Home / Rheden-Regiobode / Woningbouw Imboslaan een stapje dichterbij

Woningbouw Imboslaan een stapje dichterbij

RHEDEN – Donderdag 28 mei stond de herstart van het bouwproject aan de Imboslaan in Dieren op de agenda van de gemeenteraad van Rheden. Het college van B&W stelt een nieuw plan voor met een kleiner bouwvlak. De raad ging akkoord met een geamendeerde startnotitie, waarin natuurinclusief bouwen en onderzoek naar een fietspad zijn opgenomen.

Het bouwplan op het terrein van de voormalige MAVO werd in 2019 van tafel geveegd. Omwonenden verzetten zich tegen de plannen en het draagvlak ontbrak. Vooral de omvang van het project zorgde voor veel discussie. De gemeente zag het hele voormalige terrein als bouwlocatie, inclusief de schoolpleinen. Omwonenden wilden het gebied beperkt zien tot waar het schoolgebouw heeft gestaan.
Begin dit jaar kwam het college van B en W met nieuwe plannen. De uitgangspunten werden vastgelegd in een nieuwe startnotitie. In deze startnotitie bestaat het te bebouwen gebied uit de voormalige toegangsweg van de school en het gebied ten oosten daarvan tot aan de begraafplaats. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de kadastrale perceelsgrens van de voormalige school en aan de zuidzijde door de Imboslaan.

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei bleken alle partijen, behalve GroenLinks, voorstander van woningbouw op de locatie Imboslaan. Wethouder Ronald Haverkamp sprak de raadsleden toe en benadrukte het belang van het bouwen van woningen. “Het is pure noodzaak”, vertelde hij. Het gebrek aan woningen en bouwlocaties in de gemeente Rheden is een serieus probleem.
“We snappen dat er gebouwd moet worden, maar liever niet hier”, sprak Tim Endeveld, fractievoorzitter van GroenLinks. De partij wil de bouw in beperkte mate toestaan, maar met behoud van de ecologische waarde van het gebied. De partij diende een amendement in om het te bebouwen gebied nog verder te beperken, maar dit vond geen steun bij de rest van de raad.

Samen met D66 en de ChristenUnie diende GroenLinks een voorstel in om natuurinclusief bouwen op te nemen in de startnotitie. Zij willen dat nieuwe bebouwing positief bijdraagt aan de natuurwaarden in het gebied. Dit amendement werd door een meerderheid van de raadsleden ondersteund. Ook een wijziging in de startnotitie van deze drie partijen over een aan te leggen fietspad kon op steun rekenen. De partijen willen dat er wordt bezien of een fietsverbinding vanaf de Imboslaan naar het fietspad Cederlaan-Meidoornlaan mogelijk is, waarbij natuurwaarden en de ruimte voor woningbouw worden meegewogen.

Aan het einde van de avond volgde een officiële stemming. De raadsleden stemden unaniem in met de aangepaste startnotitie en gaven groen licht aan Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO). Zij gaat in overleg met de buurt een buurtadvies uit brengen. Dit advies betrekt de gemeente bij het opstellen van de kaders voor de planontwikkeling.

Lees ook

Online ouderavond: opvoeden in de digitale wereld

DIEREN – De mediacoaches van de Bibliotheek Veluwezoom op maandag 10 en dinsdag 11 mei …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.