Home / Dieren / Buurtschap van Dieren plant Buurtbeuk

Buurtschap van Dieren plant Buurtbeuk

DIEREN – Vroeger, al in 1524, worden boom en locatie genoemd in stukken en werden bijeenkomsten gehouden op die markante plek in het bos. Daar werd recht gesproken, werden pachten verdeeld, kwamen de geërfden samen en de boom diende ook als een soort grenspaal. De Buurtschap van Dieren plant vrijdag weer een boom op die plek. De Buurtbeuk.

Hij komt te staan op de Schapenberg, aan de Koningsallee. Achter het verzorgingshuis dat in Dieren nog bekend is als Gelders Hof.

Een stukje geschiedenis: De vroegste vermelding van Dieren stamt uit 838, als Theothorne. Keizer Frederik I van Hohenstaufen schonk het Hof te Dieren in 1168 aan Engelbert I van Berg.(Düsseldorf) Begin 13e eeuw deed graaf Adolf van Berg mee aan de Vijfde Kruistocht. Graaf Adolf schonk daarom in 1218 de Hof te Dieren aan de Duitse Orde, die niet alleen moedig vochten, maar ook zieken en gewonden verzorgden. Het ‘Hof te Dieren’ werd een commanderie van de Duitse Orde.
In 1647 kocht stadhouder Willem II de Hof te Dieren van de Duitse Orde en richtte het in als jachtslot. Diens zoon, de koning stadhouder Willem III, verbouwde het Hof te Dieren en liet er een indrukwekkende tuinen bij aanleggen en ook de koningswegen over het bos voor de jacht. Het was zijn favoriete jachtverblijf.
Na de dood van Willem III bleef het bezit van de Oranjes. In 1795 brandde het jachtslot echter af door toedoen van de Franse troepen.
In 1820 werd de Hof te Dieren verkocht aan Marie Cornélie, gravin van Wassenaer Obdam, die een nieuw landhuis liet bouwen en de tuinen opnieuw liet aanleggen. In 1945 ging dit huis door Duitse handen verloren. Via vererving is het Hof te Dieren sinds 1976 in bezit van de stichting Twickel te Ambt Delden.

De boom waar door inwoners van Dieren werd vergaderd, stond op een plek die nu dus hoort bij Hof te Dieren / Twickel. Al op 4 maart 1524 werd daar vergaderd. In een archiefstuk staat: ‘In het Dierenre Boss under u Bueren Buecke’, ofwel: in het Dierense Bos onder de beuk van de Buurtschap . "Dat kwamen we tegen in het boek over de Marke", vertelt Albert Lentink. Hij is president van de Buurtschap van Dieren. Dat is een eeuwenoude organisatie van geërfden, bewoners van het dorp met een eigen huis. In het verleden werden veel taken door de Buurtschap geregeld, zoals het onderhoud van de school en het salaris van de meester, een ziekenhuis, een zwembad en zaken als het sproeien van de zandwegen in droge tijden. Maar nog steeds stelt de Buurtschap geld en steun beschikbaar aan initiatieven die de Dierense bevolking ten goede komen.

"De Buurtschap kwam dus bijeen onder een beuk in het Dierense Bos en het leek ons mooi op die locatie weer een boom te planten, de Buurtbeuk", aldus Lentink. En vrijdagmiddag om 15.00 uur gaat dat gebeuren. Iedereen is welkom te komen kijken. Het planten wordt gezamenlijk gedaan door A.H. graaf Schimmelpenninck, de rentmeester van Twickel, W.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, de Commandeur van Dieren van de Ridderlijke Duitsche Orde, door wethouder Nicole Olland en president buurtmeester Albert Lentink.

Bij de boom komt een tafel te staan, als het ware om aan te vergaderen. "Die wordt vervaardigd uit Bentheimer zandsteen", vertelt Lentink. "Die stenen zijn bewaard gebleven van het vroegere jachtslot op Hof te Dieren." En hij nodigt iedereen uit vrijdag om 15.00 uur aanwezig te zijn en te klinken met een glas Dierense wijn van Domein Hof te Dieren. "In deze tijden van participatie komen initiatieven als de Buurtschap weer op", aldus Lentink. "Het zijn oeroude maar nog lang niet sleetse instituten voor algemeen nut."
 

Lees ook

Grootse theaterdienst

DIEREN – Wat gebeurt er als je één genereuze generaal, twee stoere soldaten, twee invloedrijke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.