Home / Bronkhorst / Alice Koekkoek begeleidt hoogbegaafde leerlingen

Alice Koekkoek begeleidt hoogbegaafde leerlingen

BRUMMEN – Alice Koekkoek is al bijna dertig jaar werkzaam in het onderwijs. Ze is als intern begeleider verbonden aan de obs De Dobbelsteen in Brummen. Koekkoek is nog steeds bezig haar kennis te verrijken, waardoor ze up to date blijft voor wat betreft de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. In dit kader heeft ze enige tijd geleden een twee jaar durende ECHA-opleiding afgerond, waardoor ze hoogbegaafde kinderen mag begeleiden.

Ze legt uit: ”ECHA staat voor European Council for High Ability. Het behalen van de papieren betekent dat ik onderwijs en begeleiding mag geven aan hoogbegaafde leerlingen. Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) bood de mogelijkheid om deze postacademische opleiding aan de Radboud Universiteit te volgen.”
Stichting Archipel, een overkoepelende organisatie van alle openbare scholen in de gemeente Brummen, Voorst en Zutphen, heeft de opleiding bekostigd. “Toen ik de opleiding afgerond had, werd ik een van de bovenschoolse ambulant begeleidsters op het gebied van hoogbegaafdheid binnen de Stichting.”

Alice Koekkoek legt uit: ”In het onderwijs in Nederland is een stroming waarneembaar, die zich inzet om talent te ontwikkelen. Op scholen zitten leerlingen die over buitengewone capaciteiten beschikken, maar niet de mogelijkheid krijgen deze te ontwikkelen. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat deze kinderen ook tot bijzondere schoolprestaties komen. Scholen willen beschikken over kennis op het gebied van hoogbegaafdheid, waardoor signalering en begeleiding van dergelijke leerlingen kan plaatsvinden.”

In februari 2013 besloten Patty van Scherpenzeel en Luuk van Aalst (Weer Samen Naar School) om bij het CBO in Nijmegen te gaan informeren naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Vooruitwerklab in de regio Zutphen. Een Vooruitwerklab is een traject voor hoogbegaafde kinderen, waar zij onderzoeken (lab) wat hun manier van leren is en waar zij leerstijlen ontdekken en aangeboden krijgen om zich verder te ontwikkelen. Doordat Luuk van Aalst dit project heeft opgepakt, zijn er heel veel scholen in de regio Zutphen, die hier gebruik van kunnen maken. WSNS biedt passend onderwijs zo dicht mogelijk in de eigen sociale omgeving van het kind en als de pilot slaagt, zal het Vooruitwerklab daar een arrangement van kunnen zijn. Op 15 januari 2014 was de opening van het Vooruitwerklab regio Zutphen.

Dit ‘Vooruitwerklab’, is het eerste dat buiten Nijmegen wordt gegeven en vindt plaats onder supervisie van het CBO. Met collega Petra Maas begeleidt Alice Koekkoek de klas. Ze vertelt: ”Als de leerkracht signaleert dat een leerling hoogbegaafd is en de school in een bepaalde situatie handelingsverlegen is, kan de interne begeleider de leerling aanmelden bij het ZAT (Zorg Advies Team). Er wordt dan bekeken of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan het Vooruitwerklab. Het ZAT bekijkt de gegevens en er worden allerlei testen afgenomen en het CBO verwerkt de testresultaten. Dit geldt voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. Het is een tien weken durend programma, waarbij vooraf, halverwege en na afloop een evaluatie met de leerling en zijn/haar ouders plaatsvindt. Tussendoor wordt veel met de leerling gesproken. De nazorg is ook heel belangrijk. De school, ouders en leerkracht ontvangen instrumenten, tips, ideeën en alles wat ze verder nodig hebben om de leerling op school/thuis weer verder te helpen.”

Het Vooruitwerklab heeft een leslokaal op obs De Parel aan het Zwanevlot in Zutphen. “De lessen zijn geschreven door Els Schrover van het CBO in Nijmegen, vanuit de theorie van de Amerikaanse wetenschapper Robert Sternberg. Zijn drie manieren van denken: analytisch, praktisch en creatief, vormen de basis. De leerlingen werken samen in een groep en proberen zelf hun leerstijl te ontdekken, te benoemen en te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitdagend leer- en spelmateriaal om nieuwe dingen te leren en te werken aan een eigen leertraject op maat. Ze evalueren hun eigen werk en dat van anderen en mogen nieuwe spellen uitproberen. Kinderen moeten geprikkeld worden om zaken die nog niet zo goed ontwikkeld zijn te ontdekken, dit levert frustraties op en dat noemen wij een ‘wringmomentje’. Ze moeten zich dan vol inzetten om de drie intelligenties in evenwicht te krijgen. Is het analytische, praktische en creatieve in evenwicht, dan wordt gesproken van succesvolle intelligentie. Deze pilot wordt nauwgezet gevolgd door het CBO. Als het succesvol blijkt te zijn is het de bedoeling dat op nog meerdere plekken in het land een dergelijk Vooruitwerklab wordt opgezet.”
Alice Koekkoek zet zich samen met Petra Maas naar vermogen in om de pilot te laten slagen. De Brummense is trots op het feit dat zij, naast intern begeleidster en projectleidster-excellentie, ook leerkracht van het Vooruitwerklab is en geniet van de samenwerking met haar collega Petra Maas en de wijze waarop Luuk van Aalst dit project aan hen toevertrouwd. ”Het is geweldig om ouders en kinderen zo enthousiast te zien”, laat ze nog weten.

Foto:
Alice Koekkoek (rechts) en collega Petra Maas volgen de verrichtingen van de leerlingen – foto: Tonny Koekkoek

 

Lees ook

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.