Home / Rheden-Regiobode / Uitbouw Mauritiusstraat Rheden toch aangepast

Uitbouw Mauritiusstraat Rheden toch aangepast

RHEDEN – De te ver naar voren geplaatste uitbouw/garage aan de Mauritiusstraat 46 in Rheden wordt vóór 31 januari 2019 aangepast volgens de verleende vergunning. Dat heeft de bewoner aan de gemeente Rheden laten weten. De gemeente is daarmee akkoord gegaan.

Daarmee lijkt een einde te komen aan een al lang slepend conflict tussen de bewoner en de gemeente. Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het handhavingstraject in verband met de uitbreiding van de garage. Ook hebben omwonenden van Mauritiusstraat 46 een brief gestuurd aan de raad. Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W een memo gestuurd naar de raad om inzicht te geven in het proces. Hieronder een samenvatting.
“Het college begrijpt dat het aanpassen van de aanbouw bij Mauritiusstraat 46 in Rheden een erg vervelende situatie is voor zowel de familie als de buurt en heeft deze kwestie daarom meerdere keren besproken. In alle afwegingen is de vraag of het college kon meewerken aan het in tact laten van de huidige situatie, als uitgangspunt genomen. Alle opties zijn bekeken en van alle kanten zijn de consequenties afgewogen. Het college heeft daarbij recht willen doen aan de kaders van de gemeenteraad, de belangen van de aanvrager, maar ook aan de belangen van andere inwoners. Indien van toepassing, passen immers veel inwoners op grond van een eerste gesprek met de gemeente hun plan aan en voeren ze het aangepaste plan uit.
In januari 2016 kwam aanvrager met een plan voor uitbreiding van zijn garage met een verdieping. Dit plan paste niet binnen de geldende (planologische en welstands)regels. De uitbreiding was te ver naar voren. Een bestemmingsplanwijziging bleek erg lastig omdat dan veel bestemmingsplannen (die door de raad zijn vastgesteld) op een bepaald punt aangepast moeten worden. Na overleg diende aanvrager een plan in dat wel paste binnen de regels. Hiervoor is in juli 2016 een omgevingsvergunning afgegeven.
In augustus 2016 constateerde een gemeentelijke controleur dat er geen bijzonderheden waren bij de bouw. Op dat moment was alleen de fundering van de bestaande garage te zien en nog niet de fundering van de nieuwe bebouwing. Maar bij de eindcontrole in januari 2017 bleek dat er gebouwd was volgens het eerste, afgekeurde, plan waar geen vergunning voor was afgegeven.
Daarna volgden er verschillende gesprekken tussen gemeente en aanvrager maar die leidden niet tot overeenstemming. Dit betekende dat de gemeente moest gaan handhaven. Dat wil zeggen dat het college een brief stuurt dat aanvrager het bouwwerk moet aanpassen zodat het klopt met de afgegeven vergunning. Zo niet, dan moet hij een dwangsom betalen.
Naar aanleiding van dit handhavingsbesluit, is aanvrager naar de (onafhankelijke) commissie bezwaarschriften gegaan om het besluit aan te vechten. Aanvrager en buurtbewoners zijn gehoord door de commissie. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie het college geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Met andere woorden het college heeft een terecht besluit genomen. Vervolgens heeft aanvrager beroep aangetekend bij de rechtbank. De rechter concludeerde dat de gemeente niet anders kon en wel moest optreden en dus handhaven.
Een aantal buurtbewoners is tot grote steun van de aanvrager. Deze buurtbewoners hebben geen problemen met de bebouwing zoals die er nu staat en pleiten voor instandhouding. De burgemeester is bij de buurtbewoners op bezoek geweest en heeft zijn waardering geuit over de familie dat het een pleeggezin is maar ook gezegd dat dit geen verband houdt met de vergunning.
Uiteindelijk heeft de aanvrager aangegeven dat hij de situatie voor 31 januari 2019 aanpast volgens de verleende vergunning en de gemeente is daarmee akkoord gegaan.
In recente krantenberichten geeft aanvrager toe dat hij in overtreding is maar dat de gemeente een fout heeft gemaakt tijdens de controles. De gemeente had volgens aanvrager bij de eerste controle kunnen zien tot hoever er gebouwd zou worden. Zowel de gemeente als de bezwarencommissie als de Rechtbank is het hiermee niet eens.
Het college is van mening dat wanneer nu niet zou worden gehandhaafd, dat mogelijk onrecht doet aan inwoners die in het verleden wel een aangepast plan uitvoerden of herstelden na een handhavingstraject. En bij toekomstige handhavingszaken zouden indieners hier rechten aan kunnen ontlenen (zogenaamde precedentwerking). Het college vindt het belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op een voorspelbare en betrouwbare gemeente die consequent handelt.”

Lees ook

PlusBus Rheden/Rozendaal rijdt weer

RHEDEN/ROZENDAAL – PlusBus Rheden/Rozendaal is weer in bedrijf. De vrijwilligers mogen weer passagiers vervoeren, hoewel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.