Home / Rheden-Regiobode / Ik vind: Burgerparticipatie, lees: inwonersdeelname

Ik vind: Burgerparticipatie, lees: inwonersdeelname

Deelname van inwoners aan de visie, beleids- en planvorming is onderwerp van gesprek sinds de jaren 60. Ging dat tot voor kort om inspraak over door de overheid opgestelde plannen, inmiddels is duidelijk geworden dat de overheid beleid en plannen alleen van de grond krijgt als er draagvlak voor is. In verschillende wetten is daarom opgenomen dat plannen ontwikkeld moeten worden samen met de inwoners.
De gemeente Rheden worstelt, net als andere overheden, met de manier waarop je deelname van de bevolking aan de planvorming kunt waarborgen bij: burgerinitiatief, energietransitie (klimaatwet), adaptatiewet, omgevingswet en sociaal domein.

Op grond van het Burgerinitiatief heeft iedere burger de mogelijkheid een verzoek aan de gemeenteraad te doen om een onderwerp op de agenda te plaatsen. De raad nodigt de initiatiefnemer uit om aanwezig te zijn bij de vergadering en na afloop licht de raad de initiatiefnemer in over de vervolgstappen voor de uitwerking van het initiatief.

Het is niet duidelijk of de Klimaatwet aangeeft dat de overheid plannen samen met de inwoners moet ontwikkelen, maar de energietransitie komt niet van de grond als er geen draagvlak is. De Initiatiefgroep Duurzaam Dieren West stimuleert de transitie in Dieren West van onderop en heeft onder andere een winkeltje geopend, waar mensen zien wat er mogelijk is. Ze krijgt op projectbasis een subsidie van de gemeente.

In de Adaptatiewet staan maatregelen die genomen kunnen worden om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te ondervangen. De gemeente Rheden heeft het plan Steenbreek gelanceerd om de verstening van tuinen tegen te gaan. De inwoners moeten de maatregelen vooral uitvoeren.

De Omgevingswet vervangt de Wet Ruimtelijke Ordening en nog 25 andere wetten. De wet schrijft voor dat de overheid Omgevingsplannen samen met de bevolking ontwikkelt. De overheid bepaalt op welke manier. Het kost tijd, maar de verwachting is dat er tijdwinst geboekt wordt als de plannen ter visie worden gelegd. Daaruit spreekt de hoop dat de betrokkenen geen bezwaar en beroep aantekenen tegen het eindproduct, omdat ze bij de voorbereiding betrokken zijn.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning schrijft voor dat de Gemeente ervaringen, wensen en verwachtingen van inwoners en cliënten over de uitvoering moet ‘ophalen’. Om de inbreng van de inwoners beter tot zijn recht te laten komen wil de gemeente naast de nieuwe Adviesraad een Participatieteam instellen. Dat krijgt de opdracht wisselende groepen van gebruikers en andere inwoners te zoeken die hun mening geven.

Burgerparticipatie kan alleen een succes worden als de overheid de ideeën van inwoners niet alleen verwerkt, maar ook aangeeft welke ze overneemt en welke niet en waarom.

Tom Couwenhoven,
Velp

Lees ook

Succes voor jeugd Rhedens Fanfare Corps

RHEDEN – Drie jeugdleden van het Rhedens Fanfare Corps zijn onlangs geslaagd voor hun theorie-examen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.