Home / Angerlo / Hoorzitting over het inpassingsplan Windpark Bijvanck

Hoorzitting over het inpassingsplan Windpark Bijvanck

ANGERLO / DUIVEN – Voordat Provinciale Staten een definitief besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor Windpark Bijvanck vast te stellen, willen ze hierover een hoorzitting houden, op 3 mei 2017 in Duiven.

In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 al 14% van alle energie duurzaam opgewekt moet worden. Om invulling te geven aan deze afspraak heeft de provincie met het Rijk afgesproken om uiterlijk in 2020 een vermogen van 230,5 megawatt (MW) aan wind op land te realiseren. In de Windvisie zijn locaties en reserve locaties opgenomen om aan deze taakstelling te voldoen. Windpark Bijvanck, ten zuiden van Angerlo, draagt voor circa 12 MW bij aan de doelstelling. Om de doelstelling van 230,5 MW in 2020 te halen is realisatie van windpark Bijvanck essentieel.

Een inpassingsplan is nodig om het windpark Bijvanck met 4 windturbines mogelijk te maken. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Het inpassingsplan is al gemaakt en mensen konden er op reageren (zienswijze indienen). De zienswijzen die zijn ingediend gaan over de Elektriciteitswet 1998 die dit windpark mogelijk maakt, het nut en noodzaak van windmolens, de effecten van de gezondheid op de omgeving en het landschap. Het inpassingsplan met bijbehorende stukken is te vinden op www.gelderland.nl/windparkbijvanck.

Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders over het inpassingsplan Windpark Bijvanck. Daarom organiseert de commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) een hoorzitting op 3 mei om 19.30 uur in Hotel van der Valk Duiven, Impuls 2 in Duiven.
Wie op deze hoorzitting wil inspreken dient zich aan te melden via e-mail: griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 12.00 uur. Inspreekbijdrage dient te gaan over het inpassingsplan zelf. Daarover besluiten Provinciale Staten. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen nog persoonlijk een uitnodiging voor de hoorzitting. Met de hoorzitting op 3 mei vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie EEM op 10 mei.
 

Lees ook

Kampioenen!

ANGERLO – De volleybaljongens C van DES uit Angerlo zijn onlangs met overmacht kampioen geworden …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.