Home / Alle-Regiobode / Waterschapsbelasting gaat omhoog

Waterschapsbelasting gaat omhoog

REGIO – Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting binnen Waterschap Rijn en IJssel in 2020 omhoog. Huishoudens in dit gebied gaan 3 procent meer betalen.

Het Waterschap zegt de belasting te moeten verhogen omdat er meer verwacht wordt van het waterschap op het gebied van dijkversterking, klimaat, energietransitie, circulaire economie en schoon en gezond water. “Ook vragen de droge zomers van 2018 en 2019 om onderzoek en aanpassingen aan het watersysteem. Met deze begroting legt het bestuur een basis om de komende jaren de uitdagingen in het waterbeheer aan te gaan”, aldus Rijn en IJssel, dat laat weten dat inwoners en bedrijven in haar werkgebied nog steeds één van de lagere tarieven van Nederland betalen.

De tarieven gaan in 2020 met 3 procent omhoog. Dit levert voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief op van 223,38 euro per jaar. Dat is een stijging van 6,52 euro. Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ waarde van 150.000 euro) wordt dit bijvoorbeeld 270,18 eur, een stijging van 7,87 euro. Voor agrarische bedrijven met een waarde vanaf 2 miljoen euro en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief 3.065,78 euro, een stijging van 89,32 euro. Dit komt neer op 2,23 euro per hectare.
De totale begroting van 2020 bedraagt 103,8 miljoen euro. De begroting van 2020 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 5 november 2019.

Het waterschap investeert meer geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook aanvullende maatregelen genomen, zodat het watersysteem voorbereid is op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurlijkvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen. Ook is prognose dat de schuldquote, schuld in procenten van de begroting, afneemt.

Lees ook

Retrospectief: Herberg De Zweep, Klarenbeek

In deze regio komt van oudsher een aantal oude herbergen voor. Op kruispunten van oude …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.