Home / Alle-Regiobode / Het heeft Zijne Majesteit behaagd..
.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd..

REGIO – Ieder jaar op de dag voor Koningsdag reikt Zijne Majesteit de Koning de lintjes uit.
Mensen die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, zijn vrijdag onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook in onze regio zijn de nodige onderscheidingen namens de Majesteit uitgereikt door de verschillende burgemeesters.

Irene Bosnak-Kramer
VELP – De Velpse Irene Bosnak – Kramer is door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bosnak-Kramer is 19 jaar actief als vice-voorzitter van de Stichting Velp voor Oranje. Haar rol is van grote betekenis voor het functioneren van het 14-koppige bestuur. Naast het organiseren van festiviteiten rondom Koningsdag, speelt zij ook een forse ondersteunende rol bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Velp en de Dodenherdenking. Zij is mede-organisator van de Dag(en) van Respect voor basisschoolleerlingen. In 1988 nam Bosnak plaats in het organisatiecomité dat seminars verzorgde waarbij de Indiase Vimala Thakar kwam spreken over het thema ‘spiritualiteit in het dagelijks leven’. Ook heeft zij 10 jaar lang iedere eerste zondag van de maand haar huis opengesteld voor de vrienden van Vimala Thakar. In 2016 is Ons Raadhuis opgericht; een ontmoetings- en activiteitencentrum voor en door ouderen. Mevrouw Bosnak-Kramer was vanaf het allereerste begin betrokken bij de oprichting en geeft al vanaf het begin yogalessen voor senioren; helemaal belangeloos.
Foto: Wencel Maresch

Mevrouw Dam – Jansen
DIEREN – Mevrouw Dam – Jansen uit Dieren mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen na gedecoreerd te zijn door burgemeester Carol van Eert. Zij zet zich al 36 jaar in als vrijwilligster bij de Telefooncirkels. Ze is al meer dan 25 jaar de coördinator van de Telefooncirkels Rheden en voorzitter van de stuurgroep. Mevrouw Dam zorgt er met veel aandacht en compassie voor dat het de deelnemers en vrijwilligers aan niets ontbreekt om deel te blijven nemen aan de Telefooncirkels Rheden. Daarnaast was zij 6 jaar lang secretaris en verzorgde zij de ledenadministratie van de Plattelandsvrouwen, tegenwoordig Vrouwen van Nu. Sinds 2018 is zij secretaris en lid van de stuurgroep Bridgeclub De Harmonie in Laag-Soeren. In het verleden heeft zij 22 jaar lang bewoners blij gemaakt met haar kappersdiensten bij verpleeghuis Gelders Hof. Ook was zij collectant voor het Reumafonds en tegenwoordig is zij nog collectant voor het MS Fonds. Mevrouw Dam zit sinds 2007 in de klantenpanel Coöp-Ledenraad.
Foto: Wencel Maresch

Peter Grob
LAAG-KEPPEL – Peter Grob uit Laag-Keppel is door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al vanaf 1987 is hij vrijwilliger en bestuurslid van carnavalsvereniging De Mölledraejers. Sinds 1988 is hij vrijwilliger, mede-oprichter en voorzitter van Jongerenwerk Nieuw-Wehl. Tussen 1990 en 2012 was hij vrijwilliger bij de buurtvereniging Eldrik. Sinds 2001 is Grob lid van de Kalendercommissie Nieuw-Wehl. Van 2007 tot 2012 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij het jeugdhonk en van 2008 tot 2012 bij de RK Parochie in Wehl.
Foto: Rob Schmitz
Janneke Harder – Put
EERBEEK – Janneke Harder Put uit Eerbeek heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor de Eerbeekse gemeenschap en kreeg daarom door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen het lintje dat behoort bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1995 tot 2018 was zij bestuurslid van de Oranjevereniging en voorzitter van Koningsdag. Nog steeds vervult zij diverse functies binnen de schuttersvereniging in Eerbeek. Van 1996 tot 2016 organiseerde zij de Sinterklaas-intocht voor de OVE. Ook vervulde Harder diverse functies binnen Korfbalverenging Eerbeek, tussen 1975 en 2015. Tussen 1995 en 2000 was zij voorzitter van de ouderraad van De Triangel en van 2000 tot 2015 lid van de Kantinecommissie van Tennisvereniging Eerbeek. Sinds 2003 is ze BABS, Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bij de gemeente Brummen. Harder wordt omschreven als drijvende kracht, iemand die het voortouw neemt. Ook al is ze nu gestopt binnen de Oranjevereniging, ze is nog steeds een helpende hand.
Foto: Linda Peppelman

Titia Hondelink-Hassing
HOOG-KEPPEL – Titia Hondelink – Hassing uit Hoog-Keppel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg daarom van burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst een onderscheiding. Van 1982 tot 2010 was zij vrijwilliger bij de organisatie van het Volksfeest Keppel en omstreken. Sinds 1995 is zij vrijwilliger bij de diverse locaties van zorgorganisatie De Gouden Leeuw en bij verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. Bij Den Ooiman is zij onder andere lid van de cliëntenraad en assisteert zij bij de warme maaltijden.
Foto: Rob Schmitz

Henk van Ittersum
KLARENBEEK – Henk van Ittersum uit Klarenbeek is door burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Apeldoorn gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn werk als directeur van een basisschool heeft Van Ittersum veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij de afgelopen twaalf jaar bestuurslid van de Vereniging Klarenbeeks Belang. Hij is ook jarenlang bestuurslid geweest van Sportclub Klarenbeek. In die tijd heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe club, die in 1991 is ontstaan door een fusie. Ook na de fusie is hij nog een tijd bestuurslid geweest. Op dit moment is hij nog vertrouwenspersoon binnen de club. Verder heeft hij vrijwilligerswerk gedaan voor de zondagsschool, Evangelisatievereniging Samuel en het school- en buurtfeest.
Foto: Cynthia Vos

Jan Jansen
ELLECOM – Jan Jansen uit Ellecom is door burgemeester Carol van Eert gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn inzet voor de RK Parochie Sint Eusebius in Arnhem is onuitputtelijk. Daarnaast is hij sinds 1981 vooral vanuit zijn sociale bewogenheid in veel functies betrokken bij de afdeling Rheden-Rozendaal van het CDA. Hij begon als bestuurslid en werd in 1986 voorzitter van de afdeling. Hij was 12 jaar raadslid en 10 jaar wethouder in de gemeente Rheden. Ook heeft Jansen jarenlang als voorzitter de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom geleid en met steun van vele anderen gezorgd voor de instandhouding van de fraaie Dorpskerk. Sinds 2013 maakt hij deel uit van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Plataan en sinds 1 januari 2016 is hij daar voorzitter. In 2010 trad hij als afgevaardigde van het Parochiebestuur van de RK Emmaüskerk en als penningmeester toe tot de Raad van Kerken, deze functie bekleedt hij nog steeds. Jansen zet zich al jaren belangeloos in voor de cultuurhistorie in de gemeenten Rheden en Rozendaal, de laatste jaren als voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de Stichting Apeldoorns Kanaal en dat doet hij met veel enthousiasme, gedrevenheid en toewijding.
Foto: Wencel Maresch

Frans Janssen
HUMMELO – Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst mocht een lintje opspelden bij Frans Janssen uit Hummelo, nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Janssen was tot 2017 zelfstandig ondernemer en eigenaar van de SPAR in Hummelo. Hij was zeer betrokken bij het dorp en de winkel had ook een maatschappelijke functie. Naast supermarkt was de SPAR de plek voor het postkantoor, pinautomaat en kaartverkoop en daarmee een ontmoetingsplek voor velen.
Daarnaast was Janssen van 1980 tot 1995 actief bij de ondernemersvereniging in Doorwerth en was hij organisator van de braderie. Van 1983 tot 1995 was hij Lector bij de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kerk in Doorwerth. Sinds 2001 is hij vicevoorzitter van de Stichting Evenementencommissie Hummelo van muziekvereniging De Eendracht, waar hij evenementen organiseert en spreekstalmeester is. Van 2005 tot 2018 was Janssen voorzitter van de ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt. Vanaf 2005 is hij bovendien lid van activiteitencommissie van de Nieuwe Hummelse Sociëteit, hier regelt hij onder andere excursies en sprekers. Tot slot is hij sinds 2014 mede-oprichter en organisator van het evenement Vive la France.
Foto: Rob Schmitz

Rob Kamerbeek
DOESBURG – Rob Kamerbeek is door burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder het motto: ‘het komt allemaal goed’ verzette hij grote bergen werk in Doesburg. Hij begon in 1996 als chauffeur op de Plusbus Doesburg. Tot 2008 maakte hij vele ritten. In deze periode was hij ook actief bij de Stichting Welzijn Ouderen Doesburg (SWOD) bij de aanleg en onderhoud van het personen-alarmeringssysteem. Van 2013 tot 2017 werkte Kamerbeek in zorgcentrum De Hessegracht. Daar werd hij zeer gewaardeerd door cliënten en medewerkers. Voor familieleden van cliënten was hij een vertrouwd gezicht. Van 2014 tot en met 2018 was hij vrijwilliger bij Cultureel Centrum Gasthuiskerk Doesburg. Daar was hij bijna dagelijks aanwezig. Hij assisteerde bij diverse voorkomende werkzaamheden met veel toewijding en plezier.
Foto: Hanny ten Dolle

Mevrouw H. Kemp
RHEDEN – Mevrouw H. Kemp uit Rheden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde haar het lintje op. Kemp ondersteunt al 13 jaar lang Bridgeclub Willem de Zwijger in Rheden. Daarnaast is zij al 11 jaar actief als vrijwilligster bij de seniorenprojecten van Stichting Stoer en 8 jaar gastvrouw/toezichthouder bij zwembad De Hangmat in Rheden. Van 1991 tot 2018 gaf zij gymlessen aan ouderen bij zorginstelling Nieuw-Schoonoord (Innoforte) in Velp. Ook heeft zij zich 4 jaar lang ingezet als vrijwilligster voor Vriendenstichting Rhederhof.
Foto: Wencel Maresch

Ko Kolk
HALL – Omdat hij zich al ruim dertig jaar op allerlei manieren inzet om anderen te helpen, is Ko Kolk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje uit handen van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. In de jaren zeventig was Kolk actief bij het ouderenvervoer van de R.K. Kerk in Muiderberg en begon hij als secretaris bij vogelvereniging De Kwartel in Muiden. In de periode van 1992 tot 2007 heeft hij zich als voorzitter ingezet voor de afdeling Muiden-Muiderberg van het CDA. Sinds 2012 is hij bestuurslid van het CDA Brummen-Eerbeek. Ook zette hij zich in voor het welzijn van een groep Wit-Russische kinderen uit Zhlobin, nam daarvoor tweemaal voor een aantal maanden twee kinderen in zijn gezin op.
Op 10 januari 2005 is Kolk door de Bisschop van Haarlem benoemd als bestuurslid van de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) bij de Nicolaasparochie te Muiden en de Boskapel te Muiderberg. Kolk was zowel voorzitter als secretaris.
Na zijn verhuizing naar Hall in 2011 begon Kolk als vrijwilliger bij Natuurmonumenten op locatie Voorstonden & de Modderkolk. Daarnaast heeft Kolk zich sinds 2015 met veel enthousiasme en kundigheid ingezet als penningmeester van Brummen Energie ingezet.
Foto: Linda Peppelman

Erik Kool
ROZENDAAL – Erik Kool uit Rozendaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Ester Weststeijn. Kool zet zich vanaf het moment dat hij afstudeerde in 1970 tot heden zowel in zijn beroep als als vrijwilliger bij tal van organisaties in voor met name drie thema’s: de minderbedeelden, de natuur en duurzaamheid in de bouw. Vanaf 1970 was hij drie jaar vrijwilliger in Botswana. Voor zijn latere werk als technisch ingenieur bij het Ministerie van VROM woonde hij een tijd op de Nederlandse Antillen en zette hij zich in voor duurzaam bouwen en energiebesparing, zelfs toen daar nog nauwelijks aandacht voor was. Van 1985 tot 1989 leidde hij op Curaçao een bureau dat ontwikkelingsprojecten op alle eilanden van de Nederlandse Antillen begeleidde en controleerde. Deze projecten leverden een belangrijke bijdrage aan de lokale samenlevingen op de eilanden.
Kool was 8 jaar voorzitter van de Stedelijke Werkgroep Werelddiaconaat in Middelburg, 31 jaar actief lid van de Rozendaalse tuinclub, 10 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal , 4 jaar lid van de landelijke commissie werelddiaconaat van de NH Kerk en tevens voorzitter van de sectie Zuidelijk Afrika en 23 jaar voorzitter van de diaconie van de Protestantse gemeente Rozendaal en voorzitter van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal.
Kool is nog steeds heel actief als vrijwilliger. Hij is initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Serre van Rozendaal. Ook is Kool beleidsvrijwilliger bij Wandelnet te Amersfoort. Hij vertegenwoordigde Wandelnet in de Tweede Kamer op het gebied van de Omgevingswet en zit in diverse werkgroepen. Ook is hij coördinator van het Graafschapspad, voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid Rozendaal en co-auteur van de Rozendaalse wandel- en fietsgids. Tot slot is hij ook nog vrijwilliger bij de Voedselbank te Arnhem
Foto: Arnold van der Wiel

Wybo Masselink
DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg decoreerde Wybo Masselink uit Doesburg, in naam van de Koning, als kersvers Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1986 tot 2010 was hij actief bij de PvdA Doesburg. In de beginjaren als voorzitter van de groslijstcommissie gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 2002 was hij diverse jaren betrokken bij de collegevorming na gemeenteraadsverkiezingen en ook altijd op de achtergrond actief als klankbord. Van 1989 tot 2000 was hij namens de gemeente Doesburg lid van het dagelijks bestuur van Stichting maatschappelijk dienstverlening De Liemers. Ook was hij in deze periode bestuurslid van de Stichting voorzieningenfonds De Liemers. De laatste jaren lag de nadruk op reorganisatie, fusie en privatisering wat uitmondde in de Stichting Thuiszorg Midden Nederland, waar hij tot 2009 lid van de raad van Toezicht bleef. Begin jaren ‘80 was hij lid van het Algemeen bestuur stichting Welzijn Ouderen te Doesburg. Ook was hij van 2013 tot heden betrokken bij en vanaf 2016 bestuurslid van de Gestichten van Weldadigheid Doesburg. Hij had een grote inbreng in het moderniseren en professionaliseren van de organisatie. Hij was voorzitter van het bouwteam voor de Buitenhof, een nieuw appartementencomplex voor senioren. En in 2016 nam hij het initiatief tot de werkgroep Retourtje Doesburg, die zich inzette om de gevelplastieken van de Doesburgse kunstenaar Jan Homan een plek te geven in de openbare ruimte.
Foto: Hanny ten Dolle

Arend Minkman
ANGERLO – Arend Minkman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Luciën van Riswijk speldde hem het bekende lintje op. Minkman zet zich vanaf de oprichting in 1996 van buurtpreventie/wijkcoördinatie Angerlo met hart en ziel in voor deze organisatie. Eerst als secretaris en sinds kort als actief lid. Minkman is surveillant, burgerhulpverlener en hij zet zich in om de AED beter toegankelijk te maken. Hij is ook actief als vrijwilliger en voorzitter van het bestuur van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Angelo. Daarnaast werft hij sponsoren voor de vakantieweek voor de jeugd. Hij was medeorganisator van diverse evenementen in Angerlo.
Foto: Linda Stelma

Mevrouw S.G. Mulder-Dolman
BEEKBERGEN – Mevrouw Mulder – Dolman uit Beekbergen is door burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Apeldoorn gedecoreerd en is daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mulder zat in de jaren negentig zo’n tien jaar in het bestuur van Ondernemersvereniging BEMIVO. Sinds 1996 is ze penningmeester van Stichting Veluwse Avondmarkt. Ze doet de planning en heeft de leiding over de hele organisatie. Daarnaast is ze elk jaar betrokken bij de organisatie van de Wintermarkt, de Sinterklaasintocht in Beekbergen en het Beekbergens Zomerfeest.
Foto: Cynthia Vos

Marja Olsder
VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden hing Marja Olsder uit Velp de versierselen van haar Koninklijke onderscheiding op, daarmee is ze nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in buurtcentrum De Poort, waar Olsder vaak te vinden is. Ze is vanaf 1992 actief als vrijwilligster voor de opgroeiende jeugd in de gemeente Rheden, vooral in de plaats Velp. Zij is een ‘tweede moeder’ in Velp-Zuid: een begrip voor ouders, kinderen en jongeren. Begin jaren ’90 nam zij het initiatief om in haar eigen woning kinderen uit de buurt op te vangen en hen onder meer huiswerkbegeleiding te geven. Maar ook zorgde zij dat kinderen ontbijt kregen voordat ze naar school gingen. Tegenwoordig werkt zij vanuit buurtcentrum De Poort. Daarnaast is Olsder al 35 jaar vrijwilligster bij de huttenbouwweek Bouwburg in Velp. Zij zorgt ervoor dat de kinderen altijd met een knutselwerkje naar huis kunnen: ruim 500 kinderen gaan naar de huttenbouwweek Bouwburg toe.
Foto: Wencel Maresch

C. van Oorspronk
LOENEN – De heer Van Oorpronk uit Loenen is door burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Apeldoorn gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Oorspronk doet al jarenlang verschillende vrijwilligersactiviteiten in Loenen. Hij is vijftien jaar actief geweest voor de Protestantse Gemeente Loenen. Eerst als diaken, daarna als ouderling-kerkvoogd en ouderling-kerkrentmeester. Als lid van de kerkenraad heeft hij zich onder meer beziggehouden met de restauratie en herinrichting van de kerk. Hij deed ook het beheer van het kerkhof. Ook nu nog is de heer Van Oorspronk actief voor de kerk. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Stichting Vrienden van de Loenense Bossen. En binnen de stichting UP4S helpen hij en zijn vrouw kansarme kinderen in Oeganda.
Foto: Cynthia Vos

Kees Prins
VELP – Kees Prins uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op Landgoed Biljoen in Velp speldde burgemeester Carol van Eert hem het bijbehorende lintje op. Prins was van 1975 tot aan zijn pensionering in 2012 een zeer betrokken wijkagent. Hij had altijd een luisterend oor en een scherp oog voor collega’s die het even moeilijk hadden. Met zijn enorme inzet, creativiteit en humor was de heer Prins een visitekaartje voor de politie. Hij was daarnaast ruim 37 jaar zeer betrokken bij het Politiemuseum in Velp. Verder is hij op het moment van de uitreiking 20 jaar bestuurslid en penningmeester van de Stichting Velp voor Oranje. Ook was de heer Prins 6 jaar betrokken als vrijwilliger bij het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45. Na zijn pensionering ging hij wekelijks naar dit museum om allerlei reparaties uit te voeren.
Foto: Wencel Maresch

Albert van Ooijen
EERBEEK – Albert van Ooijen uit Eerbeek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg daarvoor het lintje opgespeld door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Zijn inzet voor de Protestantse Gemeente te Eerbeek, voorheen Nederlands Hervormde Gemeente Eerbeek, sinds 1972 is daarbij belangrijk. Zo organiseert hij de tweejaarlijkse bazaar en jaarlijkse kerkenmarkt. Tevens is hij lid van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Eerbeek en ook is hij ambtsdrager. Sinds 2006 is hij kerkelijk administrateur van twee kerken die gefuseerd zijn tot de Protestantse Gemeente te Eerbeek. Sinds 2011 is hij lokaal beheerder van het
geautomatiseerde landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland en doet hij belangrijk werk voor de actie kerkbalans. Ook is Van Ooijen vrijwilliger bij Stichting Philadelphia Zorg.
Foto: Linda Peppelman

Adriana van Ooijen-Van der Burg
EERBEEK – Uit handen van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen ontving Adriana van Ooijen – Van der Burg uit Eerbeek het lintje dat behoort bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Ooijen is al meer dan 33 jaar vrijwilliger bij zorgcentrum De Beekwal in Eerbeek en nam veel taken op zich. Zij startte het winkeltje, draaide bij de gesloten afdeling huiskamerdiensten en werkte ook op de dagbesteding. Nu is ze zaalvrijwilligster bij bijna alle activiteiten. Ook begeleidt ze uitstapjes en is ze aanwezig bij de kerkdiensten op zondag, ze bezoekt uitvaarten van overleden bewoners, maar is er ook bij feestelijke gelegenheden om hapjes, drankjes en versiering te regelen.
Voor de kerk doet Van Ooijen veel vrijwilligerswerk. Ze bezocht vele jaren eenzame ouderen. Vanaf 2007 is ze contactpersoon voor een gedeelte van de wijk. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Stichting Philadelphia Zorg, waar zij betrokken is bij veel activiteiten.

Foto: Linda Peppelman

Carel van Schaik
VELP – Carel van Schaik uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg in de kantine van VVO in Rozendaal een lintje opgespeld door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. Van Schaik zet zich al vanaf 1970 zeer actief in voor VVO. Van voetballer werd hij leider, trainer, commissielid van minstens 5 commissies, kaderlid, grensrechter en scheidsrechter. Ook was hij redactiemedewerker, inkoop- en barmedewerker, lid van de technische commissie en tot op heden is hij lid van de onderhoudsploeg: een ploeg die zorgt voor onderhoud en schoonmaak van het clubgebouw en terrein. Hij is van 1980 tot 2005 scheidsrechter geweest bij de pupillenwedstrijden en bij de senioren. Tot op heden is hij scheidsrechter bij het jaarlijkse pupillen Kersttoernooi. Van Schaik is een man met een groot verenigingshart en tot op de dag van vandaag van grote betekenis voor VVO.
Foto: Wencel Maresch

Aart van Veen
DOESBURG – Aart van Veen ontving als inwoner van Doesburg uit handen van burgemeester Loes van der Meijs een Koninklijke onderscheiding voor het verlenen van mantelzorg. Zijn inspanningen zijn niet van de lucht. Het is 30 jaar geleden dat zijn vrouw bijna volledig invalide raakte. Vanaf het begin is Van Veen nauw betrokken bij het wel en wee van zijn vrouw. Toen bleek dat genezing niet mogelijk was, gaf hij zijn baan als chef-slager bij de Coöp op om zijn vrouw fulltime thuis te verzorgen. Het echtpaar krijgt dagelijks slechts anderhalf uur ondersteuning. Een bovenmenselijke taak die door zijn omgeving zeer wordt gewaardeerd. Naast zijn zware taak als mantelzorger was Van Veen ook 15 jaar als vrijwilliger bestuurslid van de begraafplaats Ellecom.
Foto: Hanny ten Dolle

De heer C.A.H.H.V.M. Verhagen
BEEKBERGEN – Burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Apeldoorn speldde C. Verhagen uit Beekbergen het lintje op dat hoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn studie geneeskunde was Verhagen drie jaar medisch directeur bij een ziekenhuis in Kenia. Daarna volgde hij aan het Radboud Universitair Medisch Centrum de opleiding tot internist en later tot internist-oncoloog. Hij is daar altijd blijven werken met de intentie het lijden van de mens te verzachten. Hij gaf zorg aan patiënten, gaf les en deed veel pionierend medisch wetenschappelijk onderzoek. Naast zijn werk in het Radboud UMC heeft de heer Verhagen ook belangrijk werk gedaan voor het Integraal Kankercentrum Nederland. Daarmee heeft hij veel betekend voor de gezondheidszorg in het algemeen en vooral voor de palliatieve zorg.
Foto: Cynthia Vos

De heer M.W. Vloemans
LOENEN – De heer M. Vloemans is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg door burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Apeldoorn het bijbehorende lintje opgespeld. Vloemans heeft in betaald werk en vrijwilligerswerk altijd een sociaal gezicht laten zien. Als directeur van twee (internationale) inkooporganisaties voor consumentenelektronica heeft hij eraan meegeholpen dat zelfstandige bedrijven konden blijven concurreren met grote ketens en online winkelen. In 1998 was hij de gangmaker achter de inzameling en recycling van afgedankte huishoudelijke apparaten. Tien jaar geleden richtte de heer Vloemans Stichting United Children op, die minder bedeelde kinderen helpt. Deze stichting heeft in Tanzania opvangcentra gebouwd voor – vaak verslaafde – straatjongeren en voor jonge meisjes die een baby hebben. De stichting helpt de meisjes om zelfstandige, zelfverzekerde jonge vrouwen te worden die op eigen benen kunnen staan en voor hun kindje kunnen zorgen.
Foto: Cynthia Vos

Lees ook

Taalontwikkeling stimuleren met DigiTaalThuis

EERBEEK – Ouders van kinderen in groep 1 en 2 van Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.