Home / Doesburg-Regiobode / Ik vind: De Lage Linie te Doesburg

Ik vind: De Lage Linie te Doesburg

Een aantal keren per week passeer ik met name de Lage Linie. Ik verbaas mij over de geringe belangstelling die er bestaat voor dit belangrijke door Menno van Coehoorn ontworpen vestingdeel. Ruim 10 jaar is er nauwelijks aandacht besteed aan het noodzakelijke natuurbeheer en is de beleefbaarheid dramatisch verslechterd.
In het kader van het plan Roerdomp is er een aantal verbeteringen uitgevoerd , waarna vervolgbeheer achterwege is gebleven. Ook het onderhoud aan meidoonhagen mag op z’n minst als onvoldoende worden geacht. De houten afzettingen en doorgangen inclusief de houten trappen en het bruggetje zijn geheel of vrijwel geheel verdwenen.
Door het achterwege blijven van het noodzakelijke beheer is een aantal broedvogels verdwenen of zijn aantallen gereduceerd. Ook een aantal plantensoorten is verdwenen of heeft het door onjuist beheer moeilijk zich te handhaven. Oorzaken van dit dramatische beheer zijn onder andere onvoldoende belangstelling voor dit bijzondere vestingwerk, intensief beheer dus hoge beheerkosten, onvoldoende personeel bij de beheerder.
Is het tij nog te keren? Natuurlijk is van dit bijzondere vestingwerk weer het nodige te herstellen, maar dan wel met de zo broodnodige kennis, passie en de nodige geldelijke middelen. Het is naar mening dan ook noodzakelijk dat het achterstallige onderhoud van het beheer met spoed ter hand wordt genomen. Dat er een wandelpad komt dat het gehele jaar door goed begaanbaar is. Dat trappen, afzettingen en het bruggetje met natuurlijke materialen worden hersteld. Dat er bijvoorbeeld twee rustpunten (bankjes) worden geplaatst. Dat er informatiepanelen komen die de historische en huidige karakteristieken van het gebied uiteenzetten.
Het is ook onwenselijk dat er kunstwerken in welke vorm dan ook worden geplaatst. Ook het houden van eventuele evenementen doet geen goed aan de leefomgeving voor plant en dier. Subliem onderhoud en begaanbaarheid van de Lage Linie, zowel voor natuur als de Doesburgse wandelaar of geïnteresseerde toerist, zullen de waarde van dit gebied onderschrijven. De samenwerking met de gemeente Doesburg ten aanzien van het beheer- en onderhoudskosten zou bespreekbaar moeten zijn, dit in ieders belang. Hopelijk zal het gezonde verstand zegevieren. Doesburg kan in de nabije toekomst een fraai wandelgebied rijker zijn waar men zich kan ontspannen en kan genieten van alles wat groeit en bloeit en de rijke geschiedenis van dit vestingwerk kan beleven.

Frits van Wijngeeren,
Bronckhorst

Lees ook

Online boerenkoolfuif

DOESBURG – De verkenners van Scouting Doesburg konden dit keer niet op het clubgebouw samenkomen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.