Home / Brummen-Regiobode / Sobere voorjaarsnota gemeente Apeldoorn

Sobere voorjaarsnota gemeente Apeldoorn

APELDOORN – De voorjaarsnota van de gemeente Apeldoorn staat dit jaar in het teken van de tekorten binnen het sociaal domein en met name op het gebied van jeugdhulp. Zelfs bij een gematigde groei van de uitgaven voor jeugd en Wmo zouden de tekorten oplopen naar 24 miljoen euro in 2023. Het college wil zoveel als mogelijk het tekort op jeugdhulp en Wmo terugdringen binnen het zorgdomein zelf. Op de korte termijn zal dit niet voldoende zijn. Hierdoor zijn extra bezuinigingen onvermijdelijk.

De gemeente heeft niet alleen te maken met tekorten op de zorgtaken, maar ook met andere tekorten. Zo zijn er tegenvallers bij de VNOG en PlusOV. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die onontkoombaar om extra geld vragen, zoals parkeergarage Anklaar en nieuwbouw sporthal Zuiderpark.Een financiële meevaller is er doordat de gemeente de vanaf 2011 opgelegde precariogelden voor nutswerken mag houden, nu verschillende bezwaarprocedures hiertegen zijn gestaakt. Vorige week werd bekend dat Apeldoorn hierdoor een financiële meevaller heeft van ruim 60 miljoen euro.

Maatregelen

Desalniettemin ziet wethouder Cziesso nog veel risico’s. “We hebben al veel maatregelen genomen om de tekorten op de jeugdhulp terug te dringen, maar we hebben zo’n fors tekort dat we echt fundamentele andere keuzes moeten gaan maken over hoe wij de jeugdhulp organiseren.” Volgens de wethouder is het dan ook noodzakelijk om extra geld achter de hand te houden voor het geval de tekorten niet snel genoeg teruggedrongen kunnen worden. “We moeten ook voorkomen dat we geen maatregelen nemen die financieel misschien goed zijn, maar de zorg voor kinderen gaat schaden. Want overeind blijft staan dat iedereen die zorg nodig heeft, die moet krijgen.’
Cziesso benadrukt dat ook het rijk geld moet bijleggen. “In het bestuursakkoord is oplopend tot 2022 al 5 miljoen euro extra begroot voor jeugd, maar nog hebben we te maken met forse overschrijdingen. Als het Rijk niet met extra geld komt, is het onvermijdelijk dat we nog meer op andere terreinen dan jeugd moeten gaan bezuinigen. Het bedrag waar het Rijk nu mee gekomen is, is echt onvoldoende.”

Lees ook

Ondersteuning en cadeautje voor jonge mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Het is de week van de jonge mantelzorger, waarin kinderen centraal staan …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.