Home / Brummen / Reactie op brief Henk Plant

Reactie op brief Henk Plant

Bert Garssen, campagneleider van GroenLinks, reageert op de ingezonden brief van Henk Plant.

Ik kies voor open en eerlijk uitwisseling van ideeën en gedachten. Die mogen uiteraard verschillen. Dat maakt het juist mooi om in debat te gaan en kenmerkt onze democratie, ook op lokaal niveau.

Ik wil graag een aantal zogenaamde feiten, volgens de heer Plant, recht zetten:
– De genoemden Henk Jan de Looff en Hendrik Jan Mol zijn geen lid van Groen Links en kunnen dus ook niet als zodanig worden opgevoerd.
– Groen Links is niet hetzelfde als I.P.V. Het I.P.V. is eind 2016 opgeheven zoals u kunt weten. Wel is een aantal oud I.P.V-leden overgestapt naar de nieuwe partij GroenLinks. Dat is iets anders dan dat raadsleden tussentijds (!!) zijn overgestapt naar andere partijen.
– De kritiek op de PvdA is gebaseerd op het niet betrekken van inwoners uit Eerbeek bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan: m.i. in strijd met de mondeling beleden opvatting over het belang van ‘burgerparticipatie’. Dergelijke kritiek is inhoudelijk van aard. Wordt wellicht niet als prettig ontvangen, maar is logisch in het kader van debat.
De kritiek gegeven op het vertrek van een 2-tal PvdA-prominenten uit de fractie heeft er alles mee te maken dat deze personen op m.i. ondemocratische wijze zijn benaderd en bejegend en daarmee ook onderdeel van het debat geworden.
– Vervolgens is er een gemeentelijke blunder gemaakt door het raadslid van de PvdA het spreekrecht en stemrecht te ontnemen. Iets wat ten enenmale nooit had mogen gebeuren. Niet omdat ik dat zou vinden, maar omdat onze rechtstaat dat verbiedt en dit een schending is van het democratisch en staatkundig recht van een raadslid. Hiermee is op ontoelaatbare wijze ook de politieke meningsvorming en besluitvorming in de Gemeenteraad geweld aan gedaan.
– De opmerking dat mevr. Beelen als voormalig wethouder niets bereikt had getuigt opnieuw van gebrek aan historisch besef en feitenkennis van dhr. Henk Plant. Bij haar aantreden als wethouder bleken de verhoudingen tussen de papierindustrie en het College volledig verstoord (een gevolg van het optreden van wethouder van Ooyen als haar voorganger, hij had de industrie namelijk niet betrokken bij zijn toenmalige plannen). Mevr. Beelen heeft ervoor gezorgd dat, na een moeizaam proces, men weer ‘on speaking terms’ is gekomen (dit mede ook met behulp van de Provincie). Dit gegeven maakte het voor dhr. Van Ooyen mogelijk om verder te kunnen spreken met de papierindustrie en na 4 jaar een ontwerp bestemmingsplan aan te bieden.
– Als dhr. Henk Plant de moeite had genomen om zich nader te informeren over de intenties en voorstellen van GroenLinks, dan had hij ongetwijfeld een ander beeld ontwikkeld dan hij nu heeft gedaan in deze verkiezingstijd.
– GroenLinks is, net als elke andere partij van mening dat in Eerbeek gebouwd moet worden, dat verkeer veiliger moet worden, dat luchtvervuiling moet worden bestreden, dat toeristen graag naar Eerbeek blijven komen en dat Eerbeek een mooi dorp wordt waar in harmonie met de industrie gewoond/geleefd kan worden).
– GroenLinks is het ermee eens dat wijlen wethouder Pouw een hele goede voortgang heeft gegeven in het sociale domein. Vergeet dhr. Henk Plant er dan bij te vertellen dat hij dat ook kon doen dankzij het goede voorbereidende werk van zijn voorganger Frans Bruning.
– Overigens is het aardig om te melden dat het ledenaantal van GroenLinks in de gemeente Brummen met meer dan 100% is gestegen. En onder de nieuwkomers is ook een aantal teleurgestelde PvdA-ers.
– Als het gaat om kritiek en soms op redelijk felle wijze, op het zittende College/ de huidige coalitie, dan wordt die kritiek zeker niet alleen vanuit GroenLinks hoek vernomen.
– Kritiek scherpt aan en is wenselijk om de verschillen en overeenkomsten duidelijk te maken: een zegen in onze rechtstaat.

Bert Garssen (campagneleider GroenLinks)
 

Lees ook

Coalitieakkoord Brummen getekend

BRUMMEN – Het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Brummen is een feit. Vorige week woensdag …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.