Home / Brummen-Regiobode / Jubileum De Eendracht: honderd jaar zang in Hall

Jubileum De Eendracht: honderd jaar zang in Hall

HALL – Op zaterdag 19 januari is het maar liefst honderd jaar geleden dat Gemengde Zangvereniging De Eendracht in Hall werd opgericht. Dit bijzondere feit wordt zondag 3 februari gevierd met een concert en een receptie.

De eerste vergadering van het koor werd belegd in de Openbare School in Hall, onder leiding van toenmalig onderwijzer Meester Beefting, toen een twintigtal wilde starten met de Hallse Zang. Meester Grizell was de eerste dirigent, als schoolmeester had je natuurlijk verstand van zingen. De volgende dirigent was de heer A. Vredenberg. Hij was dan wel geen onderwijzer, maar had wel zeker verstand van koorzang. In de talloze jaren dat hij het koor leidde (van 1921 tot 1930 en van 1939 tot 1965) wist hij het koor tot grote prestaties te brengen op diverse concoursen en concerten, getuige diverse jury-rapporten, diploma’s en ereversierselen op het vaandel.
Dat vaandel werd op 27 augustus 1947 namens de Hallse bevolking door een vaandelcommissie, bij monde van de heer F. Hogeweij, aan het koor aangeboden op een feestterein bij boerderij De Ponge aan de Slatweg. Er werd een lied gezongen dat speciaal voor deze gelegenheid was geschreven. Muziekvereniging DES, die twee jaar daarvoor was opgericht, begeleidde het koor. Toenmalig voorzitter Jan van Galen bedankte iedereen die aan de realisatie en aanbieding van het vaandel had meegeholpen.

Priël

De repetities van het koor werden in de beginjaren gehouden in de school en wel in de gang, omdat daar de klank zo mooi tot z’n recht kwam. Toen het gebouw van Christelijke Belangen, Pniël, in 1929 gereed was, ging het koor daar repeteren. Dat is zo gebleven totdat in 1995 het nieuwe verenigingsgebouw De Wheme beschikbaar kwam. Aan Pniël zijn vele herinneringen verbonden. Bijvoorbeeld het samen napraten, na de repetitie rond de grote kachel. En dat men voor concoursen eerst in beide zalen tegelijk repeteerde. Dirigent Vredenberg studeerde de nummers in met de alten en sopranen in de ene ruimte en de heer Evert van Brink Sr. (de ‘oude kapper’ en tevens vervangend dirigent), repeteerde in de andere zaal met de bassen en tenoren. En na de pauze ging de heer Vredenberg dan door met het hele koor.

Concoursen

Het koor nam in de eerste driekwart eeuw van z’n bestaan regelmatig deel aan concoursen. In het begin was het succes niet altijd zeker. In de dertiger jaren gingen de zangers bijvoorbeeld naar een concours in Hummelo, waar helaas geen prijs werd behaald. De deelname in Bilthoven in het jaar daarna, eveneens onder leiding van meester Lubberding, resulteerde echter in een eerste prijs.
Onder leiding van de fameuze dirigent Vredenberg won De Eendracht in Maartensdijk zelfs een eerste prijs met lof van de jury, plus de prijs voor het hoogste aantal punten in de afdeling waarin het koor uitkwam. Dat was in de periode na de oorlog, toen het koor zelfs enige tijd tachtig leden telde, met maar liefst twintig bassen. De uitstapjes naar concoursen waren overigens, afgaand op de verhalen van oud- en oudere koorleden, altijd een feest, ongeacht de uitslag. Op de terugweg werd er ergens gegeten en gedronken en uiteraard gedanst.

Bij het veertigjarig bestaan in 1959 organiseerde het koor zelf een concours in zaal Bello. De juryleden waren de heren Leo Terpstra, Otto de Vaal en Leo Smeets, bekende namen voor koorzangkenners. Het openingsconcert werd gegeven door Muziekvereniging DES Hall, Zangvereniging Herleving uit Eerbeek en De Eendracht zelf. Er waren dertien koren die aan het concours deelnamen en het was een redelijk succes, aldus de archieven.

Concerten

Vanaf de oprichting werd er jaarlijks een uitvoering gegeven: voor de pauze werd een aantal zangnummers ten gehore gebracht en na de pauze met verloting werd een toneelstuk opgevoerd door eigen leden. En er was ‘bal’ na! Dat alles gebeurde eerst in zaal Pannekoek, oftwel De Bok. Later waren er vanwege de grote belangstelling zelfs twee avonden: één in Pniël en één bij Pannekoek. En nog weer later ging het koor naar zaal Bello, ook wel Het Rode Hert.
Tegenwoordig zijn zulke avonden niet meer haalbaar. Vanaf 1985 worden de concerten gegeven op zondagmiddag in de Ludgerus Kerk. Er is steeds een ander instrumentaal intermezzo door bijvoorbeeld een fluitiste, vioolensemble of trombonekwartet.
Voor de oorlog bracht de zang overigens ook altijd een serenade aan gouden bruidsparen. Dan werd de Zangersmarsch gezongen.

Kinderkoor

Er was ook vele jaren lang een kinderkoor, genaamd Jong Eendracht. In 1947 werd er zelfs een meisjeskoor opgericht onder de naam De Nachtegalen. Er waren vroeger geen mogelijkheden om uit te gaan en er bestond nog geen televisie, laat staan internet, dus iedereen deed graag mee. Als de jongens en meisjes goed hun best deden, mochten ze meedoen met het grote koor. Zo zijn vele huidige koorleden bij de zang gekomen en gebleven. Het kinderkoor heeft zeker nog tot in de zestiger jaren bestaan en er zijn vast nog veel Hallse ‘oudere jongeren’ die daar leuke verhalen over kunnen vertellen.

Trouwe leden

Bij het vijftigjarig jubileum in 1969 (foto) werden de koorleden Mevrouw Verbeek-Bello en de heren Ten Oever en Bello gehuldigd. Zij waren de enigen van de oprichters die nog in leven waren en zelfs nog actief meezongen in het koor. Zij werden in het zonnetje gezet met speciaal voor hen geschreven liederen.
Vele andere koorleden hebben in de loop der honderd jaren hun beste krachten gegeven om het koor een bloeiend bestaan te geven. Zoals bijvoorbeeld de voorzitters Derk van Galen (1956 – 1979, daarna nog vele jaren ere-voorzitter), Eef van Brink (1979 – 1996, tevens vele jaren reservedirigent) en Bert Mooibroek (1996 – heden). En natuurlijk staken talloze penningmeesters, secretarissen en algemeen bestuursleden hun energie in het koor. Even onmisbaar waren de dirigenten: de heer Vredenberg leidde het koor in totaal 35 jaar en Wim Riefel, de huidige dirigent, staat volgend jaar ook alweer 35 jaar voor het koor.

En al die honderd jaren hebben heel veel koorleden – of het nu Hallenaren, oud-Hallenaren, of zangliefhebbers waren of zijn – met ontzettend veel plezier op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur ‘eendrachtig’ zangnummers ingestudeerd en op concoursen en concerten laten horen hoe mooi koormuziek kan zijn.

Het honderdjarig jubileum van Gemengde Zangvereniging De Eendracht wordt op zondag 3 februari gevierd met een jubileumconcert in de Ludgeruskerk in Hall. Het concert begint om 14.30 uur. Aansluitend is er een receptie in zaal Bello, om nog gezellig na te praten over het concert en honderd mooie verenigingsjaren van de Hallse Zang.

Lees ook

Tweede editie Human Library online

BRUMMEN – Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.