Home / Regio / Provincie verplicht tot toestaan windmolens

Provincie verplicht tot toestaan windmolens

REGIO – Om in 2050 energieneutraal te zijn, vinden Gedeputeerde Staten (GS) draagvlak voor energiemaatregelen van groot belang, omdat die maatregelen zichtbare gevolgen hebben op de omgeving. Toch zijn GS verplicht mee te werken aan het opstellen van inpassingsplannen voor windmolens als gemeenten hier niet aan mee willen werken.

GS willen van deze verplichting door de Rijksoverheid af en werken aan een gezamenlijke lobby om dit te realiseren. Tot die tijd stellen zij voor om te onderzoeken of het mogelijk is een toets op draagvlak op te nemen in de omgevingsvisie als voorwaarde voor initiatieven voor een provinciaal inpassingsplan boven op de taakstelling van 230,5 megawatt windenergie in 2020. Dit antwoorden GS op een rondvraag van PS.

Gelders gedeputeerde voor energietransitie Jan Jacob van Dijk: ”Energietransitie vraagt om draagvlak, want we hebben ieders inzet en steun nodig voor deze enorme opgave.” Als een Gelderse gemeente weigert windmolens ruimtelijk in te passen én die initiatiefnemer vraagt dit vervolgens aan de provincie, móet de provincie hier aan mee werken en mag zij alleen oordelen of deze windmolen ‘past in een goede ruimtelijke ordening’. “We staan achter onze taakstelling voor wind, maar willen van deze bepaling af. Draagvlak is van groot belang, maar juist daar hebben we nu geen mogelijkheden voor om die afweging mee te kunnen nemen, hoe graag we dat ook zouden willen.”

Draagvlak neemt toe als burgers, bedrijven, organisaties en overheden samen op basis van het huidige en toekomstige energieverbruik in beeld brengen welke maatregelen nodig zijn om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Door deze maatregelen te koppelen aan de ruimtelijke gevolgen en mogelijkheden ontstaat zo in samenwerking een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. Gelderland werkt daarvoor in het kader van het Gelders Energie Akkoord (GEA) aan afspraken met gemeenten over regionale routekaarten en lokale energievisies. Probleem bij het draagvlak is wel dat veel mensen windenergie een goed idee vinden, als de molens maar niet bij hen in de buurt komen te staan. En in een volgebouwd land als Nederland staan ze altijd wel in de buurt van mensen.

Gelderland stimuleert initiatieven voor energiebesparing en opwekken van duurzame energie van onderop. Zij verbindt de energietransitie slim met opgaven op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. In Gelderland hebben ruim 160 partijen de handen ineengeslagen in het GEA om in 2050 in Gelderland energie te besparen en net zoveel duurzame energie op te wekken als er nodig is. Ook op landelijk niveau werken provincies met gemeenten en waterschappen samen aan een nationale aanpak. In ruil daarvoor vragen provincies aan het rijk om belemmerende wetgeving te schrappen. Een van deze belemmeringen is de bepaling, die provincies verplicht om inpassingsplannen voor windenergie op te stellen als gemeenten hier niet aan mee willen werken.
 

Lees ook

Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO – Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.