Home / Belangrijk / Interimbestuur ziet doorstartkansen voor Kiboe Eerbeek

Interimbestuur ziet doorstartkansen voor Kiboe Eerbeek

EERBEEK – Al sinds de zomer is de Kiboe in Eerbeek gesloten voor publiek. Er wordt goed voor de dieren gezorgd, maar verder is het stil. Een nieuw bestuur is al maanden druk bezig met de organisatie en legt graag uit wat er achter de schermen allemaal gebeurt, om de vele vragen te beantwoorden die leven in het dorp. Onderzoeken hebben de nodige tijd gekost en het was niet eerder mogelijk hierover te berichten, maar nu lijkt een doorstart toch echt nabij.

Kinderboerderij de Kiboe is in 2002 geopend. De initiatiefnemers wilden een voorziening creëren met een tweeledig doel: een dagbestedingsplek voor mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en een plek voor kinderen en volwassenen om te leren en te genieten van alles wat groeit en bloeit.

Dagbesteding en vrijwilligers

In de sfeer van dagbesteding hebben, sinds de opening in 2002 tot midden 2018, de cliënten van drie opeenvolgende zorginstellingen onder leiding van hun coaches de dieren en het park verzorgd. De betreffende zorginstelling droeg in bescheiden mate bij aan de exploitatiekosten. Het merendeel van de kosten is echter steeds opgebracht door de Stichting Kinderboerderij Eerbeek, met hulp van donateurs en giften uit verenigingen en bedrijven uit Eerbeek en omgeving.
Omdat de zorginstellingen uitsluitend van maandag tot en met vrijdag aanwezig waren, hebben vrijwilligers al die jaren de weekenddiensten voor hun rekening genomen. Dit betrof zowel volwassenen als kinderen.
Midden vorig jaar kwam er een kink in de kabel toen met de derde zorginstelling geen overeenstemming kon worden bereikt. De Kiboe en de zorginstelling verschilden te veel van mening over het te volgen beleid bij de aan te stellen cliënten en de verdeling van de exploitatiekosten. Daarop is de samenwerking beëindigd.
Dit was een vrij abrupt besluit en er moest snel worden gehandeld. Het bestuur besloot bij meerderheid de Kiboe te sluiten en de dieren een goede bestemming elders te geven. Hier waren de vrijwilligers het echter niet mee eens. Zij besloten, in weerwil van het bestuursbesluit, de dieren te houden en de verzorging gedurende de hele week op poten te zetten, totdat een oplossing voor het toch wel grote probleem was gevonden. Een kleine club van hardwerkende, zeer trouwe krachten heeft sinds die tijd de dagelijkse zorg op zich genomen, zodat de dieren konden blijven in afwachting van een mogelijke doorstart. Wel is besloten geen bezoekers meer toe te laten.

Externe adviseurs

Het lijkt sindsdien stil op het Kiboe-terrein, maar achter de schermen is er nog steeds volop beweging. Het merendeel van het bestuur trad af. Twee leden zijn gebleven en als aanvulling zijn twee tijdelijke leden aangetreden. Dit zijn mensen die ook bij de oprichting van de kinderboerderij deel uitmaakten van het bestuur.
Dit interimbestuur heeft een doorstartplan ontwikkeld. Hierbij staat voorop dat de oorspronkelijke doelstelling wordt gehandhaafd. Er is een aantal studies uitgevoerd door externe deskundigen, zodat op een aantal punten een professionele wijziging in het beleid kan worden doorgevoerd om de toekomst voor de Kiboe vast te stellen.

Zo hebben dierenartsen vastgesteld dat de dieren van de Kiboe in een goede gezondheid verkeren en uitstekend verzorgd zijn. Bij inspectie van de gebouwen is gebleken dat de gebouwen grotendeels in goede staat zijn. De grote kippenstal en de huisvesting van de konijnen zijn echter aan vernieuwing toe. Een aannemer in Eerbeek heeft de bouwkundige staat beoordeeld en een bouwplan gemaakt voor vernieuwing van de twee stallen. Hiervoor is 25.000 euro nodig.

Nieuwe ondernemers

Het interimbestuur is tevens in overleg met een aantal zorgondernemers, die interesse hebben om hun onderneming te huisvesten op de Kiboe en hier dagbesteding in te richten voor hun cliënten. In de afgelopen zeventien jaar heeft Stichting Kinderboerderij Eerbeek het merendeel van de exploitatie bekostigd, maar in de toekomst zal een grotere bijdrage worden gevraagd van de instantie die zorgcliënten onderbrengt op de Kiboe. De ontwikkelingen in de zorg bieden hier mogelijkheden, die eveneens door externe deskundigen zijn aangereikt.
Gemeente Brummen is uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkplaats Delta te Zutphen en biedt nu gelijkwaardige plaatsingsmogelijkheden in een nieuwe vestiging aan de Kollergang te Eerbeek. Het bestuur van de Kiboe heeft de gemeente gewezen op de goede mogelijkheid van werkgelegenheid op de Eerbeekse kinderboerderij.

Doorstart

Al met al stemmen de ontwikkelingen op dit punt het bestuur zo positief, dat het besluit van een doorstart nagenoeg zeker is. Voor de zorg van de dieren in het weekend hoopt het bestuur, indien nodig, weer gebruik te kunnen maken van het immer trouwe team van vrijwilligers. In welke mate dat nodig en/of wenselijk zal zijn, zal afhangen van de vormgeving van het zorgcontract met de nieuwe zorgverlener.
Ook de financiële kant van het verhaal moet volgens het bestuur rond te krijgen zijn. Stichting Kinderboerderij Eerbeek is zeventien jaar gesteund door een groot aantal donateurs. Deze bijdragen moeten volgens het bestuur, samen met de geplande verhoogde zorgbijdragen en voortzetting van de incidentele ondersteuning uit de maatschappelijke omgeving, een zonnige toekomst voor de Kiboe mogelijk maken.

Lees ook

Lotenverkoop Schaapscheerdersfeest

LOENEN – Ook in 2021 gaat het Schaapscheerdersfeest in Loenen niet door. Omdat het volgend …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.