Home / Brummen-Regiobode / Brummense raad stelt koers vast in perspectiefnota

Brummense raad stelt koers vast in perspectiefnota

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 18 juni de perspectiefnota aangenomen, hoewel met vier moties. In het document wordt de koers van de gemeente voor de komende vier jaar aangegeven. Een voorstel van de VVD en Democratisch Brummen om verder te gaan met drie in plaats van vier wethouders heeft het niet gehaald.

De perspectiefnota is normaal vooral gevuld met cijfers en voorstellen die de basis vormen voor de gemeentelijke begroting die elk najaar wordt opgesteld. Dit jaar had de nota in Brummen een ander karakter. Het college had vier uitgangspunten opgesteld aan de hand waarvan zij de komende jaren bestuurlijke keuzes wil maken. Omdat ook in Brummen de financiële situatie bepaald niet rooskleurig is, zijn er keuzes nodig. De uitgangspunten moeten hier een duidelijke richting aan geven.
Belangrijk punt is dat de samenleving oppakt wat zij zelf kan. Dit hoeft de gemeente niet uit handen te nemen. Daarbij wil de gemeente maatschappelijke opgaven samen te lijf gaan met inwoners, ondernemers en organisaties. De bestuurlijke en financiële basis van de gemeente moeten op orde zijn. Tot slot wil de gemeente alleen nieuwe plannen smeden – ambities formuleren – als er ook daadwerkelijk budget is om ze te kunnen uitvoeren.

Gedurende het debat over de perspectiefnota zijn er vier moties aangenomen. Zo heeft de raad aan het college gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het starten van de (permanente) dialoog met de samenleving. De raad wil de eerste resultaten van deze dialoog zien voor de behandeling van de perspectiefnota van volgend jaar.
Het college had de raad gevraagd om een mandaat om ‘wenselijk en noodzakelijk geachte uitgaven’ te kunnen doen uit de bestemmingsreserves. Als niet elke uitgave door de raad hoeft te worden goedgekeurd, kan het college sneller handelen. In een motie werd deze bevoegdheid beperkt tot een maximumbedrag, dat later wordt bepaald, zodat het budgetrecht en de controlerende rol van de raad niet te veel geweld wordt aangedaan.
Twee andere aangenomen moties gingen over de financiële spelregels. Het college wordt opgeroepen om alle financiële beleidsstukken zoveel mogelijk al dit jaar te harmoniseren en actualiseren, zodat deze ook al kunnen bijdragen aan een inzichtelijk en duurzaam financieel beheer van de gemeente. Ook wil de gemeenteraad vaker een tussentijds inzicht in bestuursrapportages, zodat zij op de hoogte zijn aan onvoorziene of incidentele mee- en/of tegenvallers en de gevolgen daarvan voor de begroting en jaarexploitatie.

Een initatiefvoorstel van VVD en Democratisch Brummen heeft het niet gehaald. Deze partijen stelden voor om de formatie van het aantal wethouder in het college terug te brengen van 4 naar 3, dat is van 3 naar 2,25 fte. De andere fracties gaven in het debat aan dat de besparing die dit oplevert maar beperkt is en dat juist in deze tijd voldoende capaciteit nodig is aan dagelijks bestuurders. Behalve VVD en DB stemden dan ook alle partijen tegen. Dit betekent dat ook een start is gemaakt met de procedure voor het benoemen van een nieuwe wethouder voor als Eef van Ooijen vertrekt. Cathy Sjerps is hiervoor kandidaat.

Lees ook

Koor Spirit zoekt dirigent

KLARENBEEK – Dirigent Lida Linderhof gaat het Klarenbeekse kerkkoor Spirit verlaten. 25 jaar geleden begon …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.