Home / Rheden-Regiobode / Structuurvisie legt basis voor Dieren van morgen

Structuurvisie legt basis voor Dieren van morgen

DIEREN – De gemeente Rheden heeft, samen met bewoners, ondernemers en organisaties, een nieuwe structuurvisie opgesteld voor het dorp Dieren. Deze werd woensdag 12 december gepresenteerd in een pop-upstore aan Diderna.

Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen bij de nieuwe plannen voor het dorp. In de ontwerpstructuurvisie, getiteld Mijn Dorp van Morgen, wordt globaal aangegeven hoe Dieren er in de toekomst uit moet gaan zien.
In acht thema’s werden woensdag de plannen gepresenteerd. Zo is het een doel de mooie plekjes van Dieren meer voor het voetlicht te brengen en het dorp toegankelijker te maken voor bezoekers. Bijvoorbeeld door het Carolinapark meer bekendheid te geven en een mooie, doorlopende dorpsas te maken van de Kruisstraat, Spoorstraat en Wilhelminaweg. Daarnaast moet het dorp meer gebruik gaan maken van haar groene omgeving, bijvoorbeeld door nieuwe wandel- en fietsroutes te ontwikkelen en meer samenhang in het openbaar groen te brengen.

Op het gebied van wonen wordt in de toekomst gewerkt aan de herontwikkeling van leegstaande panden, het moderniseren van bestaande woningen en het ontwikkelen van nieuwbouw op een aantal nog lege daarvoor aangewezen plekjes, zoals achter de brandweerkazerne. Daarnaast wordt een visie opgesteld voor de wijkvernieuwing van Stenfert. De Kanaalzone biedt kansen voor ontwikkeling van industrie aan de ene zijde en recreatie en toerisme aan de Spankerense kant.

Activiteiten en ontmoeting staan centraal in het Dieren van de toekomst. Daarom wil de gemeente veel ruimte geven aan initiatieven die dit stimuleren en deze ook faciliteren. Leefbaarheid en gezondheid spelen een belangrijke rol. Zo moet de overlast van het spoor beperkt blijven en zou een snelfietsroute naar Arnhem wenselijk zijn. 30 Kilometerzones moeten herkenbaar worden ingericht.
Duurzaamheid maakt een groot deel uit van de structuurvisie. Energiebesparende maatregelen moeten worden gestimuleerd, tuinen en buurten vergroend en meer duurzame energie opgewekt. Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om ‘van het gas’ af te gaan.

Tot slot wordt er gestreefd naar een gevarieerd winkelaanbod en een aantrekkelijk en levendig centrum. Dit betekent dat de routes naar het winkelcentrum uitnodigend moeten zijn. Meer ruimte voor horeca en terrassen is welkom en evenementen en activiteiten moeten worden gefaciliteerd.

Deze ontwerp structuurvisie van Dieren ligt nog tot en met 8 januari ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. Via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.mijndorpvanmorgen.nl is het ontwerp ook in te zien. In de tijd dat het ontwerp ter inzage ligt, kan iedereen hierop reageren. Daarna wordt gekeken of de reacties aanleiding geven om de ontwerpstructuurvisie te wijzigen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit over de ingediende reacties en de structuurvisie Dieren. Uiteindelijk zal de visie worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan met concrete plannen voor de diverse thema’s.

Lees ook

Training Voluit Leven

REGIO – Inwoners van de gemeente Rheden kunnen dit najaar meedoen met de training Voluit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.