Home / Regio / Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met die woorden reikten burgemeesters in heel Nederland weer Koninklijke Onderscheidingen uit aan mensen die zich bovenmatig hebben ingezet voor de samenleving. In onze regio hebben de volgende mensen een lintje gekregen: 

Harrie Wesselink

BRUMMEN – Harrie Wesselink (71) uit Brummen is door burgemeester Alex van Hedel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Wesselink is sinds april 2005 bestuurslid van de Stichting Vrienden van Tolzicht, vanaf 2008 tot heden als voorzitter. Van 1996 tot 2014 is hij lid geweest van het Sint Jans Gilde. In 2002 is hij lid geworden van kegelclub Entre Nous, waar hij in 2009 penningmeester werd. Ook zijn inzet als wedstrijdleider of griffier bij wedstrijden of toernooien is groot. Hij begeleidt kinderen tijdens de schoolsportdag en maakt en enthousiast voor de kegelsport. Wesselink is wedstrijdleider binnen de Oost Gelderse Kegelbond en heeft als vrijwilliger meegeholpen bij de organisatie van de jaarlijkse Brummense kegelkampioenschappen. Als lid van de ondernemersvereniging Brummen verrichtte hij enkele jaren allerlei hand- en spandiensten tijdens de Warme Witte Wintermarkten. Nu maakt hij deel uit van een team van vrijwilligers die jaarlijks in het dorp de sfeerverlichting ophangt, weghaalt en onderhoudt. Binnen muziekvereniging La Fraternité vervulde Wesselink sinds 1985 verschillende bestuursfuncties en jarenlang hielp hij mee met het inzamelen van oud papier. Dit alles zonder op de voorgrond te willen treden – foto: Léontine van Geffen – Lamers

F.J. Edelman – Schuur

DOESBURG – Mevrouw F.J. Edelman-Schuur uit Doesburg is door burgemeester Loes van der Meijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in de Samenwerkingskerk CGKV in Doesburg. Mevrouw Edelman is sinds haar verloving actief als Mantelzorger. Eerst voor haar schoonouders, maar er zijn tal van mensen die een beroep deden op haar. Ook voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Samenwerkingskerk (CGKV) en het Leger des Heils heeft zij zich jarenlang ingezet als vrijwilligster – foto: Hanny ten Dolle

Mw. Van Everdingen – Knook

DOESBURG – Mevrouw van Everdingen-Knook uit Doesburg is door burgemeester Loes van der Meijs benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau in het Atrium van de RK kerk in Doesburg. Mevrouw Van Everdingen is vele jaren bestuurslid geweest van de Doesburgse Ondernemingsvereniging en van de Kegelvereniging. Voor de laatste is zij nog steeds actief. Ook voor de Parochie Levend Water is zij vele jaren actief geweest op het secretariaat en in het winkeltje – foto: Hanny ten Dolle

Wim Egbertzen

DOESBURG- De heer Wim Egbertzen uit Doesburg is door burgemeester Loes van der Meijs gehuldigd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau op zijn geliefde sportcomplex aan de Oranjesingel in Doesburg. De heer Egbertzen is vanaf zijn jeugd betrokken bij het voetbal. Al jong was hij bij de jeugd betrokken, later als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hier was hij voorzitter of lid van commissies binnen de KNVB voor scheidsrechterszaken. Na zijn actieve scheidsrechter carrière is hij onder andere voorzitter geweest van Sportclub Doesburg en onder zijn voorzitterschap is het nieuwe sportcomplex gerealiseerd – foto: Hanny ten Dolle

 

Frans Lange

DOESBURG- De heer Frans Lange is door burgemeester Loes van der Meijs gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau in de Gasthuiskerk in Doesburg. De heer Lange is vanaf zijn jeugd betrokken bij muziek en cultuur. In het Hofstad Jeugdorkest in Den Haag, maar ook als voorzitter van het Amersfoorts Jeugdorkest dat onder zijn voorzitterschap twee keer deelnam aan het Wereld Jeugd Concours en daar beide keren de eerste prijs haalde. In Doesburg is hij vooral bekend van Podium Acanthus en de Open Monumenten Dagen – foto: Hanny ten Dolle

Th. Modderkolk

APELDOORN – De heer Modderkolk (68) uit Loenen is door burgemeester John Berends van Apeldoorn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Modderkolk is al sinds 1959 betrokken bij Voetbalvereniging Loenermark, onder meer als bestuurslid, leider van het zaterdagmiddagelftal, klusjesman en barman. Hij voert verder al meer dan dertig jaar technische projecten uit voor Verenigingsgebouw De Brink in Loenen. Verder was hij in 1990 één van de oprichters van de Loenense Pony- en Paardenmarkt, één van de grootste eendaagse evenementen in de regio. Sinds 2015 is hij bestuurslid van stichting Loen’se Moandag, de opvolger van de pony- en paardenmarkt. In die rol zorgt hij voor veiligheid en welzijn van mens en dier – foto: Linda Peppelman

A. van Zeumeren

APELDOORN – De heer Van Zeumeren (71) is door burgemeester John Berends op Paleis het Loo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Zeumeren is vanaf 2001 bestuurslid technische zaken geweest van Verenigingsgebouw De Brink in Loenen Hij moest vorig jaar stoppen, omdat de maximale termijn erop zat. Hij blijft voor De Brink actief bij de technische dienst. De heer Van Zeumeren steekt als bestuurslid ook veel uren in muziekvereniging OLTO in Loenen, onder andere voor de inzameling van oud papier. IJsvereniging Laag-Soeren kon jarenlang op hem rekenen voor het oplossen van technische problemen. Verder biedt de heer Van Zeumeren hulp en steun aan ernstig zieke vrienden – foto: Linda Peppelman

W.A.H. Klomp-de Croon

APELDOORN – Mevrouw Klomp (59) uit Loenen is door burgemeester John Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Klomp is bijna 40 jaar (sinds 1978) samen met haar man beheerder van het Parochiehuis in Loenen. Daar is zij elke dag in de weer om alles in goede banen te leiden. Ze helpt ook al bijna 40 jaar mee bij allerlei activiteiten van de Antonius Abt Kerk. Verder is mevrouw Klomp sinds 2008 bestuurslid van de Katholieke Vrouwenvereniging Loenen – foto: Linda Peppelman

Annie de Groot-Brink

APELDOORN – Mevrouw de Groot (65) uit Lieren is door burgemeester John Berends op Paleis het Loo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw de groot is bijna twintig jaar lid en voorzitter geweest van de ouderraad en later de medezeggenschapsraad van de Openbare Basisschool Oosterhuizen. Ze hielp daar ook mee aan het organiseren van veel activiteiten, ook lang nadat haar eigen kinderen al van school waren. Van 2006 tot vorige maand was zij voorzitter van de dorpsraad Oosterhuizen. In die rol was zij betrokken bij de organisatie van de presentatie van de dorpen bij de Koninginnedag in 2009. Van 1988 tot 1996 was mevrouw De Groot diaken in de Hervormde Gemeente Beekbergen. Verder is zij lange tijd mantelzorger geweest voor haar ernstig zieke buren – foto: Linda Peppelman

Joop de Hoog

APELDOORN – De heer De Hoog (68) uit Lieren is door burgemeester John Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.De heer De Hoog heeft bij de politie gewerkt, waar hij zich vooral heeft bezighouden met opleidingen. Daarbij stond de integriteit van de politieorganisatie bij hem hoog in het vaandel. In zijn vrije tijd heeft hij zich ingezet voor het kerkenwerk, zowel in zijn eerdere woonplaatsen Maassluis en Noordwijk als in Apeldoorn. In Apeldoorn is hij lid van diverse colleges en commissies binnen de protestantse kerk, onder andere de geschiktheidscommissie en het college voor visitatie. Met zijn activiteiten voor de protestantse kerk heeft hij een stempel gedrukt op dit kerkenwerk. Daarnaast is hij sinds 2008 voorzitter van de Buurtbusvereniging Oosterhuizen – Lieren – foto: Linda Peppelman

Jan Hulsing

SPANKEREN – In het Dorpshuis in Spankeren is Jan Hulsing door burgemeester Petra van Wingerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Hulsing zet zich al 29 jaar in voor de Oranjevereniging Spankeren in de functie van penningmeester en vicevoorzitter. Hij zorgt er onder andere voor dat door een gezonde financiële exploitatie, kinderen gratis kunnen genieten van de kermis in Spankeren. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van de Belangenvereniging Spankeren en heeft hij lange tijd de rol van voorzitter vervuld. De heer Hulsing heeft jaren met grote inzet en toewijding invulling gegeven aan het doel van de belangenvereniging, namelijk het behartigen van de belangen van hen die in Spankeren wonen en/of werken. De heer Hulsing had een sturende rol bij de realisatie van de dorpsvisie, was participant bij het Dorpsplan en nam hij deel aan het gemeentelijk overleg Kleine Kernen. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het boek ‘Spankeren….nog nooit van gehoord’ en beheert hij de webpagina van de vereniging – foto: Han Uenk

Annie Veldhuis – Bosch

DIEREN – Annie Veldhuis – Bosch uit Dieren is in de Ontmoetingskerk door burgemeester Petra van Wingerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Annie Veldhuis is sinds 1960 lid van de Vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Dieren. Zij heeft zich 25 jaar lang als vrijwilliger ingezet en jarenlang de taak van penningmeester vervuld. Zij bezocht met veel geduld en aandacht langdurige zieken. Door haar hoge leeftijd en ziekte was zij in 2015 genoodzaakt hiermee te stoppen. Bij het inloophuis Dieren was zij vele jaren bestuurslid en een vrijwilliger met een luisterend oor. Ook was zij als ambtsdrager en diaken maar liefst zestien jaar actief bij de Protestantse gemeente Dieren. Daarnaast is zij al vele jaren vrijwilliger bij de Telefooncirkel, de Voedselbank en bij de Stichting Wereldwinkel Dieren. Naast al deze werkzaamheden was zij ook nog vele jaren mantelzorger voor haar moeder – foto: Han Uenk

Frans Herlaar

DIEREN – Frans Herlaar uit Dieren is door burgemeester Petra van Wingerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Herlaar vervult sinds 1973 diverse functies bij de Christelijke Drum- en Showfanfare Gelreband. Hij begon als vrijwilliger mee te helpen aan de bouw van het clubgebouw en werd verzamelaar en vervoerder van oud papier. Ook werd hij financieel adviseur van de supporterscommissie. Hij organiseerde acties om geld in te zamelen voor de aankoop van instrumenten en uniformen. Hij was vrijwilliger bij de bouw van het nieuwe clubhuis. Ook is hij van 1980 tot 1993 bestuurslid geweest. Tot op heden vervult hij diverse functies binnen de muziekvereniging. Hij is vrijwilliger bij de bar, organisator van het vervoer van de instrumenten bij optredens of repetities op andere locaties en vanaf 2007 is hij secretaris. Ook is hij het aanspreekpunt voor alle optredens. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het maken en bezorgen van het clubblad en de donateurskaarten en het maken van affiches voor concerten, taptoes en rommelmarkten – foto: Han Uenk

Janny Hoeflak

ELLECOM – Mevrouw Hoeflak uit Velp kreeg op landgoed Avegoor een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Petra van Wingerden benoemde haar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hoeflak was lid van de sectorraad en het sectorbestuur van de FNV, sector Uitkeringsgerechtigden. Zij is de spil van de sector geweest en stimuleerde activiteiten en werkgroepen, waar ze zelf aan deelnam. Ze leverde een bijdrage aan diverse beleidsnotities en was actief als afgevaardigde naar congressen. Ook stimuleerde ze CAO-beïnvloeding door bij bestuurders en kaderleden van andere sectoren om aandacht te vragen voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. Mevrouw Hoeflak is tot op heden vrijwilliger bij de FNV Belastingservice als belastinginvuller. Mevrouw Hoeflak is bestuurslid geweest van AbvaKabo FNV, tegenwoordig FNV in Zoetermeer. Ze was actief als voorzitter van de FNV-delegatie in de ledenraad van coöperatie PGGM en sinds 2012 ook bestuurslid van deze coöperatie. Mevrouw Hoeflak was lid en adviseur van de Landelijke Cliëntenraad en is tot op heden vicevoorzitter van de Landelijke Cliëntenraad in Den Haag. Zij is actief voor de LCR op voordracht van FNV – foto: Han Uenk

Ab Booij

DE STEEG – In zijn ‘eigen’ Elthetokapel in De Steeg is Ab Booij door burgemeester Petra van Wingerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Ab Booij is sinds 1966 organist van de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg. Hij begeleidt de gemeentezang tijdens de kerkdiensten op het orgel. Tot 2002 elke zondagmorgen, daarna om de twee weken. Hij heeft zich laten kennen als een organist op wie de Gemeente echt kan bouwen. Hij levert een waardevolle bijdrage aan de kerkdiensten door zijn vakkundig orgelspel maar ook door een spirituele meerwaarde te geven aan de kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten. Hij wordt dan ook op handen gedragen door de Protestantse Gemeente en werkt uitstekend samen met de huidige predikant en zijn talrijke voorgangers – foto: Han Uenk

Derk Terbeek

RHEDEN – De heer Derk Terbeek is door burgemeester Petra van Wingerden in Het Wapen van Rheden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Derk Terbeek heeft zich, zowel tijdens zijn werkzame leven bij Vitens als na zijn pensionering in 2003, gedurende een lange reeks van jaren ingezet voor leden en kaderleden van de vakbeweging Abva, later AbvaKabo FNV-afdeling Arnhem. Hij is een zeer betrokken en bekwaam kaderlid en heeft in die hoedanigheid gedurende 49 jaar een groot aantal functies met enthousiasme vervuld. Hij was secretaris, lid congresdelegaties, lid jubilarissencommissie en penningmeester. Momenteel is hij nog steeds actief als penningmeester van het AbvaKabo FNV-netwerk Arnhem. En sinds 1989 is hij een enthousiast bestuurslid van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. Ook heeft de heer Terbeek zich vele jaren ingezet voor de oudercommissie van de basisschool Rheder Enk, de Avondvierdaagse in Rheden en de Golfclub De Breuninkhof in Bussloo – foto: Han Uenk

Joop Dahles

VELP – In de voormalige Van Voorthuijsenschool in Velp is Joop Dahles benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Joop Dahles is al 45 jaar als penningmeester actief bij de Eerste Velpse Hengelsportvereniging De Winde in Velp. Hij verzorgt onder meer de lidmaatschapsaanvragen via de website en onderhoudt wekelijkse contacten met de verkooppunten van de dagvergunningen. Hij verzorgt de tijdige afgifte van de diverse vergunningen en voert samen met de voorzitter gesprekken met leden die tijdens een politiecontrole hun vergunning niet bij zich hadden. Sinds zijn pensionering in 2009 is hij vrijwel dagelijks actief binnen de vereniging. Ook is hij al zeventien jaar vrijwilliger bij de Tennisvereniging Presikhaaf in Arnhem. Hij begeleidt nieuwe leden als sparringpartner, verzorgt het wekelijkse onderhoud aan tennisbanen, assisteert bij het onderhoud van het tennispark en is medeorganisator van de 55+competitie – foto: Han Uenk

Greet Katgert

ZEVENAAR – Mevrouw Katgert – Uenk uit Lathum is door loco-burgemeester Toon Albers in Zevenaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Katgert is benoemd vanwege haar belangeloze inzet voor en grote betrokkenheid bij de plaatselijke verenigingen, voor haar activiteiten voor de kerk in Lathum en de mantelzorg die zij verleent voor diverse mensen – foto: Wencel Maresch

Riekie Berends

ZEVENAAR – Mevrouw Berends uit Giesbeek is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Zevenaar, loco-burgemeester Toon Albers speldde haar het bijbehorende lintje op. Mevrouw Berends is benoemd vanwege haar vele verdiensten voor de Stichting Bibliotheek Giesbeek. Deze bibliotheek is opgegaan in de Bibliotheek Liemers. Verder is mevrouw Berends actief als mantelzorger – foto: Wencel Maresch

Els Oostendorp – Schraven

ZEVENAAR – Mevrouw Oostendorp uit Angerlo is door loco-burgemeester Toon Albers in Zevenaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Oostendorp is benoemd voor haar veelzijdige verdiensten voor de Oranjevereniging Angerlo, voor de Stichting Halfvasten-Angerlo, voor carnavalsvereniging De Deurdouwers en voor de Ontspanningsvereniging voor Ouderen – foto: Wencel Maresch

Lees ook

Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO – Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.