Home / Alle-Regiobode / Een Stief Kwartiertje: Miljoenendans

Een Stief Kwartiertje: Miljoenendans

In Eerbeek en Loenen heeft men de afgelopen week een gat in de nog steeds enigszins geurende lucht gesprongen om daarmee ruimte te maken voor 170 miljoen euro. Wie zou daar geen sprongetje voor willen maken. Dat bedrag heeft de provincie toegezegd voor het Project Eerbeek-Loenen 2030, een grootscheepse actie om de papierindustrie op te krikken en daarmee ook de leefbaarheid van de dorpen een impuls te geven. De armlastige gemeente Brummen en het al even rijke Apeldoorn hadden de provincie nodig, anders zouden de fraai geformuleerde plannen slechts op het eigen even fraai geproduceerde papier blijven liggen.

Er gaat heel wat gebeuren tot 2030, als we de plannen mogen geloven. Het Burgersterrein in Eerbeek wordt Logistiek Centrum, de papierindustrie innoveert, moderniseert en verduurzaamt, het wegennet wordt aangepast, er komt een energietransitie, het vrachtverkeer wordt keurig geparkeerd en het masterplan Eerbeek zorgt voor een vitaal centrum waar de beek, als veroorzaker van al deze bedrijvigheid, als een levensader doorheen stroomt. De beek voert voortaan niet alleen water maar vooral ambitie. Er zitten overigens wel wat kreukels in de papieren plannen. Alle plannen hebben weliswaar een relatie met elkaar, maar ook weer niet. Zo gaat het plan voor de wegen haar eigen weg en blijft Loenen worstelen met de drukte op de N786. Daarnaast geldt de verduurzaming vooralsnog alleen voor de industrie en niet voor de dorpen, maar men heeft er alle vertrouwen in dat de goedgebekte projectgroep deze hiaten moeiteloos dicht praat.

De grootste uitdaging ligt echter in de op alle fronten herhaaldelijk uitgesproken wens dat alle inwoners en belanghebbenden gaan meepraten over de verdere invulling van alle plannen, die overigens op basis van onderzoeken en conceptbesprekingen al enigszins zijn uitgekristalliseerd. Het vraagt heel veel studie en kennis, zeker voor de man in de straat, om de problematiek in de vele verbanden te kunnen doorgronden en er vervolgens een adequate reactie op te geven. De dorpsraden praten nu al mee, maar zullen wellicht deskundigen moeten inhuren om gewenst tegenwicht te kunnen bieden. Er is een zogenaamde participatieladder opgesteld voor ieder project in de planuitwerkingsfase. Uiteraard staat het bol van de goede bedoelingen en die zullen er zeker zijn, maar de uitdaging in deze projecten, die al een behoorlijk uitgewerkte voorgeschiedenis hebben, ligt in het uitzoeken waar nog wel en waar geen invloed meer op uit te oefenen is. Een bijkomend probleem bij de gewenste inspraak is het gegeven dat het allemaal digitaal moet plaatsvinden; alleen discussies op papier en iedereen in de buurt weet hoe geduldig en vervangbaar papier is. Bovendien ligt het accent van alle plannen duidelijk op de innovatie van de papierindustrie, in de hoop en verwachting dat in het kielzog daarvan de ontwikkeling van de dorpen wordt meegenomen.

Iedereen in het gebied begrijpt hoe belangrijk de papierindustrie en de aanverwante bedrijfstakken zijn, net als dat iedereen snapt hoeveel gezinnen ervan afhankelijk zijn. De industrie is de levensader en de beek is de symbolische verbeelding van het verleden. Aangezien de fabrieken vanuit de historie veelal binnen de bebouwde kom en dus in woongebieden liggen zal er altijd een spanningsveld zijn tussen de verschillende belangen en moeten de veel beleden begrippen, zoals leefbaarheid en woongenot, daar hun plek bevechten. Vanuit die aspecten bezien zou de verkeersproblematiek een wezenlijk onderdeel van het geheel moeten zijn en niet de parallelweg.
Geen idee of 170 miljoen genoeg is, meestal blijft er ook na de sprong nog altijd een gat over.

Desiderius Antidotum

Lees ook

Retrospectief: Woning voor de tuinbaas

Deze week kijken we naar de in 1903 gebouwde woning voor de ‘tuinbaas’ van Hof …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.