Home / Rheden-Regiobode / College legt nieuwe bouwplannen Imboslaan voor aan raad

College legt nieuwe bouwplannen Imboslaan voor aan raad

DIEREN – Het college van B&W van de gemeente Rheden heeft besloten een nieuwe startnotitie met uitgangspunten voor te leggen aan de gemeenteraad voor de herstart van het bouwplan aan de Imboslaan in Dieren. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden eerder hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan.

Het gebied waar gebouwd mag worden is kleiner dan in de vorige plannen die onvoldoende draagvlak bleken te hebben. De gemeente noemt deze vierkante meters waarop wordt gebouwd wordt de footprint. Door middel van een kleinere footprint wil de gemeente de ecologische waarde van het gebied waarborgen.
Voornamelijk bewoners van de Breukinklaan verzetten zich in het verleden tegen de plannen van de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Imbosmavo die daar stond, ook bewoners van de Sparrenhof sloten zich aan bij de protesten. De gemeente en bewoners hadden een andere mening over de omvang van de footprint. De gemeente zag het hele voormalige terrein als bouwlocatie, inclusief de schoolpleinen. Omwonenden willen het gebied beperkt zien tot waar het schoolgebouw heeft gestaan.
In de nieuwe startnotitie bestaat de footprint uit de voormalige toegangsweg van de school en het gebied ten oosten daarvan tot aan de begraafplaats en wordt aan de noordzijde begrensd door de kadastrale perceelsgrens van de voormalige school en aan de zuidzijde door de Imboslaan. De oppervlakte van het plangebied beslaat zo’n 1,65 hectare. Het ten noorden en westen van het plan gelegen bosgebied wordt dus niet meegenomen in deze startnotitie.

Er moeten in totaal 35 woningen worden gerealiseerd, waarvan 10 sociale huurwoningen. Die wil Vivare realiseren. Een gebouw mag maximaal in vier lagen gestapeld worden. In het bouwplan wordt een fietsverbinding opgenomen vanaf de Imboslaan naar het fietspad Cederlaan/Meidoornlaan.
In het bouwplan is aandacht voor levensloopgeschiktheid, zodat de woningen, ook op de lange termijn voor verschillend doelgroepen kunnen worden ingezet.
De startnotitie staat (onder voorbehoud) op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering van 7 april. Als mensen willen inspreken, kunnen zij contact opnemen met de griffie van de raad via tel. 026 – 4976266 of mail griffie@rheden.nl. In de vergadering van 21 april neemt de raad een besluit over de startnotitie.
Nadat de raad akkoord is gegaan met de startnotitie, wordt Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) gevraagd om in overleg met de buurt een buurtadvies uit te brengen. Dit advies betrekt de gemeente bij het opstellen van de kaders voor de planontwikkeling.

In 2017 werd een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. Uit de beoordeling, kwam het plan Imbospark van Klaassen/BPD als beste naar voren. Dit plan bleek echter op onvoldoende draagvlak te kunnen rekenen bij de directe omwonenden. Daarom is besloten het planproces opnieuw te starten. Klaassen/BPD zal te zijner tijd het nieuwe plan ontwikkelen.

Lees ook

Feestelijke opening van Kindertuin Rozendaal

ROZENDAAL – Drie keer was scheepsrecht voor de kinderen en vrijwilligers van Kindertuin Rozendaal. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.