Home / Brummen-Regiobode / Ik vind: Verhoging OZB Brummen

Ik vind: Verhoging OZB Brummen

Is de verhoging OZB in gemeente Brummen met 32 procent in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wanneer de gemeenteraad in een verordening de ozb-tarieven dusdanig vaststelt dat maar liefst een verhoging van 32 procent wordt doorgevoerd, kan de vraag worden gesteld: Vliegt de gemeenteraad niet uit de bocht gelet op de rechtsregels die in ons bestuursrecht gelden?
Het vaststellen van de ozb-tarieven in een gemeentelijke verordening is een besluit als bedoeld in art.1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Zo’n besluit moet aan allerlei normen voldoen waaronder de beginselen van behoorlijk bestuur. Besluiten van bestuursorganen kunnen aan deze beginselen getoetst worden.

Welk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur speelt een rol? Allereerst het evenredigheidsbeginsel van art.3:4 lid 2 Awb. De gemeenteraad gaat volgens mij de fout in door hier (bepaalde) burgers met een onevenredig nadeel op te zadelen. In één keer 32 procent meer verhalen op deze burgers om een (blijkbaar) kastekort te dekken staat in geen enkele verhouding tot het doel en mist derhalve een redelijke besluitvorming. Bij kennelijke onredelijkheid dient het algemeen verbindend voorschrift buiten toepassing te blijven.

Ook het gelijkheidsbeginsel is hier aan de orde. Alleen eigenaren van huizen krijgen de ozb-aanslag en niet de huurders. Alleen een deel van de burgers extra belasten ter verkrijging van algemene middelen (voor de financiering van algemene belangen zoals wegen, plantsoenen, openbare verlichting en brandweer) is strijdig met het gelijkheidsbeginsel.
Huizenbezitters worden dus ongelijk behandeld ten opzichte van andere burgers. Terwijl de algemene middelen voor eenieder bestemd zijn, wordt extra veel geld opgehaald bij de huizenbezitters.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 1 juli 2019 geeft een onderbouwing van hetgeen hierboven is verwoord. De Centrale Raad overweegt dat als het gaat om de rechtmatigheid van een avv (algemeen verbindend voorschrift zoals een gemeentelijke verordening) dit kan worden getoetst aan hogere regelgeving, maar dat daarnaast ook aan de inhoud of de wijze van totstandkoming van een avv zodanig ernstige gebreken kunnen kleven dat het avv niet als grondslag kan dienen voor een te nemen besluit (zoals de ozb-aanslag). Bij deze toetsing vormen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijk richtsnoer.

De extreme verhoging van de ozb schuurt (of is in strijd met) met onze rechtsregels. Meer bewustzijn van de inhoud van deze rechtsregels bij onze volksvertegenwoordigers is dan ook wenselijk.

Theo Wissing,
Eerbeek
(oud)universitair docent rechtswetenschappen

Lees ook

Huiskamer van Lieren wekelijks open

LIEREN – De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten vanaf woensdag 28 juli iedere …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.