Blijverslening Brummen voor aanpassingen in huis

BRUMMEN – Zorgen dat ouderen makkelijker langer in hun woning kunnen blijven wonen. Dat is het doel van de Blijverslening, die de gemeente Brummen per 1 januari 2018 wil invoeren. Met de lening kunnen mensen hun woning aanpassen aan bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, die ouderdom met zich meebrengt. Ze kunnen langer thuis blijven wonen. Vandaar die naam Blijverslening.

Eén van de belangrijkste pijlers uit de woonvisie ‘Wonen in de gemeente Brummen’ is het onderwerp ‘wonen, zorg en vergrijzing’. De gemeente Brummen vergrijst de komende jaren. Tot 2025 neemt het aantal ouderen boven de 55 jaar toe met bijna 3000, met een toename van 75-plussers met ongeveer 1200 personen. Volgens wethouder Eef van OoijenDit betekent dit dat de vraag naar geschikte woningen stijgt. Tegelijk veranderen de woonwensen van ouderen. Zij willen liever niet verhuizen of moeten langer zelfstandig blijven wonen door het zorgbeleid.

Van Ooijen: “Om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zijn vaak aanpassingen nodig in de woning. Denk aan het verwijderen van drempels of het vervangen van een bad door een goed toegankelijke douche. Dit ‘levensloopbestendig’ maken van een woning kost geld. Met de Blijverslening bieden we inwoners een mogelijkheid om hun woning op een financieel gunstige manier aan te passen. Zo kunnen ze langer comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen woning. Ook als ze in de toekomst (meer) zorg nodig hebben. Hiermee komt de Blijverslening tegemoet aan een veranderende behoefte in de samenleving.”

In de verordening Blijverslening staan de voorwaarden voor een Blijverslening. Het college is bevoegd om de lening toe- of af te wijzen. Het geld voor de leningen wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Dit fonds is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. De gemeente Brummen stelt voor de Blijverslening een bedrag ter beschikking in een revolverend fonds bij SVn. Omdat de geleende bedragen in de loop der jaren door aflossing weer terugkomen, houdt het fonds zichzelf in stand. Overigens moet de gemeenteraad nog haar goedkeuring aan het plan van het college verlenen.