Home / Ellecom / Bestemmingsplan verplaatsing melkveehouderij Ellecom ter inzage

Bestemmingsplan verplaatsing melkveehouderij Ellecom ter inzage

DE STEEG / ELLECOM – Het college van Rheden heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 op 15 juni voor zes weken ter inzag te leggen. Een aantal bewoners had de ter inzagelegging liever uitgesteld zien worden tot na de zomervakantie omdat de materie complex is en er te weinig tijd zou zijn om alles goed door te nemen.

Het college geeft hier echter geen gehoor aan omdat in januari 2017 het voorontwerpbestemmingsplan al ter inzage heeft gelegen voor inspraak. Dat plan is sinds januari te raadplegen op internet. Daarnaast is de gemeente van mening dat er voldoende informatiebijeenkomsten zijn geweest en de wettelijke inzagetermijn van zes weken ruim voldoende acht.
Het ontwerpbestemmingsplan houdt kort samengevat in de verplaatsing van melkveehouderij Borghkeppel van de Eikenstraat 3 naar een locatie aan de Eikenstraat in de Ellecomse polder. Daarnaast het omvormen van de huidige locatie aan de Eikenstraat 3 naar een woonlocatie voor drie woningen en het toekennen van een woonbestemming aan de voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Buitensingel 60. Hiervoor dient ook een strook agrarische grond omgevormd te worden naar natuur.
Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn zes reacties binnengekomen, deels namens meerdere personen. deze hebben op een aantal onderdelen geleid tot een aanpassing of nuancering van de onderzoeken. Maar deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan als geheel.

Naar aanleiding van deze plannen om een melkveehouderij met 468 runderen te bouwen in de Ellecomse polder, heeft een aantal bewoners uit Ellecom besloten een comité op te richten, onder de naam Comité Hoezo Megastal? Het comité is tegen dit plan en heeft bezwaren tegen de bouw van het bedrijf. “De gebouwen beslaan samen meer dan twee hectare en er worden 468 stuks rundvee in een kwetsbaar en kleinschalig gebied als de Ellecomse polder gehuisvest”, aldus Paul Distel, contactpersoon van het comité. “Bovendien komt deze intensieve veehouderij zeer dicht op de bebouwde kom van Ellecom”. Het comité heeft er begrip voor dat het landgoed naar middelen zoekt om het landgoed te onderhouden, maar heeft twijfels bij de argumenten die gebruikt voor het plan en de stelling dat de gekozen oplossing de enige mogelijkheid is. Ook vindt het comité dat de gemeente Rheden veel te laat de omwonenden en bewoners van Ellecom op de hoogte heeft gebracht van het plan en hun belangen onvoldoende heeft meegewogen, terwijl al wel toezeggingen waren gedaan richting landgoed Middachten, de initiatiefnemer.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 juni zes weken ter inzage. op dit plan mag iedereen zijn zienswijze bekend maken. De raad besluit uiteindelijk over de beantwoording van de zienswijzen en over het al dan niet gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. Na het raadsbesluit bestaat er voor de indieners van zienswijzen de mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

 

Lees ook

Excelsior viert 125-jarig bestaan met groots concert

ELLECOM – Muziekvereniging Excelsior in Ellecom en De Steeg jubileert. De vereniging werd opgericht in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.