Home / Rheden-Regiobode / Gemeente Rheden op zoek naar mogelijkheden voor grootschalige energieopwek

Gemeente Rheden op zoek naar mogelijkheden voor grootschalige energieopwek

GEM. RHEDEN – Hoe gaat de gemeente Rheden binnen de regio bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van ons land? De regio Arnhem – Nijmegen wil in 2050 klimaatneutraal zijn er daarvoor moet lokaal flink energie worden opgewekt. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat gemeld wat welke gemeente hieraan kan bijdragen.

Het Nationaal Programma RES is een opgave vanuit het Rijk, waarin de regio’s worden gevraagd te onderzoeken hoeveel energie er vanaf 2030 lokaal kan worden opgewekt uit zon en wind. Elke regio stelt een Regionale Energiestrategie (RES) op, waarin wordt beschreven wat de regio kan bijdragen. Welke kansen zijn er? Is er ruimte voor windmolens of zonnevelden en zijn die plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?
De regio Arnhem – Nijmegen, waar de gemeente Rheden onder valt, diende vrijdag 5 juni een zogenoemd voorstel van haar conceptbod in: een eerste overzicht van kansen en knelpunten in de regio.

Zoekgebieden

De energievraag is groot: landelijk zo’n 35 TWh en in de regio Arnhem – Nijmegen zou ongeveer 1,68 TWh aan elektriciteit moeten worden opgewekt. Dat betekent dat er lokaal over grootschalige opwek moet worden nagedacht. Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden geeft aan dat er hier beperkt mogelijkheden zijn: “De gemeente bestaat voor ruim de helft uit Natura2000 en dat geeft ons weinig ruimte.”
Uiteindelijk zijn voor Rheden – na onderzoek en met input van inwoners benadrukt Klomberg – twee zoekgebieden opgenomen: het Soerense Broek bij Spankeren en de Beemd in Velp. “Dat wil niet zeggen dat hier ook direct windmolens of zonnevelden komen. We gaan de mogelijkheden van deze gebieden verder onderzoeken. Maar we gaan echt niet zomaar ergens een windmolen neerzetten.”
Overigens zijn voor de kleinere, lokale initiatieven geen zoekgebieden aangewezen. Dit soort kleinere projecten zijn dan ook welkom. “Elk initiatief levert een bijdrage”, aldus Klomberg. “Denk aan de zonnevelden in De Bocht in Dieren en bij de snelweg in Ellecom.”

Het document dat nu vanuit de regio Arnhem – Nijmegen naar het Nationaal Programma RES is gestuurd, is een concept-voorstel. Deze zomer mag de gemeenteraad hier nog iets van vinden alvorens het college in september een besluit neemt over het definitieve bod. Dit wordt dan door het Planbureau van de Leefomgeving getoetst en komt met feedback begin volgend jaar terug naar de regio. Als de gemeenteraden dan akkoord gaan, wordt de RES 1.0 definitief. Het document wordt elke twee jaar geüpdatet, om zo de laatste ontwikkelingen bij te werken.

Lokale kaders

Ondertussen wordt in Rheden gewerkt aan het ontwikkelen van beleidskaders voor grootschalige energie-opwek, de Handreiking Energie en Landschap. “Hierin leggen we regels vast voor het aanleggen van zonneparken en de bouw van windmolens. Bijvoorbeeld over ruimtelijke inpassing of over het participatietraject dat initiatiefnemers moeten volgen”, aldus Klomberg. “Waar in de RES vooral wordt gesproken over ‘wat er moet gebeuren’, gaat dit document meer over de vraag ‘hoe gaan we die opdracht invullen’.”
Klomberg benadrukt dat realiseren van een zonneveld of een windmolen een lang proces is, dat stap voor stap moet worden doorlopen. Zo moet eerst deze Handreiking klaar zijn, voor er verder wordt gesproken met initiatiefnemers. Er is al een partij die in Spankeren aan de slag zou willen, maar zolang er geen kaders zijn, zijn die gesprekken on hold gezet.
“Bij het opstellen van deze Handreiking willen we zeker input van inwoners van de gemeente en andere betrokken partijen”, aldus Klomberg. Hij hoopt dat zoveel mogelijk inwoners hun mening gaan geven, niet alleen mensen die uitgesproken vóór of tegen grootschalige opwek zijn. “Het is belangrijk dat inwoners zich realiseren dat het ons allemaal aangaat.”

Lees ook

Volgend jaar Keti Koti in Rheden

GEM. RHEDEN – Op 1 juli wordt Keti Koti gevierd, een Surinaamse feestdag waarop de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.