Home / Brummen-Regiobode / Gemeente zorgt voor de basis, samenleving doet wat zij zelf kan

Gemeente zorgt voor de basis, samenleving doet wat zij zelf kan

BRUMMEN – Ondanks dat vorig jaar flink is ingezet op bezuiniging, heeft de gemeente Brummen haar financiën nog niet op orde. Dat blijkt uit de Perspectiefnota die donderdag 14 mei werd aangeboden aan de raad. Er zijn stevige keuzes nodig om te zorgen de balans weer in evenwicht komt. Het college raadt de gemeenteraad aan eens na te denken over wat voor soort gemeente Brummen wil zijn en adviseert de samenleving vooral zelf te laten doen wat zij zelf kan.

De financiële positie van de gemeente Brummen ziet er slecht uit. De afgelopen vijf jaar zijn er meer schulden gemaakt dan afgelost en omdat de structurele inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk zijn, zijn tegenvallers op de begroting niet meer op te vangen. Er is flink ingeteerd op de gemeentelijke reserves.
Dit is volgens de gemeente grotendeels te wijten aan de stijgende kosten in het sociaal domein, de omvangrijke ambities van de gemeente en het hoge voorzieningenniveau in Brummen. Dat Brummen een kleine gemeente is, waar met minder mensen dezelfde taken moeten worden uitgevoerd, helpt niet mee.
Vorig jaar heeft de gemeente een flinke bezuinigingsronde ingezet. Het college deed een reeks aan voorstellen dat voor een positief saldo van 3 ton zou moeten zorgen. Door politieke keuzes van de gemeenteraad is een deel van de bezuinigingen echter niet doorgevoerd en ontstond juist een negatief saldo van 2 ton op de begroting.
Overigens zijn de cijfers voor de toekomst nog onzeker. Het is nog niet duidelijk wat het Rijk het komend jaar gaat uitkeren en ook de gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet in beeld.

Taakomschrijving

Tijd om keuzes te maken, want ‘zonder koerswijziging is de begroting niet meer sluitend te maken’. Het college stelt voor om als gemeente terug te gaan naar de basis: ‘beheersmatig op orde zijn en een stabiele uitvoering van primaire overheidstaken kunnen garanderen’. Daarbij is het van belang dat de gemeente zich oriënteert op de rol die zij speelt. Het college stelt: ‘het is niet duidelijk waar we als gemeente van zijn’. Hiermee wordt bedoeld dat er een duidelijke taakomschrijving voor de gemeente moet komen. Wat voert de gemeente uit, wat zijn de taken van de samenleving? “Een actieve rol kost geld. Als gemeente moeten we ons meer beperken tot die rol die anderen niet kunnen en/of mogen vervullen”, staat in de Perspectiefnota.

Uitgangspunten

Het college heeft een aantal uitgangspunten opgesteld om te hanteren bij het maken van bestuurlijke keuzes. Zo is het de bedoeling dat de samenleving en de markt zelf oppakken wat zij kunnen. Het college noemt de initiatieven van Hall Leeft als voorbeeld. ‘Op veel terreinen komen we er als overheid niet aan te pas en dat is prima.’ Mochten markt en samenleving er niet uitkomen, dan kan de gemeente bijspringen, maar wel met een ‘ja, mits’-houding. Die mits bestaat dan in ieder geval uit duidelijke financiële kaders.
De gemeente wil meer gaan samenwerken met experts uit het maatschappelijke veld en zaken aan hen uit handen geven. Denk aan organisaties als Visit Brummen Eerbeek en Sportkompas die taken uitvoeren voor de gemeente.
De afgelopen jaren had de gemeente Brummen stevige ambities. Speerpunten waren het sociaal domein, de centra van Brummen en Eerbeek, duurzaamheid en financieel gezond zijn. Het college stelt dat ambities alleen kunnen worden geformuleerd als ze financieel gezien ook kunnen worden gerealiseerd. Kortom: zonder geld geen uitvoering.

Focus

De gemeente zal haar rol de komende jaren beperken. Wat mensen zelf kunnen, dienen zij zelf uit te voeren. Op het gebied van het sociaal domein wil de gemeente ‘geen zaken uit handen nemen die mensen zelf kunnen’. De gemeente zorgt voor het vangnet. Ook op het gebied van duurzaamheid beperkt de gemeente zich tot een verbindende rol, wil het goede voorbeeld geven en meewerken aan een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door de Regionale Energiestrategie en een warmtevisie. Wat betreft centrum Brummen zorgt de gemeente dat de basis planologisch in orde komt. Daarna is het aan de samenleving en markt om initiatieven op te pakken.

Begroting

De Perspectiefnota vormt de basis voor de concept-begroting voor de komende vier jaar. Het college nodigt de raadsfracties uit de genoemde uitgangspunten aan te vullen met moties, deze worden dan meegenomen in de begroting. De Perspectiefnota wordt op donderdag 4 juni besproken in het Forum. Op donderdag 18 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Lees ook

Gezellige drukte tijdens Open Monumentendag in Klarenbeek

KLARENBEEK – Zaterdag 11 en zondag 12 september was het Open Monumentendag. In heel Nederland …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.