Home / Alle-Regiobode / Kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark

Kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark

GEM. RHEDEN – Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Hierbij draait het om een juiste balans van wonen, werken en recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO).

In het voorjaar van 2018 is de concept-NKO gepresenteerd aan de omgeving. Hierop zijn 82 reacties gekomen. Deze zijn in een reactienota beantwoord, van een advies voorzien en meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve NKO. De ontvangen reacties gaven een goed beeld van de verschillende belangen in het gebied. Er zijn wensen ter verbetering van de woonkwaliteit en toegankelijkheid van het gebied, maar ook wensen voor ontwikkeling van (agrarische) bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden. Dit alles mag niet ten koste gaan van (ontwikkeling van) de flora en fauna
Op basis van reacties op de concept-NKO is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De eerder genoemde kleine windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag maken geen onderdeel meer uit van de NKO en worden dus niet verder onderzocht binnen het project Rivierklimaatpark. Kleinschalige energiemaatregelen, zoals waterkracht, thermische energie en kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, worden wel verder onderzocht.

Peter Drenth, voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark en gedeputeerde provincie Gelderland: “Mooi dat er zo veel betrokkenheid is bij de plannen voor het Rivierklimaatpark. Uit de reacties blijkt het belang van duurzame energieopwekking, maar worden ook vraagtekens gezet bij de invulling van windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag. We hebben in Nederland en Gelderland een grote energie-opgave waarvoor we al werken aan regionale energiestrategiën (RES). Uit het voorstel voor de regio Arnhem-Nijmegen kan komen dat langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek allerlei vormen van duurzame energieopwekking toch noodzakelijk zijn. De uitwerking en de besluitvorming daarover vindt plaats in de aanpak om te komen tot de RES. ”

Op 25 oktober wordt er een inloopavond gehouden over de verschillende richtingen binnen het Rivierklimaatpark. Deze vindt plaats in het Sandton Hotel de Roskam in Rheden. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

Lees ook

Rick Evers: Nights In White Satin

Wij hadden vroeger thuis altijd de radio aanstaan. Nou ja, radio … Meestal waren het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.