Home / Brummen-Regiobode / Brummen kiest met niet sluitende begroting voor toezicht provincie

Brummen kiest met niet sluitende begroting voor toezicht provincie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat werken aan een gezonde financiële basis. Dat is de doelstelling van de begroting voor de komende jaren, die donderdag 29 oktober door de gemeenteraad werd vastgesteld. Het voorstel van de VVD om wèl flink te bezuinigen en daarmee de geplande OZB-verhoging af te wenden, haalde het niet.

De VVD presenteerde een amendement met 17 alternatieve begrotingsvoorstellen, waaronder het verlagen van de budgetten voor de dorps- en wijkraden, Sportkompas en bibliotheken. Dit zou structureel een besparing van ruim 1 miljoen opleveren zonder dat de OZB omhoog zou hoeven. “Natuurlijk is dat pijnlijk, maar veel van de maatregelen zijn onontkoombaar”, laat de fractie weten. “Het doel van de voorstellen was om de regie op onze eigen toekomst te houden.”
De VVD duidt met die uitspraak op het gegeven dat, zonder flinke bezuiniging, de meerjarenbegroting niet sluitend is. Dat heeft tot gevolg dat de provincie waarschijnlijk later dit jaar zal besluiten preventief toezicht toe te passen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor haar financiën, maar zal met steun van de provincie werken aan een herstelplan. Voor extra uitgaven die niet zijn begroot, moet de provincie dan toestemming geven.

De raad ging niet akkoord met het voorstel van de VVD en dus werd er verder gewerkt met het oorspronkelijke voorstel van het college. Dit werd uiteindelijk met een meerderheid aangenomen, alleen de VVD, de Fractie Hofman-Kleverwal en Democratisch Brummen stemden tegen.
Wel werd nog een andere wijzigingen doorgevoerd via een amendement van GroenLinks, waarin de fractie voorstelt de komende jaren, in samenspraak met agrariërs, inwoners en betrokken organisaties, werk te maken van het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. Dit voorstel werd gesteund door 14 van de 18 raadsleden. “Dat dit amendement is aangenomen, is een heel belangrijke stap voor de lange termijn van onze gemeente en haar ondernemers in de agrarische sector. Deze sector krijgt veel op haar bord en verdient het hierbij hulp te krijgen van de gemeente en de provincie”, aldus de fractie.

Via een zestal aangenomen amendementen heeft de raad het college nog een aantal extra opdrachten gegeven. Zo wordt op verzoek van D66 bekeken hoe de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed kostendekkend kan worden gemaakt. Er wordt een strategie verwacht waarin in beeld wordt gebracht welke gebouwen er zijn, hoe functies kunnen worden gecombineerd en overbodige gebouwen kunnen worden verkocht. Een motie van de VVD om SWB te huisvesten in het gemeentehuis en Plein Vijf te verkopen werd verworpen.
Het college geeft in de begroting aan te willen komen tot een efficiëntere en meer projectmatige wijze van samenwerken tussen gemeente en wijk- en dorpsraden. D66 en Lokaal Belang stelden voor dat de raden hiervoor zelf een voorstel maken, zodat zij de regie in handen houden. Deze motie werd aangenomen, evenals de motie van D66 en CDA waarin wordt gesteld dat de raad actief betrokken wil worden bij de op handen zijnde bestuurskrachtmeting.
GroenLinks en Democratisch Brummen presenteerden een motie om te werken met een te monitoren overzicht van duurzaamheidsacties vanuit alle gemeentelijke programma’s, niet alleen duurzaamheid. “Duurzame keuzes zijn altijd te maken, dit gaat niet alleen over het verbeteren dan de biodiversiteit of de energietransitie, maar ook over keuzes binnen de eigen organisatie, binnen het sociaal domein en het fysieke domein”, aldus de fractie. Eveneens uit de koker van GroenLinks kwam het voorstel om binnen het personeelsbeleid en binnen het opleidingsbudget aandacht te geven aan duurzaamheid als grondhouding voor alle medewerkers. “Een coalitieakkoord is een mooi uitgangspunt, maar de ambtenaren voeren uit. Met een goede training kunnen ook zij de duurzame grondhouding uitdragen”, zegt GroenLinks. De motie van GroenLinks en D66 roept om als gemeente stageplekken te creëren. Deze moties werden aangenomen.
De motie die VVD indiende om zonnepanelen te leggen op een te plaatsen overkapping op het parkeerterrein van het gemeentehuis werd verworpen. De meeste fracties hebben het vertrouwen dat wethouder Pouwel Inberg begin volgend jaar met concrete voorstellen komt voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

De VVD kwam in deze vergadering nog met een motie waarin de fractie pleit voor een onderzoek naar mogelijke ambtelijke samenwerking met buurgemeenten, danwel een fusie. De partij vraagt zich af of het preventief toezicht door de gemeente en de voortdurende bezuinigingen wel zullen leiden tot structurele oplossingen, waarmee de financiële problemen voor langere tijd worden opgelost.
Burgemeester Alex van Hedel liet weten dat begin 2021 in samenwerking met de provincie een bestuurskrachtmeting wordt gehouden. Na uitleg hierover van de burgemeester lieten zes van de acht fracties weten eerst de resultaten van dit onderzoek af te wachten. Naast de VVD was alleen Democratisch Brummen voor een direct onderzoek. De motie werd dus verworpen.

Lees ook

Luuk Janmaat (102) viert zijn verjaardag

BRUMMEN – Woensdag 16 juni bereikte Luuk Janmaat uit Brummen de prachtige leeftijd van 102 …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.