Home / Regio / Koninklijke Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheidingen

REGIO – Ieder jaar reikt Zijne Majesteit Koning Willem-A;exander aan de vooravond van Koningsdag de zogenaamde lintjes uit. Op deze 24ste april werd weer landelijk een groot aantal mensen geëerd met een ‘lintje’, hen uitgereikt door de burgemeesters. Het betreft steevast mensen die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Ze worden onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook in onze regio zijn de nodige onderscheidingen namens de Majesteit uitgereikt door de verschillende burgemeesters.

 

Klaas Berends

LIEREN – De heer Klaas Berends uit Lieren (77) werd vrijdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De heer Berends was van 1994 tot 2005 voorzitter bij Dorpsraad Oosterhuizen. Hij stond bekend als een bevlogen voorzitter die zich enorm heeft ingezet voor het algemeen belang van het dorp. De heer Berends heeft een voorliefde voor dialect. Hij is actief in drie koren; zanger en liedjesschrijver van dialectclub Vrienden van de Streektaal Loenen en Umstreken. Hij is voorzitter bij Vereniging Seniorenorkest De Vriendenkring in Klarenbeek, en oprichter en bestuurslid van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Met het laatste koor heeft de heer Berends twee cd’s uitgebracht.

Piet Blanksma

LAAG-SOEREN – De heer Piet Blanksma uit Laag-Soeren is vrijdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Piet Blanksma is sinds 1975 vrijwilliger en houdt zich actief bezig met het landgoedbeheer Le Paradou. Hier heeft hij een adviserende rol, maar is ook aanspreekpunt voor wandelaars en de ogen en oren voor Natuurmonumenten. Hij was 15 jaar voorzitter van muziekvereniging Sempre Crescendo, waar hij meedacht over het beleid voor de muziekvereniging en waar hij evenementen organiseerde. Als voorzitter van de Oranjestichting Laag-Soeren verrichtte hij dezelfde taken met evenveel inzet. De heer Blanksma heeft veel kennis over het culturele leven van de gemeente Rheden. Hij was van 2008 tot de opheffing in 2013 lid van de adviescommissie Kunst en Cultuur Rheden (AMK).
In 2009 werd hij secretaris van muziekschool Musica Allegra. De fusie van Musica Allegra met cultuurbedrijf RIQQ is mede door de positieve en deskundige inzet van de heer Blanksma zo goed als mogelijk verlopen. De AMK werd opgeheven en de heer Blanksma is een zeer gewaardeerd bestuurslid/secretaris van RIQQ.

De heer Bouwhuis

DOESBURG – De heer Bouwhuis werd op het stadhuis in Doesburg door waarnemend burgemeester Gosse Noordewier toegesproken, om hem daarna de onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau op te spelden voor zijn vele verdiensten. De heer Bouwhuis was onder andere 45 jaar vrijwilliger van de gereformeerde vrijgemaakte kerk, voorzitter van de liturgie commissie en ook had hij een periode van liefst 25 jaar zitting in de monumenten vereniging in Doesburg.

Corstiaan de Haan

ROZENDAAL / DEN HAAG – Corstiaan de Haan uit Rozendaal ontving vrijdag een Koninklijke Onderscheiding bij de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag.
De heer De Haan, luitenant-kolonel bij de Cavalerie, is sinds 2006 Hoofd Sectie Ceremonieel en Protocol binnen het Kabinet Commandant Landstrijdkrachten (CLAS). In deze functie adviseert en ondersteunt hij de Commandant der Landstrijdkrachten en diens ondercommandanten op het gebied van ceremoniële en protocollaire aangelegenheden. Binnen de krijgsmacht is hij dé gezaghebbende autoriteit op het gebied van militaire tradities en ceremonieel. Zo was hij nauw betrokken bij een aantal belangrijke staatsgebeurtenissen uit de recente geschiedenis, waaronder begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis en de militaire ceremoniële inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. Recent was hij verantwoordelijk voor de ceremonie bij de aankomst te Eindhoven van de lichamen van de slachtoffers van vlucht MH17, de vliegramp in Oekraïne. Deze ceremonie leverde internationaal grote bewondering en respect op.
Corstiaan de Haan ontving zijn onderscheiding uit handen van de Minister van Defensie tijdens een bijeenkomst op het ministerie in Den Haag. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn persoonlijke bijzondere verdiensten in en buiten zijn hoofdfunctie en voor de opvallende prestaties die een bijzondere waarde hebben voor de samenleving. Hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Hans Elsenaar

VELP – De heer Hans Elsenaar ontving vrijdag uit handen van burgemeester Petra van Wingerden de versierselen die horen bij het Lid in de Orde van oranje Nassau. De heer Hans Elsenaar heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het aanzien van de kappersbranche. Hij was een trendsetter en wist zijn vakkennis over te brengen op zijn medewerkers en leidde ze op tot zelfstandige ondernemers in het vak. De heer Elsenaar was veertien jaar een zeer betrokken bestuurslid van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie. Als bestuurslid (1986-2002) van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan een professioneel ondernemersklimaat en aan de economische ontwikkelingen in de regio. Van 2001 tot 2007 was hij secretaris/bestuurder van de Stichting Historische Kelders Arnhem. Mede dankzij de heer Elsenaar kunnen veel bezoekers genieten van dit cultuurhistorisch erfgoed.

Cees Goes

GIESBEEK – De heer Cees Goes is gedurende een zeer lange periode actief geweest voor de Katholieke Kerk en Gemeenschap. De laatste jaren, van 2006 tot op heden als koster-acoliet in zijn woonplaats Giesbeek. Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en de horeca van de St. Martinuskerk in Giesbeek. In de periode van 1981 tot 2000 heeft hij zich ingezet als koster voor de Antoniuskerk in Ulft, toen hij daar woonde. Hij actief is daarnaast ook actief voor de voetbalverenigingen. Van 1981 tot 2007 heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht voor voetbalvereniging Ulftse Boys en van 2006 tot heden voor voetbalvereniging GSV’38 in Giesbeek. Tot slot is hij vanaf 2001 zeer actief als vaandeldrager en als organisator van beurzen en markten voor Fanfarekorps St. Gregorius Giesbeek.

Truke Hartog

DIEREN – Mevrouw Truke Hartog uit Dieren is vrijdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Truke Hartog verricht al 50 jaar vrijwilligerswerk. Momenteel is ze nog werkzaam bij de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) als bestuurslid, contactdame en organisator van de ledenmiddagen. Van 1981 tot 2000 was mevrouw Hartog actief als diaken, ouderling, lid van de kerkenraad binnen de Gereformeerde kerk. Nu als vrijwilliger, legt waar nodig huisbezoeken af en verzorgt koffie na de wekelijkse kerkdienst. In januari 2013 heeft mevrouw Hartog een oorkonde van de uitgeverij ontvangen voor 50 jaar trouwe bezorging van het pastorale blad De Elisabeth (op de fiets!). Ook nu bezorgt zij nog steeds in Dieren het blad. Van 1969 tot 2001 heeft mevrouw Hartog veel betekend voor gymnastiekvereniging Gelre. Voor de uitvoeringen verzorgde zij de kleding, de uitnodigingen en de kaartverkoop. Zij was redactielid van het clubblad en bracht het blad zelf rond.

Hennie Jansen-Matser

BRUMMEN – Mevrouw Hennie Jansen – Matser uit Brummen kreeg een lintje uit handen van burgemeester Alex van Hedel. Zij is al meer dan twintig jaar vrijwillig actief in de Brummense gemeenschap.

Van 1991 tot 994 was mevrouw Jansen zeer actief als vrijwilligster en bestuurslid binnen de Stichting Vluchtelingenwerk. Zij heeft in die rol diverse vluchtelingen in Brummen begeleid en ondersteund, onder andere bij het helpen invullen van papieren, informatie verstrekken over verblijfsvergunningen en inburgering, hulp bieden met lezen, schrijven en computerles.
Van 2001 tot 2005 was mevrouw Jansen secretaris bij de Wereldwinkel in Brummen. Ook voor vereniging Vrouwen van Nu van de afdeling Brummen was zij actief als bestuurslid en voorzitter.
Al sinds de oprichting van de Evenementen Commissie Brummen (ECB) tot heden is mevrouw Jansen actief in het bestuur. Maar ook daarvoor was ze al sinds 1992 werkzaam als vrijwilligster bij het toenmalige VVV/Brummens Belang. Haar werkzaamheden bij de ECB bestaan uit het mede-organiseren van onder andere Pinkstermarkt, Palmpasentocht voor de basisscholen, Fietsvierdaagse, Herfstmarkt Rhienderen en de Kerstmarkt in Tolzicht.

Joke de Coninck

DOESBURG – Mevrouw Joke de Coninck werd door waarnemend burgemeester Gosse Noordewier in het zonnetje gezet vanwege haar grote maatschappelijke verdiensten. Niet alleen in Doesburg, maar ook in Wageningen, Vlissingen en Arnhem. Ze ontving de onderscheiding onder andere voor haar opvang van Engelse veteranen, voor haar als fractie-assistent van het CDA in Doesburg en voor haar inzet als vrijwilligster bij de voedselbank. Ze werd onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau.

Gerdie Kerssemeijer – Jacobs

DE STEEG – Op kasteel Middachten werd mevrouw Gerrie Kerssemeijer – Jacobs vrijdag verrast door burgemeester Petra van Wingerden. Zij werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Gerdie Kerssemeijer-Jacobs houdt zich sinds 1965 als vrijwilliger bezig met uiteenlopende activiteiten. Op kasteel Middachten is zij overal inzetbaar. Haar kwaliteiten als gastvrouw, organisator en jammaakster worden daar bijzonder gewaardeerd. In 1989 heeft zij bijgedragen aan de realisatie van Protestantse kerkdiensten binnen verzorgingshuis Regina Pacis. Nu participeert zij daar als lector. Mevrouw Kerssemeijer is vrijwilliger binnen de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg, waar zij van 1990 tot 2000 actief heeft meegedacht over de ontwikkeling van oecumenische activiteiten. Ruim 20 jaar was mevrouw Kerssemeijer-Jacobs bestuurslid binnen de Hervormde Bethlehemkerk/Hervormd Vrouwen Contact. In 1990 werd zij bestuurslid en later voorzitter van de Christelijke Vrouwenbond Passage. Haar organisatietalent werd meteen opgemerkt en daarnaast bleek ze ook over acteertalent te beschikken. Zij speelde o.a. Beatrix bij de Oranjevrouwen. Tenslotte helpt mevrouw Kerssemijer-Jacobs als kleedster met de kostuums bij optredens van de volksdansgroep Vocare.

Henk Kock

ZEVENAAR – De heer Henk Kock is al 40 jaar lid van het fanfarekorps St. Gregorius in zijn woonplaats Giesbeek. Hij was bestuurslid tot 2003 en aan daarna tot 2014 voorzitter van de muziekvereniging. Met buitengewoon veel betrokkenheid zet hij zich in voor de vertegenwoordiging van het fanfarekorps, zowel binnen als buiten het dorp en bij het organiseren van diverse activiteiten voor die vereniging. Daarnaast is hij lid van de kerkhofploeg van de St. Martinusparochie in Lathum/Giesbeek.

Arthur Ohm

VELP / RHEDEN – Bij de bijenstal bij bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden werd de heer Arthur Ohm uit Velp vrijdag verrast door een bezoek van burgemeester Petra van Wingerden. Hij werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De heer Arthur Ohm is al tien jaar voorzitter van de Imkervereniging. Op allerlei mogelijke manieren zet hij zich in voor de bevordering van de bijenteelt. Als medeoprichter van de Belangenvereniging Daalhuizen–Velp in 1998, zet hij zich ook enthousiast in voor de leefbaarheid en de saamhorigheid van de wijk en de belangen van de wijkbewoners. Hij vervult een belangrijke rol bij het opstarten van een buurtpreventienetwerk. Binnen de belangenvereniging Daalhuizen-Velp is in 2004 een aparte stichting Duurzame A-12 opgericht. De heer Ohm ziet als voortrekker nauwlettend toe op mogelijke overlast door de aangrenzende A12. Als voorzitter van de diaconie van de Protestantse gemeente in Velp, zet hij zich in voor mensen die dreigen door armoede in een isolement te raken. Tenslotte is hij penningmeester van de protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

Jan Snellenburg

VELP – De heer Jan Snellenburg uit Velp is vrijdag benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heer Snellenburg was zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PET fles (de gerecyclede plastic fles van polyethyleentereftalaat). Inmiddels worden er jaarlijks 300 miljard flessen in omloop gebracht. In 1971 was de heer Snellenburg werkzaam bij AKZO en stuitte op een procedé om een PET fles te realiseren. Na vijf jaar ontwikkelen, voldeed de fles aan de eisen van grote frisdrankproducenten. Hij startte een klein bedrijf in Didam, Desmacon BV om de petfles te produceren. In 1984 opende staatsecretaris Zijlstra deze nieuwe fabriek met een hoog innovatief gehalte. Aanvankelijk was er veel verzet tegen de petfles die werd gezien als een grote vervuiler. Naast de ontwikkeling van de petfles heeft de heer Snellenburg ook een zeer belangrijke bijdrage aan de kunststofrecycling geleverd. Hij is in 1990 de onderneming Texplast BV gestart. De onderneming legde zich volledig toe op de recycling van petflessen en was uniek in zijn soort.
De rol van de heer Snellenburg binnen Vitesse is sinds 1983 groot. Hij vertegenwoordigt Vitesse met hart en ziel. Hij was betrokken bij de oprichting en jarenlang bestuurslid van De Businessclub Vitesse (platform voor het bedrijfsleven en sponsoren van Vitesse). Eerder was hij bestuurslid bij de bridgeclub De Vale Ouwe, betrokken bij Ome Joop’s Tour, ‘oude rot’ bij De Uitdaging, voorzitter van Sportvereniging SEC en oprichter van de Stichting Topsport Presikhaaf. De heer Snellenburg wordt onderscheiden vanwege zijn zeer belangrijke innovatieve bijdragen aan de ontwikkeling van de Petfles en baanbrekend werk voor de kunststofrecycling.

Jos en Riet Spanbroek

DIEREN – Het echtpaar Jos en Riet Spanbroek werd vrijdag onderscheiden tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden in de Spelerij in Dieren door burgemeester Petra van Wingerden uitgereikt. In 1975 ontwikkelden Jos en Riet Spanbroek vanuit hun poppentheater en de door de heer Spanbroek gecreëerde kunstwerken, De Spelerij. Hier hebben de door Jos Spanbroek ontworpen bijzondere speeltoestellen, geleid tot het ontstaan van de meest inventieve en uitdagende speeltuin van Nederland. Het stimuleren van de fantasie en creativiteit van ieder mens staat hier altijd centraal. Ook de later gerealiseerde Uitvinderij is bijzonder voor kinderen. Hier kunnen zij dingen ontwerpen en mee naar huis nemen. Mevrouw Spanbroek zorgde voor de organisatie en de unieke gastvrije benadering van de gasten in het park en het restaurant.

Inmiddels geniet De Spelerij een landelijke uitstraling en trekt 70 à 80.000 bezoekers per jaar. Het is een belangrijke toeristische attractie voor de gemeente Rheden en is daarnaast een zeer sociaal betrokken bedrijf. Veel zorginstellingen zijn vaak gratis te gast. Ook als werkgever toont De Spelerij zich sociaal betrokken. In 2014, bij het 30-jarig jubileum, hebben de heer en mevrouw Spanbroek De Spelerij overgedragen aan twee medewerkers, onder wie hun jongste zoon. Van 2012 tot 2014 waren de heer en mevrouw Spanbroek betrokken bij de ontwikkeling van ‘Terra Permonia’ in Slowakije. Zij stelden middelen en kennis beschikbaar voor het project vergelijkbaar met De Spelerij. De Stichting Dieren voor Dieren probeert het dorp Dieren te promoten door gebruik te maken van haar naam en de natuurlijke omgeving. De heer Spanbroek ontwierp en schonk het dorp vijf kunstwerken in de vorm van dieren. Vanaf 1980 is hij medeoprichter en bestuurslid van het Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom. Zowel de heer als mevrouw Spanbroek vervult hier een vernieuwende en inspirerende rol.

Dicky Verheul – Limpers

LOENEN – Mevrouw D.J. (Dicky) Verheul- Limpers uit Loenen (64) is vrijdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Vanaf haar jeugd actief als vrijwilliger. Van 1962 tot 1971 leidster van de kabouters van de scoutinggroep Valeouwe in Loenen. Sinds 1971 is ze vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Loenen. Ze houdt zich bezig met collectes, de rommelmarkt, de jaarlijkse narcissenverkoop en de lotenverkoop voor de kerk, bloemen bezorgen na de dienst en het opstellen van liturgieën. In totaal was ze 17 jaar ouderling-kerkrentmeester en lid van Kerkenraad van de Protestantse Gemeente. Ze collecteert voor de Hart- en Nierstichting. Ook is ze voorzitter van de Zonnebloem afdeling Loenen.

 

 

 

Lees ook

Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO – Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.