Home / De Steeg / Rhedense raad geeft toestemming voor IJsselpoort

Rhedense raad geeft toestemming voor IJsselpoort

DE STEEG – De gemeenteraad stemde vorige week in met het voorstel van het college van B & W om medewerking te verlenen aan het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie voor het Rivierenklimaatpark IJsselpoort tussen Arnhem en De Steeg. De plannen voor een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling voor dit ‘rommelige’ gebied mogen van de raad verder ontwikkeld worden, mits er goed wordt overlegd met de agrariërs in het gebied.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is ontstaan op initiatief van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Tussen 2008 en 2013 zijn zij in gesprek gegaan met overheden, bewoners en bedrijven in het buitendijkse gebied van splitsingspunt Rijn-IJssel tot en met Rhederlaag. De klimaatverandering maakt het noodzakelijk dit gebied aan te pakken. In 2013 werd het gebied op de gezamenlijke klimaatagenda gezet van de gemeenten Rheden, Westervoort, Zevenaar en Arnhem en de provincie Gelderland. Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werden afspraken gemaakt over waterveiligheid, natuur, landbouw, recreatie en beleving en passende bedrijvigheid in dit deel van de IJssel.
Zo moet er meer ruimte worden gecreëerd voor water en de dijken moeten worden versterkt. De uiterwaarden moeten beter bereikbaar worden zodat het Rivierenklimaatpark IJsselpoort een park wordt voor verkoeling en bewustwording, recreatie en een uitloopgebied voor mensen uit de steden en dorpen. Er worden bijvoorbeeld strandjes aangelegd. Voor de dieren ne planten in het gebied komt er corridor, zowel van noord naar zuid als van oost naar west zodat met name de dieren zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Ook is het van belang dat het water schoon en gezond is. Om dit te realiseren worden geulen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Daarnaast is er aandacht voor en ruimte voor duurzame en passende economie en bedrijvigheid, in en naast het gebied. Ook de bevaarbaarheid van de rivier wordt behouden en er wordt een bijdrage geleverd aan duurzame energiewinning.
Na het opstellen van de structuurvisie, de ter inzageligging en de verwerking van de eventuele zienswijzen zal naar verwachting eind 2018, begin 2019 de visie worden vastgesteld. De kosten voor het opstellen van de intergemeentelijke structuurvisie inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken en de MER zijn voor rekening van de provincie en het Rijk. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor 36 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 

Lees ook

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd … Met die woorden hebben donderdagmorgen weer vele burgemeesters in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.