Home / Brummen-Regiobode / Brummense begroting in derde vergadering vastgesteld

Brummense begroting in derde vergadering vastgesteld

BRUMMEN – Er waren drie bijeenkomsten voor nodig, maar donderdag 22 november is de gemeenteraad van Brummen dan akkoord gegaan met de programmabegroting voor het komende jaar. De begroting is in gewijzigde vorm vastgesteld, door het aannemen van amendementen en moties.

Overigens ging de raad niet unaniem akkoord met de door burgemeester en wethouders opgestelde programmabegroting. VVD, PvdA, CDA en Lokaal Belang stemden voor de begroting. GroenLinks, D66 en Democratisch Brummen waren tegen. Deze partijen waren van mening dat de begroting te veel financiële risico’s bevat en dat het maken van keuzes is doorgeschoven naar volgend jaar.

De raad heeft vijf amendementen aangenomen. Deze hadden betrekking op het schrappen van een extra bijdrage van 50.000 euro voor stichting Sportkompas vanaf het jaar 2019, het indexeren met de inflatiecorrectie van de subsidiebedragen voor enkele culturele verenigingen, het niet uitvoeren van twee investeringen op het gebied van ICT en twee onderzoeken gericht op het verbeteren van werkprocessen binnen het gemeentehuis. Ook besloot de raad dat de bekostiging van een innovatiereis naar zusterstad Koriyama bekostigd zou moeten worden door de CleanTech-regio of andere partijen. De motie voor een alternatieve tekst in de begroting waar het gaat om de vergelijking tussen het Centrumplan Eerbeek en het Centrumplan Brummen werd verworpen.

Ook zijn dertien moties aangenomen, opdrachten van de raad aan het college. Een aantal moties heeft betrekking op de gemeentelijke financiën. Zo moet het college ervoor zorgen dat binnen deze bestuursperiode (2018-2022) het weerstandvermogen en de risicobeheersing voldoen aan de normen van de provincie en dat de weerstandsnorm op niveau ligt.
Zorgen zijn er bij de raad vooral ook over de toekomstige financiële situatie in het sociale domein. Het college moet komend jaar kengetallen en budgetbewakingen opstellen om het verloop van de uitgaven op dit gebied blijvend te kunnen volgen. Daarnaast heeft de raad het college opdracht gegeven een analyse te maken over het beleid en de uitgaven in het sociale domein. Het resultaat hiervan moeten B&W voor de behandeling van de perspectiefnota in het voorjaar van 2019- aan de raad voorleggen.
Samenwerking met partners en daarbij helder communiceren was ook een belangrijk thema tijdens het begrotingsdebat. Dat hierbij jongeren niet vergeten moeten worden, werd tot uiting gebracht in de oproep aan het college om in overleg te treden met jongeren(organisaties) om met hen een jeugdpanel op te richten. Unanieme steun was er voor de motie om gemeentelijke documenten (waaronder de perspectiefnota en de programmabegroting), in leesbare taal te schrijven (taalniveau B1). Ook moet het college in de subsidievoorwaarden stimuleren dat een aantal partners in het sociale domein (zoals Buurtkanaal, Sportkompas en SWB) via een gezamenlijke webportaal hun informatie beschikbaar stelt. Verder krijgt het college opdracht een vertrouwenspersoon te benoemen waar inwoners laagdrempelig ervaringen kunnen delen en problemen kunnen aankaarten waar het gaat om bijvoorbeeld discriminatie, seksuele geaardheid, integriteit en intimidatie.
De raad heeft het college verder verzocht te onderzoeken om als gemeente Brummen mee te doen met het woningabonnement, gericht op verduurzamen van gebouwen, en daarnaast burgerinitiatief Onze Droom te ondersteunen bij haar zoektocht naar een geschikte locatie. Ook moet het college onderzoek doen naar concrete mogelijkheden voor starterswoningen. Bij het Centrumplan Brummen wil de raad dat het college de mogelijkheden bestudeert om winkelpanden een dubbele bestemming te geven. Dit betekent naast de huidige bestemming dus eventueel ook de woonbestemming. Tot slot heeft de raad het college gevraagd om de samenwerking te zoeken met onder andere de sportverenigingen en initiatiefnemers voor een MFC in Eerbeek.
De enige motie die niet de eindstreep haalde en door de raad werd verworpen was het voorstel om extra afvalbakken te plaatsen bij speelplaatsen en hondenuitlaatroutes.

Lees ook

’60 Km/uur is mooi begin voor veiliger weg langs kanaal’

Buurtbewoner blij met eerste stappen in verkeerssituatie LIEREN – Laat het grote plan even los, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.