dinsdag 28 september 2021 | WEEK 39 |
HomeDe SteegHet heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Met die woorden hebben donderdagmorgen weer vele burgemeesters in Nederland Koninklijke Onderscheidingen uit mogen reiken, uit naam van Koning Willem-Alexander. Deze lintjes zijn een blijk van waardering voor mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Dit jaar zijn er in ons gebied elf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Hilde Brekelmans

DE STEEG – Burgemeester Carol van Eert benoemde mevrouw Brekelmans uit Rheden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brekelmans zet zich al 34 jaar in als bestuurslid van de Stichting Projectactie Rheden. Deze stichting verleent steun aan projecten met het doel de leefomstandigheden van bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet als voorzitter en bijna 30 jaar als vrijwilliger bij de locatieraad van de Parochie De Steeg. Tot op heden is mevrouw Brekelmans nog steeds actief als bestuurslid van Stichting Dorpshuis in De Steeg. Maar ook als bestuurslid en vrijwilliger bij de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, Landgoed Middachten in De Steeg en Stichting Behoud Religieus Erfgoed in De Steeg is zij nog steeds actief.
Foto: Marc Pluim

 

Eef Brink

KLARENBEEK – Burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn benoemde de heer E. Brink (69) uit Klarenbeek tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Brink is sinds de jaren zeventig vrijwilliger bij de Protestantse Kerk in Klarenbeek. Hij heeft meegewerkt aan de interne verbouwing van de kerk. In de jaren negentig heeft de heer Brink veel werk verzet voor de aanleg van een begraafplaats in Klarenbeek. Hij is ook jarenlang trainer, leider en scheidsrechter geweest bij de voetbalafdeling van Sportclub Klarenbeek, waarvoor hij nu nog coördinator is van de onderhoudsploeg. Verder heeft hij meegewerkt aan de bouw van het Multifunctionele Centrum Klarenbeek.
Foto: Wencel Maresch

 

Leida van den Brink-Honders

HOENDERLOO – Mevrouw Van den Brink – Honders (65) uit Hoenderloo is door burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van den Brink heeft 30 jaar gewerkt bij de Hoenderloo Groep, een organisatie die moeilijk opvoedbare jongens begeleidt bij hun terugkeer naar de samenleving. Ze is voorzitter van EHBO Hoenderloo en was 14 jaar lang voorzitter en vicevoorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en de Vereniging Hoenderloo’s Belang. In die periode heeft ze meegewerkt aan totstandkoming van de Dorpsvisie. Verder is ze bestuurslid van Vrienden van de Hoge Veluwe en van Afasie Vereniging Nederland en is ze actief voor Stichting Hulphond.
Foto: Wencel Maresch

 

Frans Bruning

BRUMMEN – Frans Bruning uit Brummen (1961) was 16 jaar lang actief in de lokale politiek, waarvan 12 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder. Al vanaf zijn jeugd en later op school en vervolgopleiding bewoog Bruning zich in bestuurlijke functies, bijvoorbeeld in jongerenorganisaties, sportverenigingen en studentenbelangenorganisaties. In zijn werkzame leven was hij lid van ondernemingsraden en buurtorganisaties. In 2002 startte zijn politieke carrière bij de gemeente Brummen. Twee raadsperiode was hij fractievoorzitter en lijstrekker bij Lokale Partij IPV, vanaf 2010 was hij vier jaar wethouder, waarna nog een termijn in de raad volgde, die dit jaar eindigde. Zijn bevlogenheid voor jongeren en zwakkeren in de samenleving kwamen tot uitdrukking in de portefeuilles onder andere op het gebied van welzijn, cultuur en zorg. Ook had hij het onderwerp bevolkingsparticipatie onder zijn hoede. In zijn wethouderstermijn legde Bruning de basis voor het programma Samen Goed Voor Elkaar en droeg hij bij aan een soepele overdracht van taken in het sociale domein naar de gemeente. Mede op basis van zijn inbreng werd Brummen een regenbooggemeente.
Foto: Linda Peppelman

 

Fons Eijkelkamp

GIESBEEK – Uit handen van burgemeester Ella Schadd ontving de heer A.G.M. Eijkelkamp uit Giesbeek de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Eijkelkamp heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van milieu. Hij leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van een minder milieubelastende boortechniek, alsmede in het opzetten van het samenwerkingsverband voor duurzaam watermanagement in de mijnbouw. Daarnaast leverde hij een noemenswaardige bijdrage op het terrein van de drinkwatervoorziening voor plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden. Eijkelkamp heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.
Foto: Linda Stelma

 

Betsy Efdé – Brink

LOENEN – Mevrouw E. Efdé – Brink (73) uit Loenen is door burgemeester John Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Efdé – Brink is al bijna 30 jaar lang actief als vrijwilliger. Ze doet allerlei voorkomende werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente in Loenen, onder meer als lid van de kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkvoogden. Ze is bestuurslid geweest van de Hervormde vrouwenvereniging Naomi. Mevrouw Efdé is vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen, bij Hospice Apeldoorn en bij De Kap in Apeldoorn.
Foto: Wencel Maresch

 

Gerrie Gemmink – van Boven

EERBEEK – De 80-jarige mevrouw G.J. Gemmink-van Boven uit Eerbeek is sinds 1956 tot aan de dag van vandaag vrijwilligster bij het Rode Kruis afdeling Brummen, Eerbeek, Hall en Loenen. Ondanks haar respectabele leeftijd is zij nog steeds aanwezig op de oefenavonden verbandleer, waar zij ook actief aan meedoet. Ze wil altijd graag nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EHBO blijven volgen en met haar jarenlange ervaring in de zorg kan menigeen nog veel van haar leren. Al vijftig jaar vaart ze Kruisschip als begeleidster / vrijwilligster voor de patiënten een week mee op het Rode. Ook biedt ze hulp bij evenementen, zorgt ze voor de jaarlijkse collecte en heeft ze ook deelgenomen aan wedstrijden van het Rode Kruis in binnen- en buitenland. Daarbij is mevrouw Gemmink ook van 2008 tot en met 2012 vrijwilligster geweest bij Stichting Groepshotel IJsselvliedt. Ook is ze nog steeds collectant voor Kerkbalans, al vanaf 1992. Burgemeester Alex van Hedel benoemde haar tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Foto: Linda Peppelman

 

Mevrouw M.M. Gerritsen

VELP – Mevrouw Gerritsen is door burgemeester Carol van Eert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Gerritsen heeft zich ruim 15 jaar ingezet voor de ouderen van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Deze stichting stimuleert ouderen te kijken naar hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten en deze ook te gebruiken. Als secretaris van de adviescommissie vrijwilligersbeleid heeft zij jarenlang de belangen behartigd van de 550 vrijwilligers die de SWOA had. Ook bezocht zij als vrijwilligster jarenlang gezinnen om deze te ondersteunen bij de zorg voor een zieke huisgenoot en was ze als bestuurslid van de Activiteitencommissie actief. Sinds 1980 zamelt mevrouw Gerritsen geld in voor Indonesische kinderen, zodat deze naar school kunnen. Daarnaast is zij coach bij Resto Van Harte in Arnhem en medeorganisator van diners voor ouderen en bijeenkomsten met een maatschappelijk thema.
Foto: Marc Pluim

 

Jan Hendriks

ANGERLO – Burgemeester Ella Schadd van de gemeente Zevenaar benoemde de heer J.D. Hendriks uit Angerlo tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hendriks is medeoprichter en voorzitter van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Hij was de drijvende kracht achter de vereniging. Hendriks is daarnaast mede-initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Stichting Halfvasten Angerlo. Deze stichting organiseert de jaarlijkse optocht ter ere van de Halfvasten. Het evenement groeide onder zijn leiding uit tot een succes met thans meer dan honderd groepen en meer dan duizend deelnemers. Verder is meneer Hendriks actief bij zanggroep Spontaan Angerlo. Hij initieerde in 2009 de eerste Korendag in Angerlo. Sinds het succes van de eerste editie is hij oprichter en voorzitter van de organiserende commissie.
Foto: Linda Stelma

 

Willem Kalkhuis

DOESBURG- De heer Kalkhuis heeft een rijk vrijwilligersverleden. In 1976 werd hij lid van Watersportvereniging De Oude IJssel. Daar zette hij zich van 1998 tot en met 2012 actief in op diverse functies, waaronder secretaris, redacteur van het verenigingsblad en lid van de milieucommissie. De heer Kalkhuis werd bij de watersportvereniging zeer gewaardeerd om onder andere zijn ijver, nauwgezetheid, zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, maar ook om zijn humor.
Deze kwaliteiten kwamen hem ook van pas bij de Seniorenvereniging Doesburg e.o. (voorheen ANBO-afdeling Doesburg e.o.). Daar vervulde hij van 1995 tot en met 2016 verschillende bestuurs- en andere functies, zoals secretaris en redacteur. Zijn persoonlijkheid maakte dat hij zich als secretaris ontwikkelde tot de spil van de vereniging; een zeer sociaal en betrokken bestuurslid dat niet zo nodig op de voorgrond hoefde te treden. Voor zijn werk heeft burgemeester Loes van der Meijs de heer Kalkhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Foto: Hanny ten Dolle

 

Henk van der Scheer

BRUMMEN – De heer H.A.T. van der Scheer uit Brummen is door burgemeester Alex van Hedel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Scheer is sinds de jaren ’70 actief als imker en startte een studie bijengezondheidskunde. Hij deed onderzoek naar de gevolgen van gewasbestrijdingsmiddelen ten opzichte van de bijenpopulatie, bouwde een enorme kennis op en deelde deze zoveel mogelijk met anderen die eveneens actief zijn met bijen, zoals bijenorganisaties, fruittelers en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en internationale organisaties. Van der Scheer heeft een buitengewone kennis en heeft velen hierover voorgelicht. Hij was een van de belangrijkste auteurs van het deltaplan Duurzame en Vitale Bijenhouderij in Nederland, waarin wordt verwoord welke maatregelen nodig zijn om de bijen en de imkerij een toekomst te bieden en dat er meer middelen nodig zijn voor onderzoek, onderwijs en voorlichting van bijen, bestuiving en imkeren. Daarnaast werd Van der Scheer in 1976 actief lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), waar hij in 1998 toetrad tot het hoofdbestuur. Lokaal is hij sinds begin jaren ’80 voorzitter van de imkerafdeling Noord- en Zuid-Beveland en landelijk maakte hij deel uit van de toelatingscommissie voor gewasbeschermingsmiddelen.
Foto: Linda Peppelman

 

Janny Weustink-Vlugt

DOESBURG – Mevrouw Weustink-Vlugt is door burgemeester Loes van der Meijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze heeft zich, naast haar gewone werk, op een groot aantal manieren ingezet voor Doesburg en zijn inwoners. Zo was ze vanaf de jaren zeventig een kleine veertig jaar lang actief voor de Zonnebloem, onder meer als bestuurslid, organisator, secretaris én als medeoprichter van de Doesburgse afdeling. Ook was ze meer dan tien jaar vrijwillig baliemedewerkster bij de VVV, en heeft ze zich enorm ingespannen voor het feest Doesburg 750 jaar stadsrechten in 1987. Ook was ze zeer actief als bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, waar ze ook niet te beroerd was om mee te helpen bij het begeleiden van bingomiddagen en uitstapjes.
Ook nu nog zet mevrouw Weustink zich in voor de samenleving. Zo is ze al sinds 1976 onafgebroken actief in de Rooms-Katholieke kerk van Doesburg en Angerlo. Daarnaast is ze alweer bijna twintig jaar lang secretaris van de Doesburgse afdeling van de vereniging van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en gastvrouw in museum De Roode Tooren.
Foto: Hanny ten Dolle
 

spot_img
Vorig artikelBikkel voor Lieke
Volgend artikelBellenblazen
Verder lezen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meest gelezen

Brandweer Doesburg neemt afscheid van Rudi Polman

DOESBURG - Tijdens de oefenavond heeft brandweer Doesburg na 27 afscheid genomen van brandweerman Rudi Polman. Na een ludieke oefening werden hij en zijn...

Brandweer redt cavia uit speeltoestel in Velp

VELP - Vrijdagmiddag 17 september rukte de brandweer in Velp uit naar Nieuwstraat voor een dier in nood. Ter plaatste bleek het te gaan...

Quirijn Waaijenberg met nationale selectie naar EK crosstriathlon

DIEREN - Quirijn Waaijenberg uit Dieren neemt zondag 26 september met de nationale selectie deel aan de Europese Kampioenschappen Crosstriathlon. De wedstrijd vindt plaats...

Kunst (uit) Dieren in Dorpshuis Rheden

RHEDEN - Drie deelnemers van Kunst bij de Buren in de wijk Dieren Noord-Oost maken nu een uitstapje naar Rheden. Joke Gabriël, Gea Wissels...
- Advertisment -