwikkeling kortom, hetgeen soms een spanningsveld kan opleveren.
Het afgelopen anderhalf jaar is samen met een groep inwoners en gebruikers aan gebiedstafels gesproken over de opgaven, kwaliteiten, knelpunten en ambities voor het gebied. Tijdens de gebiedstafels stonden drie vragen centraal: Wat is de opgave van het gebied; wat komt er op ons af?
Welke kwaliteiten, knelpunten en ambities hebben we voor de drie deelgbieden van Laag Soeren (park, sprengen en omgeving, en Soerense Enk)? En wat zijn de tien gouden ambities voor Laag-Soeren?
De gesprekken aan de de gebiedstafels waren intensief en constructief waarin veel informatie is opgehaald. Op basis van deze informatie is het gebiedspaspoort opgesteld. Met dit paspoort in de hand hoopt de gemeente een gebied waarvoor van rijkswege het hoogste beschermingsniveau geldt, toch ruimte te geven voor ontwikkeling. Het paspoort is in opdracht van de gemeente opgesteld door Bureau SteenhuisMeurs.

Lees ook

Cheque voor herstel tuinmuur Ellecomse Dorpskerk

ELLECOM – De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom heeft donderdag 10 juni een cheque van maar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.