Home / De Steeg / Strijd tegen verdroging Havikerwaard start

Strijd tegen verdroging Havikerwaard start

DE STEEG – Waterschap Rijn en IJssel begint deze zomer met de uitvoering van de maatregelen om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard, tussen De Steeg en Ellecom, tegen te gaan. Aangezien de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard, is nu de weg vrij om te starten met de uitvoering.

In de Havikerwaard worden kavelsloten en (delen van) beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en aanwezige dammen en duikers aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld. Door de ondiepere watergangen stijgt de grondwaterstand en werkt het gebied minder drainerend. Het grondwater biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode juli tot oktober van dit jaar.
In september 2014 is het definitieve projectplan vastgesteld. Hierop is door belanghebbenden bij de rechtbank beroep ingesteld. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 toegezegd pas met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. De rechtbank heeft de ingestelde beroepen eind januari 2017 ongegrond verklaard. Daarmee is de weg nu vrij voor het waterschap om te starten met de uitvoering.

In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Dit grond- of kwelwater passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling. Door ontwatering en ontginning komt er steeds minder van deze bijzondere kwel omhoog. Als er niet genoeg basenrijke kwel in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid. Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.

De water- en natuurdoelen in de Havikerwaard zijn onderdeel van de integrale visie van de samenwerkende partners in het project Havikerpoort: Provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Landgoed Middachten, Stichting Twickel van Landgoed Hof te Dieren, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.
 

Lees ook

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd … Met die woorden hebben donderdagmorgen weer vele burgemeesters in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.