Home / Alle-Regiobode / Actiegroepen en experts: meer geluidsoverlast van Lelystad dan berekend

Actiegroepen en experts: meer geluidsoverlast van Lelystad dan berekend

REGIO – De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, die zich verzetten tegen Lelystad Airport, kraken de uitleg van minister Van Nieuwenhuizen over de gemeten geluidniveaus van de belevingsvlucht. “Dit is niet een klein beetje meer geluidhinder dan ons is voorgespiegeld in het MER Lelystad Airport, maar twee tot vier keer zo veel,” concluderen de actievoerders na onderzoek door geluidsexperts.

Op 30 mei vorig jaar vloog een vliegtuig alle toekomstige routes van en naar Lelystad Airport. Bij deze zogenoemde belevingsvlucht zijn geluidsmetingen gedaan, die zijn verwerkt in de MER Lelystad Airport. Op veel plekken is een geluid van 3 tot 7 decibel gemeten, gemiddeld 3 dB hoger dan de vooraf berekende waarden. Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt echter dat deze waarden binnen de marges van 4 tot 6 dB vallen. “De minister neemt een onbehoorlijk besluit als ze dergelijk grote afwijkingen accepteert”, stellen de samenwerkende actiegroepen. Ter verduidelijking: elke 3 dB extra is een verdubbeling van het geluid. Bij 3 dB meer, komen er dus niet één maar twee vliegtuigen gelijktijdig over.

Dr. ir. Pieter Sijtsma en ing. Wieger van der Veen hebben de rapportages van de geluidsmetingen doorgespit. Sijtsma werkte jarenlang aan het Nederlands Laboratorium voor Lucht- en Ruimtevaart (NLR), alwaar hij zich onder meer bezighield met het opstellen van methoden om vliegtuiggeluid te meten. Van der Veen werkte jarenlang als akoesticus bij de provincie Overijssel en was nauw betrokken bij het rekenen en meten aan vlieglawaai rondom vliegveld Twente. Hun conclusie: de gebruikte rekenmodellen en cijfers kloppen niet en er zal veel meer geluidsoverlast zijn van toekomstig vliegverkeer dan het ministerie beweert.
“Naar verwachting is het geconstateerde verschil tussen de bij de belevingsvlucht gemeten en berekende geluidsniveaus in werkelijkheid nog veel groter”, stellen Sijtsma en Van der Veen. Er komen decibellen bij als een toestel is volgeladen,als de weersomstandigheden anders zijn en bij gebruik van andere vliegtoestellen. “Opgeteld bij het gemeten verschil van 3 dB kan het totale verschil tussen meten en berekenen daarmee tot 6 dB meer bedragen dan is berekend in het MER Lelystad Airport. De geluidshinder onder de laagvliegroutes is daarmee in werkelijkheid twee tot zelfs vier keer groter dan het MER Lelystad Airport beschrijft”, aldus de actiegroepen.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen zijn bijzonder slecht te spreken over het feit dat de minister in de toekomst wel opnieuw metingen wil laten verrichten naar het vlieglawaai. “Oftewel: ze laat eerst een vliegveld opstarten op basis van een rekenmodel waarvan zeer aannemelijk is dat die niet de werkelijk te verwachten geluidsemissie als uitkomst geeft. Daarna gaat ze met metingen controleren hoe groot deze fout in het rekenmodel is. Met deze werkwijze neemt de minister een onacceptabel hoge hypotheek op de kwaliteit van de leefomgeving in alle Nederlandse regio’s die te maken hebben of krijgen met vliegtuiglawaai”, stellen de actievoerders.
“De juiste weg is in dit geval: eerst onderzoek naar een rekenmodel dat wel betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en daarna pas openstelling van Lelystad. Zo niet, dan worden de bewoners rond Lelystad Airport en onder haar aanvliegroutes op ernstige wijze ‘geschiphold’ en misleid. Ze krijgen veel meer geluidsoverlast te verduren dan de minister hen vertelt.”

Lees ook

Retrospectief: Hotel Brinkhorst in Ellecom

Ellecom had in de negentiende eeuw grote aantrekkingskracht op toeristen. Vakanties speelden zich in die …

One comment

  1. Ik vind het rpport oinbetrouwbaar. Dat schaadt het vertrouwen in de overheid, Schiphol en de K.L.M.
    Er moet nu eens een eind aan komen; Schiphol moet maar eens een pas op de polaats maken, er is al genopeg fout gegaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.