Home / Rheden-Regiobode / Ik vind: Schadeclaims Lelystad Airport

Ik vind: Schadeclaims Lelystad Airport

Als het vliegveld Lelystad in de toekomst zijn poorten opent zoals is vastgelegd in het Luchthavenbesluit Lelystad van 1 april 2015, worden we in deze regio ook geconfronteerd met de negatieve consequenties. Mede door de voorgenomen laagvliegroutes zullen de inwoners van over Laag-Soeren, maar in iets mindere mate ook Dieren, Ellecom en De Steeg te maken krijgen met de sterke toename van geluidsoverlast in deze omgeving. Ook de veranderende luchtkwaliteit (stikstof bijv.) kan een negatieve invloed hebben op gezondheid, leefomgeving en woongenot. Het is niet denkbeeldig dat een en ander ook zijn invloed zal hebben op de waarde van onroerend goed in deze omgeving.
Op grond van artikel 8.56 van de wet luchtvaart kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten nadele van de belanghebbende dient te blijven. Er wordt echter ook bepaald dat de aanspraak op vergoeding van schade na verloop van 5 jaren verjaart. Hoewel het vliegveld nog altijd niet open is, loopt de verjaringstermijn wel. Die eindigt dus op 31 maart 2020. Om recht op schadevergoeding te behouden, dient U een zogenoemde ‘Stuitingsbrief inzake verjaringstermijn schadevergoeding Luchthavenbesluit Lelystad’ in te dienen bij het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat. Een voorbeeld van zo’n brief is te vinden op de website van SATL https://satl-lelystad.nl/doen/schade. De brief dient aangetekend te worden verstuurd. Nadere informatie is te verkrijgen via onder andere info@soerensbelang.nl. Met nadruk wordt er op gewezen dat de genoemde datum van 1 april geen grap is.

Soerens Belang

Lees ook

Lekker voetballen bij SC EDS

ELLECOM – Zondag 22 november werd er heerlijk gevoetbald bij SC EDS, de club in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.