Home / Rheden-Regiobode / Ik vind: Woningbouw aan de Imboslaan niet echt een goed idee

Ik vind: Woningbouw aan de Imboslaan niet echt een goed idee

De gemeenteraad van Rheden heeft op 28 mei de startnotitie voor woningbouw aan de Imboslaan vastgesteld, hierin zijn de uitgangspunten voor het te ontwikkelen bouwplan vastgelegd. Dit was nodig nadat het bouwplan, dat er vorig jaar lag, op grote weerstand stuitte van omwonenden, omdat het waardevolle bos teveel zou worden aangetast.
Na een stevige discussie in de raad ligt er nu een startnotitie die hoge eisen stelt aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid van het te ontwikkelen plan. Bovendien wordt het eerder genomen besluit om een fietspad door het bos aan te leggen heroverwogen, waarbij behoud van natuurwaarden een hoge prioriteit heeft.
Een mooie uitkomst, maar GroenLinks had graag gezien dat het te ontwikkelen plan nog wat verder zou zijn ingeperkt. De reden hiervoor is de grote waarde van het bos waar de woningen gebouwd gaan worden. Die waarde blijkt wel uit het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een deel van het bos heeft aangewezen als ‘groen cultureel erfgoed’, slechts 2 procent van het totale bosareaal in het gebied Zuidoost Veluwe valt hieronder. Het gaat hier onder meer om de laatste restanten van een vroeger landschap met eikenhakhoutstoven, dit bos vormt hiervan nog de grootste kern. Verder is deels nog de originele oude bosbodem aanwezig en behoort het bos tot een zeldzaam bostype, dat typisch is voor de overgangsgebieden van het Veluwemassief naar lagere delen.
Eigenlijk is elke ingreep hierin ongewenst en strijdig met het cultuurhistorisch beleid. Voor GroenLinks heeft niet alleen woningbouw een maatschappelijk belang. Ook natuur en erfgoed, en het behoud daarvan voor de huidige en toekomstige bewoners van Dieren behoort daartoe. Dit is zelfs een plicht van de huidige aan de toekomstige generaties.
Wij vinden het kappen van waardevol bos voor woningbouw ongewenst in een tijd waarin het beleid juist gericht is op het behoud van bomen en bossen vanwege de positieve invloed op de gezondheid, de belangrijke bijdrage aan biodiversiteit, en aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering.

Anne Jansen
Fractie GroenLinks Rheden

Lees ook

Kranslegging door Amnesty

VELP/RHEDEN/ROZENDAAL – Vrijwilligers van de werkgroep Amnesty International Velp-Rozendaal hebben op 4 mei kransen gelegd …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.