Home / Doesburg-Regiobode / Doesburgse raad neemt besluit over locatie sporthal

Doesburgse raad neemt besluit over locatie sporthal

DOESBURG – Komt de nieuw te bouwen sporthal in Doesburg op dezelfde plek in de wijk Beinum, of wordt er een nieuwe locatie gekozen? Deze knoop wordt – als het goed is – doorgehakt in de raadsvergadering van donderdag 20 februari. Als die beslissing eenmaal is gevallen, kan de gemeente verder met de herinrichting van het centrum Beinum.

Hoe Beinum er in de toekomst uit gaat zien, is afhankelijk van de locatie van de nieuwe sporthal. Als de sporthal op de plek van de Beumerskamp blijft, neemt dit bijna een derde van het plangebied in en dat betekent dat er minder ruimte zal zijn voor andere invulling, zoals woningbouw of parkeerruimte. Als er een nieuwe plek wordt gekozen, biedt dat ineens weer heel andere mogelijkheden.

In opdracht van de gemeentelijke commissie VROM (Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) is onderzoek verricht naar de verschillende mogelijkheden van overdekte sportaccommodaties in de gemeente Doesburg. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende locaties en scenario’s. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een voorkeur voor een nieuw te bouwen sporthal, in combinatie met het tijdelijk handhaven van de gymzaal aan de Wilgenstraat. De gymzaal aan de Armgardstraat kan dan sluiten. Door nieuwbouw kan een energieneutrale accommodatie worden gebouwd die op termijn voldoet aan de steeds kleiner wordende vraag naar sportaccommodatie. Zolang dit nog niet het geval is, kan de locatie aan de Wilgenstraat in gebruik blijven.

Breedestraat of Beinum

Mocht de raad voor deze zogenoemde hybride optie kiezen, dan valt er nog een tweede beslissing te nemen: waar moet die nieuwe sporthal dan komen? In het onderzoek zijn meerdere locaties bekeken, waarvan er vier als geschikt werden beoordeeld. Het college heeft het rapport bekeken en een keus gemaakt uit de vier opties. De afwegingen zijn geformuleerd in het raadsvoorstel, dat op 20 februari wordt besproken. Wethouder Birgit van Veldhuizen gaf in de vergadering van de commissie VROM, woensdag 5 februari, aan dat geen van de mogelijkheden ideaal is, maar dat de huidige locatie ‘de beste is van alle slechte opties’.
Een combinatie met zwembad Den Helder levert volgens het college te weinig voordelen. De exploitatielasten zullen niet afnemen door samenwerking, een fysieke verbinding is niet mogelijk en de locatie is niet ideaal: buiten de stad. Bij nieuwbouw op deze locatie zou bovendien museumtuin ‘t Olde Ras het veld moeten ruimen. De locatie aan de westzijde van Wemmersweerd is nog verderaf gelegen. Bovendien denkt het college dat de grond voor deze opties niet te verwerven is.
Blijven er twee plekken over: nieuwbouw op de huidige locatie, of tussen de Breedestraat en de Provinciale weg. De locatie Beumerskamp heeft volgens het college daarbij de voorkeur, onder andere vanwege de samenwerking met andere functies in het centrum van Beinum. De locatie aan de Breedestraat heeft als nadeel dat juist bouwkavels zijn uitgegeven en de gemeente met planschade te maken krijgt.

In de commissie VROM werd woensdag 5 februari dit onderzoek en het bijbehorende raadsvoorstel gesproken. Vertegenwoordigers van Den Helder en de Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) pleitten juist voor een combinatie met het zwembad, terwijl het bestuur van ‘t Olde Ras aangaf geschrokken te zijn over het gemak waarmee wordt gesproken over verhuizing van de museumtuin, die niet maar zo mogelijk is. De commissieleden vroegen om meer ruggespraak met bewoners. Wethouder Birgit van Veldhuizen gaf aan met omwonenden in gesprek te willen nadat een keuze is gemaakt over de nieuwe locatie. Ook vroegen de commissieleden om een oplossing voor het parkeerprobleem dat er nu al is op de Beinum en mogelijk zal toenemen bij nieuwbouw op de Beumerskamp.
Wethouder van Veldhuizen benadrukte dat het hoe dan ook tijd is om een beslissing te nemen. “We hebben drie heel gedateerde sporthallen aan het eind van hun leven, die alleen maar meer geld gaan kosten als ze nog langer mee moeten.”

Vijver

Overigens hoeven bewoners van de wijk zich geen zorgen te maken dat de vijver tegenover de sporthal in de toekomst zal worden gedempt om parkeerplaatsen te realiseren, laat een medewerker van de gemeente Doesburg weten. “Dat is in een schets van de sporthal een keer getekend als voorbeeld en dat ontwerpje in een eigen leven gaan leiden. Er is echt geen sprake van dat daar parkeerplaatsen komen.”
In samenwerking met het Waterschap is de gemeente bezig met renovatie van de groene ruimte in Beinum, waar spelen, ontmoeten en recreatie een belangrijke rol in spelen. “Het kan zijn dat de vijver iets kleiner wordt om bijvoorbeeld wat speelruimte of een wadi te creëren, maar de vijver gaat beslist niet weg”, aldus de gemeente.

Lees ook

Dag van de Ouderen Doesburg uitgesteld

DOESBURG – Caleidoz heeft besloten de viering van de Dag van de Ouderen in Doesburg …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.