Home / Rozendaal / Nieuwjaarstoespraak burgemeester Klein Molekamp

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Klein Molekamp

ROZENDAAL – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rozendaal hield burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp zijn nieuwjaarstoespraak. Hieronder is de gehele toespraak te lezen.

 

"De kerstdagen liggen achter ons, en de jaarwisseling is vrijwel zonder problemen verlopen. Helaas is bij de school enige glasschade ontstaan.
Ik wens u dan ook een heel goed en gezond 2018, met veel heil en zegen.

Vanmorgen heeft het college borden aan de grenzen van Rozendaal mogen onthullen, die aangeven dat onze gemeente 200 jaar geleden van start is gegaan. Vier jaar geleden mocht ik soortgelijke borden onthullen ter gelegenheid van 700 jaar kasteel Rosendael. Daarmee is ook duidelijk gemaakt dat het kasteel de bron is van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente. Na de Franse tijd kregen veel kasteelbewoners hun heerlijksheidsrechten terug, en werden zij de kern van de nieuw te vormen gemeente. Vandaar dat vele gemeenten 200 jaar geleden van start zijn gegaan. Door de vele gemeentelijke herindelingen zijn Renswoude en Rozendaal de laatste zelfstandige gemeenten die deze oorsprong hebben.
In Ambt & Heerlijkheid, die de publicaties van onze Oudheidkundige Kring verzorgt is hier in december aandacht aan besteed. Ook de komende nummers zal aandacht aan de geschiedenis van onze gemeente worden besteed.

In de zomer van 2018 zal een nieuw boek verschijnen dat niet alleen de geschiedenis van onze gemeente beschrijft, maar ook aandacht besteedt aan de lokale verenigingen die uit het kasteel of gemeente voorkomen.
Ik denk hierbij als eerste aan de Koninklijke Rosendaalsche Kapel die dit jaar 160 jaar bestaat. Maar ook de geschiedenis van de Hengelsportvereniging en sommige voetbalverenigingen zijn aan het kasteel of de gemeente verbonden. Allen zullen op hun eigen wijze komend jaar aandacht besteden aan het 200 jarig bestaan van onze gemeente. In “In de Roos” en op de Website treft u een jaaroverzicht van activiteiten aan, dat regelmatig “ge-up-date” zal worden.

Alvorens verder in te gaan op het komend jaar wil ik terugblikken op het afgelopen jaar. Daarbij wil ik beginnen stil te staan bij het overlijden van Alex Koning. Hij was met zijn 11 jaren raadslidmaatschap de nestor van de raad, maar ook fractievoorzitter van de BGR. Ondanks dat jaren geleden al een bijzondere vorm van kanker bij hem was geconstateerd, bleef hij zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke activiteiten in en rond Rozendaal.

Gelukkig is de rest van het jaar beter verlopen. In maart mocht ik de sleutel aan de eerste bewoners van de nieuwe wijk de Del overhandigen. Het was heel plezierig om te zien hoe enthousiast deze nieuwe inwoners waren met hun woning.
In de volgende maanden werden nog vele nieuwe woningen gebouwd en opgeleverd. De kavels van de projectontwikkelaar, in de zogenaamde kamers, 1 en 3 zijn uitverkocht. Alleen enkele vrije kavels van de gemeente zijn nog beschikbaar.
Van vele zijden mocht ik gelukwensen ontvangen over de mooie nieuwe wijk. En daarmee is Rozendaal voor het eerst sinds vele jaren weer een groeigemeente. Vorig jaar is het aantal inwoners met ruim 4% gestegen, maar we blijven nog wel met afstand de kleinste gemeente van het vasteland.

In januari werd ook de gemeenteraadsdiscussie over de nieuwe school afgerond. Na een discussie van meer dan 12 jaar werd een bestemmingsplan door de raad vastgesteld dat de bouw van een nieuwe school met parkeeraccommodatie op eigen terrein mogelijk maakt.
Daarmee komt ook een einde aan de parkeeroverlast bij de bestaande school, en kunnen leerlingen in hun eigen school gymnastieken. Door de lange duur van de voorbereiding was bij de bestaande school achterstallig onderhoud ontstaan. De vraag deed zich daarbij voor of nog geld in de oude school gestoken moest worden of zo snel mogelijk met de bouw van de nieuwe school gestart. De voorzieningenrechter van de Raad van State gaf in april het groene licht om de bouw te starten, met de aantekening dat de bodemprocedure nog gaande was. Begin 2018 verwachten we de definitieve uitspraak van de Raad van State.

Na de zomermaanden werd met de werkzaamheden aan de Bremlaan begonnen.
In oktober hebben de wethouders samen met de schoolkinderen een bord van de nieuwe school mogen onthullen. Dit moment markeerde het feit dat eindelijk met de bouw van de nieuwe school is begonnen. Wel moet worden opgemerkt dat zeker gedurende de bouwperiode de omwonenden overlast ondervinden.
De weerstand van de omgeving tegen de nieuwe school behoort dan ook zeker nog niet tot het verleden.

In de loop van het jaar heeft wethouder van Gorkum met omwonenden van de Steenhoek naar een nieuwe bestemming voor het terrein van de bestaande school gezocht. In december heeft de raad uitgesproken dat op dit terrein woningen zullen worden gebouwd. Evenals de school zullen deze woningen energieneutraal zijn, d.w.z. dat ze geen bijdrage aan de CO2 uitstoot zullen leveren. Met deze beslissing wordt vooruitgelopen op de energienota die het college eveneens in december aan de raad heeft voorgelegd.

Op 3 september werd de Rozendaalse Buitendag georganiseerd. Ditmaal met twee fietstochten, in de middag kasteelspelen in de tuin van het kasteel en aan het eind van de middag een borrel met een Barbecue bij de Oranjerie. Dit lokale evenement trok dit jaar weer veel belangstelling en het heeft de onderlinge band tussen de inwoners van Rozendaal zeker versterkt.
Dit jaar zal op 24 juni een soortgelijke dag worden gehouden, die in het teken zal staan van 200 jaar Rozendaal.

Eind november is voor het eerst de zogenoemde jongerenraad in Rozendaal bijeen geweest. Elf jongeren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar gaven hun mening over een speelveldje bij de nieuwe school. Ze maakten duidelijk dat een kinderburgemeester in hun ogen een aanvulling is. Binnenkort zal een onafhankelijke commissie met jongeren vaststellen wie de eerste kinderburgemeester van Rozendaal wordt.

In 2017 hebben we op het terrein van het sociale domein onze inzet gecontinueerd om de overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten soepel te laten verlopen. Het resultaat is dat de inwoners kunnen rekenen op goede voorzieningen voor onder meer ouderen en de jeugd. Zo zet de serre van Rozendaal iedere woensdagmorgen de deuren open. Dit gezamenlijke initiatief van de kerk en de gemeente kan zich nog steeds verheugen in veel belangstelling en het toont dat het van meerwaarde is voor ons dorp. Maar ook andere initiatieven en voorzieningen in de regio krijgen de steun van Rozendaal en het is goed te weten dat ook onze inwoners dit jaar van veel van die voorzieningen gebruik kunnen maken.

In het afgelopen jaar heeft het bureau BMC kritisch gekeken naar onze organisatie.
De wereld verandert snel, zeker gezien de toenemende automatisering en de aanscherping van de privacyregels. Juist voor een kleine gemeente is het moeilijk aan deze, veelal gedetailleerde, regels te voldoen.
Ondanks de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, is een kritische blik van buiten wenselijk. Geconstateerd werd dat versterking van de organisatie noodzakelijk is.
In september is een verandermanager aangesteld die o.a. moet kijken of deze versterking binnen de organisatie moet worden gezocht of meer in samenwerking met een of enkele andere gemeenten. Want niet alleen wij hebben te maken met vele nieuwe regelgeving. In de loop van 2018 zullen hierover beslissingen moeten worden genomen.

Financieel staat Rozendaal er goed op. In ieder geval staan de financiën er beter voor dan toen ik burgemeester werd. Destijds waren alle politieke partijen zeer tevreden over de financiële positie van Rozendaal. Dat is ook niet zo verwonderlijk want Rozendaal is een van de relatief degelijkst gefinancierde gemeenten van Nederland. Vanaf deze plaats wil ik verantwoordelijk wethouder van Gorkum bedanken voor de wijze waarop hij deze periode zijn functie heeft vervuld. Voor de laatste maal zal hij deze nieuwjaarsreceptie als wethouder meemaken. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal hij als wethouder terugtreden.

En daarmee ben ik op een belangrijk punt voor de gemeente gekomen: de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden op woensdag 21 maart plaats. Ik ben benieuwd of we wederom het hoge opkomstpercentage van bijna 95% weten te halen.

De nieuwe raad krijgt als een van de eerste taken, het opstellen van een burgemeestersprofiel. Dit jaar is het laatste jaar dat ik burgemeester van uw gemeente mag zijn. In januari 2019 bereik ik de 70 jarige leeftijd en dat betekent dat ik dit jaar ontslag bij de Koning aan moet bieden. Het is van belang dat tijdens de benoemingsperiode de raad als eenheid optreedt in de richting van de provincie.
Ik zal me ervoor inzetten dat de organisatorische aanpassingen nog in mijn periode zullen plaats vinden, zodat ik de gemeente in een sterke positie kan achterlaten.

Met dit voornemen wil ik het glas heffen op een goed, voorspoedig en gezond 2018 voor u allen."
 

Lees ook

Afscheid van een bijzondere juf

ROZENDAAL – Veel basisscholen kennen het fenomeen. Zo’n juf die met de school vervlochten lijkt. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.