Home / Doesburg / PCOB-manifest roept op tot ontzien ouderen

PCOB-manifest roept op tot ontzien ouderen

DOESBURG – De PCOB afdeling Doeburg heeft een manifest opgesteld waarin wordt aangegeven langs welke lijnen keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de grote veranderingen binnen het sociale domein. Met name het overhevelen van begeleidings-, ondersteunings- en verzorgingstaken uit de AWBZ naar de Wmo baart de PCOB zorgen.

Het besluit van het kabinet om een flink aantal taken van het rijk naar de gemeenten over te hevelen, met als argument dat meer maatwerk kan worden geleverd en de betrokkenheid van de burger wordt vergroot, klinkt goed. Maar het voelt beslist niet goed, omdat deze decentralisatie samenvalt met fikse (extra) bezuinigingen, stelt de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB). ‘Het lijkt alsof de overheid een hoeveelheid taken over de schutting van de gemeenten gooit, zonder voldoende financiële middelen en met een kaartje waarop staat geschreven ‘ruime beleidsvrijheid’, waarmee wordt bedoeld: ‘zoek het maar uit’.’

Het is erg gemakkelijk te veronderstellen dat het allemaal zo maar kan, zowel wat betreft het beschikbare budget als de gemeentelijke organisatie. Zijn kleinere gemeenten zoals Doesburg wel in staat om goed (dus efficiënt en effectief) met de budgetten om te gaan en deze evenwichtig te besteden? Voor senioren heeft vooral het verschuiven van de AWBZ-begeleidingstaken naar de Wmo consequenties. ‘Het is de vraag wat er van de voorzieningen overblijft. Niet alleen de bezuinigingen spelen in dit verband een rol, maar ook de toenemende druk op het budget door de vergrijzing.’

In het manifest van de PCOB afd. Doesburg zijn vijf speerpunten opgenomen met het voorstel die centraal te stellen bij besluitvorming. Dat zijn: Samenleven voor oud en jong; Seniorvriendelijk en veilig wonen; Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn; Voldoende inkomen voor ouderen en tenslotte: Actief in ouderengezondheidszorg. Dat komt er in het kort op neer dat de PCOB wil dat Doesburg streeft naar een brede samenhang tussen jong en oud, waar men elkaar stimuleert mee te doen en waar de gemeente zorgt voor steun op momenten dat de oplossingen van burgers onderling te kort schieten. Ook roept het manifest de politiek in aanloop naar de verkiezingen op 19 maart op, tot voldoende betaalbare woningen voor ouderen en een toegankelijke omgeving.
 

Lees ook

Gezellige Montmartre Markt

DOESBURG – Onlangs werd tweede Montmartre Markt van dit seizoen gehouden in het historische centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.