Home / Rheden-Regiobode / Flink financieel tekort voor gemeente Rheden

Flink financieel tekort voor gemeente Rheden

RHEDEN – Gemeente Rheden sluit het jaar 2018 af met een flink tekort van 4 miljoen euro. Ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn zorgwekkend, omdat nog grotere tekorten verwacht worden. De gemeente onderzoek alle mogelijkheden om weer financieel in evenwicht te raken.

Het tekort is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien en wordt met name veroorzaakt door de explosieve toename van de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo. De huidige financiële ontwikkelingen laten de komende jaren een gemiddeld structureel tekort zien van ruim 6 miljoen.Gemeente Rheden gaat nu onderzoeken hoe er kan worden bezuinigd. Dorus Klomberg, wethouder Financiën: “Onze financiële positie op de lange termijn baart ernstig zorgen; de nood is hoog! We zien een structureel tekort en de ruimte die we hebben om ons werk te doen is krap. Onze financiële gezondheid zit op een laag niveau. Daarom moeten we ons uitgavenpatroon ombuigen. Wij doen er echt alles aan om de komende jaren weer financieel in evenwicht te zijn.”

Jeugdzorg

Sinds 2015 bereikten gemeenten meer jongeren die jeugdzorg nodig hebben en ook meer mensen met psychische problemen en verward gedrag. Dat leidde tot extra uitgaven en uiteindelijk grote tekorten. De uitgave voor de drie gedecentraliseerde zorgtaken (participatie, jeugd en Wmo) bedroeg in 2018 bijvoorbeeld bijna 30,5 miljoen, terwijl de uitkering van het Rijk 25,2 miljoen bedroeg. De huidige systematiek kent veel ‘open einden’, waardoor de uitgaven moeilijk beheersbaar zijn. De VNG heeft in een open brief een noodkreet geuit.
“Ik sta volledig achter de open brief van de VNG die woensdag 8 mei is gepubliceerd. Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en gemeenten voldoende middelen geven om haar inwoners te helpen.”, aldus Marc Budel, wethouder jeugd. Op het gebied van werk, zorg en jeugd is gemeente Rheden al eerder gestart met een apart onderzoek omdat eerder geraamde besparingen niet werden gerealiseerd. Binnen dit onderzoek is gekeken naar de uitgaven, maar ook naar bijvoorbeeld werkprocessen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2018 op 25 juni en de kadernota 2020 op 11 juni. In november neemt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling een definitief besluit over de bezuinigingsvoorstellen.

Lees ook

Online Ik buurt mee-lezing Van Plato tot Danto

VELP – Peter Zuidema verzorgt woensdag 9 december een Ik buurt mee!-lezing over kunst door …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.