Home / Rheden-Regiobode / Rheden staat voor dubbele uitdaging

Rheden staat voor dubbele uitdaging

DE STEEG – “De begroting van de gemeente Rheden staat sinds afgelopen jaar onder druk. Daarom is het van belang eens kritisch te kijken waar het geld naar toe gaat”, licht wethouder Dorus Klomberg toe bij de presentatie van de concept-programmabegroting voor de jaren 2019 – 2022. Dinsdag 23 oktober is er een informatieavond over de begroting en op 6 november wordt de begroting behandeld in een beslissende raadsvergadering.

De meerjarenbegroting is over meerdere jaren evenwichtig en sluit met een positief resultaat in 2021 en 2022. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn er tekorten die het college de komende tijd moet terugbrengen. De tekorten zijn vooral te wijten aan tegenvallende rijksmiddelen, een toename van de zorgkosten en hogere personele uitgaven. Er komen maatregelen, maar voorlopig zonder gevolgen voor de voorzieningen. “Voor nu is het vooral van belang kritisch te zijn om in 2012 te kunnen weten waar we stappen kunnen zetten”, aldus Klomberg. Door bewuster en zuiniger om te gaan met de bestaande middelen is het college in staat om de taken nog uit te voeren zonder dat het voorzieningenniveau in het geding komt. Wel moeten de zorgkosten beter in de hand worden gehouden.

De kosten voor afvalinzameling nemen toe vanwege hogere belasting door het Rijk op de verbrandingskosten. “Dit voeren wij direct door naar onze inwoners”, vertelt Klomberg. De OZB en de rioolheffing stijgen binnen inflatiecorrectie. Het betekent dat in 2019 de gemeentelijke belastingen stijgen met gemiddeld 13 euro per inwoner. De kosten hangen af van ieders persoonlijke situatie en de grootte van het huishouden. Gemiddeld komt het er op neer dat een inwoner 191 euro OZB betaalt, 83 euro voor afval en 101 euro voor rioolheffing.

Het college van B en W is in mei gestart met uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord “Rheden geeft energie”. Het college richt zich op vijf pijlers: Werk, Duurzaamheid, Wonen, Jeugd en Partnerschap. Deze pijlers zijn uitgewerkt in een college-agenda en vervolgens in deze begroting. Voorbeelden zijn duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren, starters, inwoners met een beperking en langdurig werklozen. Ondersteuning van ondernemers en inwoners bij het nemen van energiebesparende maatregelen, doorstroming op de woningmarkt en zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor jongeren. Tot slot investeert de gemeente meer in partnerschap. Dat wil zeggen: meer met de samenleving maatschappelijke vraagstukken delen en oplossen. “Rheden staat hiermee voor een dubbele uitdaging. De plannen uit het coalitieakkoord willen we natuurlijk uitvoeren en dat zijn stevige ambities, maar het moet wel binnen de portemonnee passen. Daarbij weeg ik af: wat moet ik? wat wil ik? en wat kan ik?”

De Rhedense begroting is te lezen op www.rheden.nl/begroting.

Lees ook

Vuil verzameld in Velp-Zuid

VELP – Sigarettenpeuken, bierblikjes, lege flesjes en mondkapjes. De zeventien mensen die zaterdag in Velp-Zuid …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.