Routekaart Energieneutraal Bronckhorst toekomstklaar

GEM. BRONCKHORST – In 2019 stemde de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst in met de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. De routekaart geeft de kaders aan waaraan initiatieven voor zonneparken moeten voldoen, op welke manier de samenleving wordt betrokken bij plannen en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn. De spelregels voor de inzet van windenergie zijn echter nog niet afgesproken. B en w stellen de raad nu voor samen de uitdagingen van de energie-opgave aan te pakken en ook duidelijke kaders op te stellen voor windenergie. De raad besluit in oktober over het proces om te komen tot deze kaders.

Inwoners, lokale ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties dachten actief mee over de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. In de routekaart waren oorspronkelijk ook kaders voor windenergie opgenomen. Windmolens zijn noodzakelijk in de energiemix van de toekomst, maar er zijn ook zorgen rondom gezondheid en landschap. De gemeenteraad besloot de beleidsregels en -kaders voor wind op te schorten tot 2022.
Om de lokale en regionale ambities toch waar te kunnen maken en tegelijkertijd de Bronckhorster situatie en wensen optimaal in te zetten, is het belangrijk tijdig de kaders voor windenergie vast te stellen. Alleen op die manier houden we zelf regie en kunnen we lokale voorwaarden stellen voor participatie, gezondheid en landschap.
Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Raadsbreed is de ambitie vastgesteld om energieneutraal te zijn in 2030, omdat wij ons realiseren dat we de rekening van onze huidige welvaart niet kunnen en mogen doorschuiven naar de volgende generatie. Dat is de opdracht waar wij voor aan de lat staan. Dat sluit ook aan bij de landelijke afspraken in het Klimaatakkoord, waarbij gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen om grootschalige zonnevelden en windenergie een plek te geven. Door dat als gemeente zelf te doen, kunnen we bovendien maatschappelijke en ruimtelijk voorwaarden stellen.”

Klimaatdoelstellingen

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt aan de regio’s gevraagd hoe zij bijdragen aan de landelijke opgave van 35 terawattuur (TWh) aan grootschalige, duurzame opwek op land in 2030. De regio Achterhoek zet met haar Regionale Energiestrategie (RES) in op de opwek van 1,35 TWh uit zon- en windenergie. Ook Bronckhorst zal in de zogenaamde Achterhoekse RES 1.0 een aandeel moeten leveren.
Vanwege het unieke landschap staat Bronckhorst zonnevelden tot 2 megawatt toe, bij voorkeur gecombineerd met de versterking van natuur. Zowel deze zonneparken als windmolens zijn nodig om de energie-ambities en opdracht in Bronckhorst waar te maken.
Wethouder Hofman: “Dat we aan de slag moeten staat vast, maar hóe we dat doen bepalen we in Bronckhorst graag zelf. In de routekaart zetten we maximaal in op het besparen van energie en het benutten van alle daken voor zonnepanelen. Initiatieven moeten vanuit de samenleving ontstaan, met 50 procent lokaal eigenaarschap en opbrengsten naar de lokale omgeving. We gaan voor maatwerk op het gebied van ruimtelijke inpassing en wekken niet méér energie op dan we verbruiken. Dit kunnen we alleen zelf bewaken als we de kaders voor windenergie ook goed vastleggen. Vandaar dat we de raad vragen dit gat in onze routekaart te dichten.”

Samen en daadkrachtig

We staan met elkaar voor een grote energie-opgave. De gemeente wil dit proces op een zorgvuldige manier, met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder ingaan. Om te komen tot kaders voor windenergie wordt een expertbijeenkomst met (ervarings)deskundigen georganiseerd. Ook wordt een breed opgezette enquête onder inwoners gehouden over participatie bij grootschalige energie-initiatieven, zorgen rondom gezondheid en een goede inpassing in het Bronckhorster landschap. Daarnaast worden mondelinge en schriftelijke interviews afgenomen bij maatschappelijke organisaties.
In dit proces worden geen concrete initiatieven voor het opwekken van energie door zon of wind op zichzelf beoordeeld. Op www.bronckhorst.nl/routekaart zijn eerdere inspraakreacties te vinden, op www.bronckhorst.nl/conceptres meer informatie over de Regionale Energiestrategie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.