Home / Rheden-Regiobode / Gemeente Rheden wil sporten stimuleren

Gemeente Rheden wil sporten stimuleren

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden blijft de komende jaren inwoners stimuleren om te sporten en bewegen. Het streven is dat driekwart van de inwoners sport of dagelijks voldoende beweegt.

Deze doelstelling is geformuleerd in de nota Sport en Bewegen voor de jaren 2019 tot 2026, die op dinsdag 16 april door de Rhedense gemeenteraad is vastgesteld. Sporten is gezond, zorgt voor ontmoeting met anderen, geeft energie om mee te doen in de samenleving én is goed voor de economie.
Het meerjarenplan telt drie speerpunten: het stimuleren van sporten en bewegen bij verschillende doelgroepen, het behouden en door-ontwikkelen van sportvoorzieningen en het vitaal houden van sportverenigingen en sportaanbieders.

De gemeente Rheden ondersteunt sport door te zorgen voor voorzieningen als sportvelden, gymzalen, sporthallen en zwembaden. Daarnaast stimuleert de gemeente verschillende doelgroepen om meer te sporten en te bewegen, zoals de jeugd, senioren en andere groepen die weinig sporten en bewegen.
De gemeente Rheden telt relatief veel senioren en dat aantal groeit de komende jaren verder. Vanaf 75 jaar worden mensen steeds minder actief. Deze ouderen krijgen hulp om hun weg te vinden in het sport- en beweegaanbod om daarmee verdere zorg of ondersteuning te voorkomen. De gemeente wil sport en bewegen ook financieel toegankelijk houden voor mensen met een smallere beurs.
De gemeente wil de openbare ruimte steeds meer beweegvriendelijk inrichten. Met de Open Club-gedachte ziet de gemeente mogelijkheden om verenigingen te ondersteunen. Een Open Club zet de deuren letterlijk en figuurlijk open met activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen, een open uitstraling van de accommodatie en samenwerking met andere verenigingen en organisaties. Bij Sportclub EDS in Ellecom en met de verenigingen in de Zuidflank Rheden wordt daar al aan gewerkt.

Lees ook

Ik vind: De grenzen zijn bereikt

Het Rijk schuift gemeenten belangrijke opdrachten toe, betaalt ze daar veel te weinig voor, en …

One comment

  1. Grote woorden, geen daden.
    De gemeente Rheden zegt dat zij als speerpunt heeft om sportvoorzieningen te behouden. Daarbij ‘vergeet’ ze alleen te melden dat ze daarbij alleen oog heeft voor de sportvoorzieningen die zij zelf in eigendom heeft en die zij tegen een maatschappelijke huurprijs (40% van de kostprijs) verhuurt aan verenigingen, zoals DVOV. Sportverenigingen die sportvoorzieningen zelf in eigendom hebben, hebben dit financieel voordeel niet. Gevolg is hoge contributies bij deze verenigingen, een teruglopend ledenaantal en minder sportvoorzieningen. Verzoeken van deze verenigingen om hun eigendom aan de gemeente te verkopen en dan tegen een maatschappelijke huur van de gemeente terug te huren worden door de gemeente Rheden afgewezen. De gemeente verwijst dat naar oude afspraken uit de jaren ’80 van de vorige eeuw waarbij deze verenigingen hebben gekozen voor eigendom i.p.v. huur. Dat destijds nog kostprijsdekkende huur werd doorbelast bij de verhuurconstructie en nu niet meer doet de gemeente niet van standpunt wijzigen. De gemeente laat deze vereniging in de kou staan en behandelt de sportverenigingen in de gemeente ongelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.